Gündem

UTİKAD, FIATA TOPLANTISINA KATILDIUTİKAD, FIATA TOPLANTISINA KATILDI18.03.2009

UTİKAD Başkanı  Kosta SANDALCI, FIATA Genel Merkezinde FIATA Karayolu Taşıma Çalışma Grubu başkanı olarak FIATA Multi-Modal Taşıma Çalışma Grubunu bilgilendirdi.

 

14 Mart 2009 tarihinde FIATA’nın Zürih yakınlarındaki Glattbrugg’daki genel merkezinde FIATA’nın daimi  Multi-Modal Taşıma Çalışma Grubuna ( MTI ), Karayolu, Demiryolu, Denizyolu Çalışma Grupları Başkanlarınca, ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) adına hazırlanmış olan bilgilendirme

raporları sunuldu.

 

Kosta SANDALCI, daha önce 11 Mart 2009 tarihinde FIATA Karayolu Çalışma Grubu’nun yapmış olduğu toplantı sonucu aşağıda belirtilen konuları dile getirdi.

 

TIR –Sistemi

 

Uluslararsı Karayolu Birliği’inden ( IRU ) Bay Youlian GUENKOV’un bildirdiğine göre, TIR sistemi açısından Türkiye’nin IRU için çok önemli bir ülke olduğu, bugün itibariyle IRU’nun 68 taraf ülkesi olduğu ve bunların 56’sının faaldir.AB’nin 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe soktuğu Elektronik Ön Beyan Sisteminin belli ülkeleri sırayla kapsayacak şekilde üç aşamalı olarak devreye gireceğini ve Türkiye’nin üçüncü aşamadaki ülkelerle birlikte devreye sokulacaktır.

 

Ayrıca çalışma grubuna gelen bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin TIR Konvansiyonu’nu imzaladığı, ama şu ana kadar TIR karnesi oluşturmamıştır. Iran temsilcisi, özellikle transit taşımacılığı kolaylaştıracağını dikkate alarak  Iran’ın  BAE’ye yapıtığı taşımalarda ileride TIR sistemini düşündüğünü belirtti.

 

Dijital Takograf

 

IRU’dan Bay Youlian GUENKOV’un belirttiğine göre dijital takograf uygulamasına yönelik düzenlemenin 2010’dan önce tamamlanamayacak AB ülkelerinin buna uyup uymayacağının henüz belli olmayıp ve AB dışı

Devletlerin dijital takograf uygulamasında hala problem oluşturmaktadır.

 

FIATA danışmanının uygulamadaki problemlerle ilgili görüşleri

 

Doğu Avrupa’daki AB ülkelerinde yaşanan veteriner muayenelerinin eskiden olduğu gibi artık problem yaratmamaktadır. Yanlış anlamalardan ötürü bazı

sınırlı problemler yaşansa da bunu o kadar önemli değildir.

 

Macaristan’da ağırlık ve boyutlarla ilgili kesilen cezalar aşırı derecde yüksek olup, bunlarla ilave gelir amaçlanmaktadır. FIATA’nın bu konuda Macaristan’daki dernek nezdinde girişimi sürmektedir ve gelen cevaba göre

konu tekrardan görüşülecektir.

 

Çalışma grubuna bilgi veren İran temsilcisi, İran’la Afganistan arasındaki

kamyon taşımacılığında yüksek refakatte koruma masraflarının kabul edildiği, bu tür masrafların söz konusu olmayacağı Pakistan limanı kanalıyla multi-modal taşımanın bir seçenek olduğu belirtildi.

 

Karayolu Taşıma Güvenliği – Güvenli Park Sahaları

 

Güvenli park sahalarını hala yetersiz olduğu, IRU’nun bunun çözüme kavuşturulması için çalıştığı belirtildi. Bay GUENKOV’un bu projeyle ilgili bu aşamada ayrıntılı bilgi veremeyeceği bu konuda daha sonra Çalışma Grubunu bildireceği belirtildi. AB komisyonu bununla ilgili bazı üye ülkelerde bazı pilot uygulama çalışmaları sürdürmektedir.

 

AEO ( Authorized Economic Opertor ) Yetkili Ekonomik Opertör Sistemi

 

Üçüncü ülkelerle yapılan ticaret ve taşımada, AB tarafından ihracatçı, ithalatçı ve forwarder’ler için 1 Temmuz 2009’da yürürlüğe girmesi düşünülen AEO belgesi uygulamasına yönelik olarak CLECAT’dan Bay SORGETTİ bunun tüm firmalar için bir zorunluluk olmadığını ancak bu belgenin

önemini dikkate alarak, birçok lojistik firmasının, müşterilerinde buna ilişkin gelecek istekleri doğrultusunda, bu belgeyi edinmek için kendilerini sorumlu göreceklerini belirtti.

 

 

AB yasal düzenlemelerine ilişkin konular:

 

CLECAT’dan Bay SORGETTİ AB kabotaj yasal düzenlemesinin Temmuz 2009’da yayımlanacağını ve 2010’da tüm AB üyesi ülkeler için uygulamaya

sokulacağını belrtti.

 

EUROVIGNETTE  ( AB’de Yol Vergisi )

 

Çevreye dolaylı verilen olumsuz etkilerin kullanıcılar tarafınca içselleştirilip

üstlenilmesini öngören yol vergisi uygulamasına ilişkin ilk öneri, geçen sene

Temmuz’da sunuldu. Bu arada bazı kuruluşlar AB Komisyonu nezdinde bu tasarıya tepki göstererek, mevcut ekonomik kriz ışığında bunun yeniden gözden geçirilerek bunun esaslı bir şekilde hafifletilmesi yönünde revize edilmesi talebinde bulundu. Bu yıl içinde AB Parlamentosu, seçimleri olacağından bir altı ay boyunca bir gelişme beklenmemekte ve çalışma grubu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir.

 

Altyapı harç ücretleri

 

Rusya hükümeti, sadece 27 AB ülkesi, İsviçre ve Türkmenistan’a yönelik

yol geçiş ücreti uygulamasını devreye soktu. Şu ana kadar uygulanmamış olsa da bunun bir ayrımcılık olduğu bellidir. Konuyla ilgili IRU Ulaştırma Bakanlığı’na CLECAT da AB Komisyonuna bu karara itiraz edilmesi için mektup yazdı. FIATA Rusya Forwarder Derneği’ne konuyu sordu ancak şimdiye kadar herhangi bir cevap alamadı.

 

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72