Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / VAGON ÜRETİMİNE FULL TEŞVİK

VAGON ÜRETİMİNE FULL TEŞVİK

VAGON ÜRETİMİNE FULL TEŞVİK04.03.2009

Yeni teşvik sisteminde 11 ana sektör “Büyük yatırımlar, büyük teşvikler” başlığı altında toplandı. Aralarında vagon imalatının da bulunduğu bu sektörlere yatırım yapanlara KDV istisnası, gümrük muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, SSK priminin işveren yerine devlet tarafından ödenmesi ve vergi indirimi gibi çok cazip teşvikler uygulanacak

Yeni teşvik sisteminde bölgesel ve sektörel teşviklerin yanı sıra 11 ana sektör “Büyük yatırımlar, büyük teşvikler” başlığı altında toplandı. Bu sektörlere yatırım yapanlara KDV istisnası, gümrük muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, SSK priminin işveren yerine devlet tarafından ödenmesi ve vergi indirimi gibi çok cazip teşvikler uygulanacak

Full teşviklerden yararlanacak 11 ana sektör ise şöyle sıralandı: 1- Kimyasal madde imalatı. 2- Petrol rafinerileri.

3- Transit boru hatları. 4- Otomotiv. 5- Vagon imalatı. 6-LCD plazma elektronik üretimi. 7-Tıbbi ve optik aletler. 8-Hava ve uzay taşıtları. 9-Madencilik yatırımları. 10-Eczacılık ve tıpta kullanılan kimyasallar. 11-Nano teknoloji malzeme üretimi

Hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve sır gibi saklanan yeni teşvik sisteminde bölgesel ve sektörel teşviklerin yanısıra 3. teşvik kategorisini de “büyük yatırımlar” oluşturuyor.

Hazine, Maliye ve Sanayi Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmanın sonucunda büyük yatırımlar başlığı altında desteklenecek 11 sektör de belirlendi. Buna göre “kimyasal madde ve ürün imalatı”, “petrol rafinerileri”, “transit boru hatları”, “otomotiv”, “demiryolu ve vagon imalatı”, “LCD/ plazma -elektronik”, “tıbbi ve optik aletler”, “hava ve uzay taşıtları”, “madencilik yatırımları”, “eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal üretimi”, “nano teknoloji malzeme üretimi” sektörleri teşvik edilecek sektörler olarak sıralandı.

Bu sektörlerde belirlenen yatırım büyüklüğünün üzerindeki her yeni yatırım Türkiye’nin her yerinde desteklenecek. Bu kapsama giren yatırımlara verilecek teşvikler ise, KDV İstisnası, Gümrük Muafiyeti, Kurumlar ve Gelir Vergisi İndirimi ve Yatırım Yeri Tahsisi olarak sıralandı.


En az 1 milyarlık yatırım
Yeni teşvik sistemine göre, en az 1 milyar TL üzerindeki her tür yeni kimyasal madde ve ürün imalatı yatırımı ile petrol rafinerisi kurulması projesi desteklenecek. Öte yandan en az 100 milyon TL’nin üzerindeki demiryolu tramvay, vagon üretimi gibi hafif ve ağır raylı sistem imalatı, en az 50 milyon TL’nin üzerindeki tıbbi, hassas ve optik aletler imalatı ile en az 100 milyon TL’nin üzerinde eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ürünler imalatı da teşvik kapsamına alındı.


Otomotiv alt sınırı düşük
Aynı şekilde en az 250 milyon TL’nin üzerindeki otomotiv fabrikaları ile 1 milyon TL üzerindeki otomotiv yan sanayi de destek kapsamına alınıyor. Bu noktada Türkiye’de ilk kez otomotiv sektörüne verilecek teşvikte, hibrid otomobiller de kapsama alındı. Hibrid otomobil, yakıt sarfiyatını azaltan ve benzin dışında elektrik motorunu da kullanarak alternatif enerji ile çalışan melez otomobil olarak da bilinen otomobilleri ifade ediyor.


LCD plazmaya tam destek
Yeni teşvik sisteminde “Elektronik Sanayi Yatırımları” da kapsama alındı. Ancak teşvik alabilmek için yeni yatırımın LCD/Plazma üretiminde en az 1 milyar TL büyüklüğünü aşması, panel üretiminde 150 milyon TL’yi geçmesi gerekiyor. Diğer elektronik sektörü yatırımlarının ise 50 milyon TL’nin üzerinde olması şartı aranacak.

Madencilere gün doğdu
Yeni teşvik sistemine madencilik yatırımlarının da alınması dikkat çekiyor. Bu kapsamda özellikle mevzuatta IV C grubu olarak bilinen altın, gümüş, platin, vb maden üretim tesisleri, cevher işleme tesisleri ile tüm madencilik yatırımları teşvik edilecek. Bu kapsamda halen tartışmalı olmasına rağmen hükümetin geri adım atmadığı yeni maden sahalarının açılması da kolaylaşacak.

20 milyar dolarlık yatırım planının olduğu petrol rafinerisine teşvik şaşırttı

Yenİ teşvik sistemindeki büyük yatırımlara verilecek destekler kapsamına “Petrol rafinerisi” başlığının da konulması ilgi çekti. Buna göre 1 milyar TL’nin üzerindeki yeni “petrol rafinerisi” yatırımı yapılması halinde bu yatırıma KDV istisnası, gümrük muafiyeti, kurumlar ve gelir vergisi indirimi verilecek ve yatırım yeri tahsis edilecek. Halen Türkiye’de 4 grubun petrol rafinerisi kurma planı olduğu biliniyor. Petrol Ofisi, Çalık Grubu, Socar-Turcas Konsorsiyumu ve Cevahir Grubu toplamı 20 milyar doları bulan 4 rafineri için girişimde bulunmuştu. 4 yatırımcının sırada olduğu bir sektörün teşvik kapsamına alınması uzmanlar tarafından şaşırtıcı bulundu.

Ceyhan’da 5 milyar dolarlık yatırımla yılda 10 milyon ton kapasiteli rafineri kurma niyetini pek çok kere dile getiren Petrol Ofisi’nin izni EPDK tarafından, aynı bölgede bir elektrik üretim santrali kurma planı olduğu gerekçesiyle geciktiriliyor.

Çalık Grubu’na ise 49 yıllığına rafineri kurma izni EPDK tarafından geçtiğimiz aylarda verilmişti. Çalık Grubu’nun Hindistanlı yatırımcı Indian Oil Company ile kurmayı planladığı rafineri ile ilgili olarak da izin çıktığı halde bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı.

Çalık Grubu’nun petrol rafinerisi kurma planının yanısıra Samsun-Ceyhan boru hattı projesi de bulunuyor. 11 sektöre full teşvik verilirken, transit boru hattı yatırımlarının da bu listeye dahil edilmesi yine dikkat çekici bulundu.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr