Gündem

AB LİMANLARINA GİRİŞ ZORLAŞIYORAB LİMANLARINA GİRİŞ ZORLAŞIYOR18.03.2009

Avrupa Parlamentosu, yaşamı tehdit eden ve çevre için tehlikeli olabilecek gemi enkazlarına karşı gemicilik sektöründeki düzenlemeleri sıkılaştırdı. Son düzenlemeler, tehlikeli olabilecek gemilerin AB limanlarına gelmesinin ya da demirlemesinin yasaklanması için çağrıda bulunuyor. Gemi sahiplerine daha sıkı sigorta gereklilikleri ve kaza durumunda yolculara daha iyi telafiler sağlayacak yükümlülükler getiriyor.

Yeni düzenlemeler, AB bayrağı taşıyan tüm gemilerin uluslararası güvenlik standartlarını karşılamasını zorunlu kılıyor. Üye devletlerin kurtarma operasyonlarını gerçekleştirecek ve rehin tutulan gemilerin nereye götürüleceğini belirleyecek bağımsız bir otorite oluşturmasını da mecburi hale geliyor.

AB, limanlarda gemi denetimlerini zorunlu hale getirerek, Avrupa Deniz Güvenlik Ajansını oluşturarak ve tek cidarlı petrol gemilerini yasaklayarak kademeli bir şekilde deniz güvenlik kanunlarını sıkılaştırıyor. Lojiport

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72