Gündem

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ BOYUNCA TAŞIMACILIK ve LOJİSTİKTE YARATICI BEYİNLERE ULUSLARARASI ÖDÜL FIRSATIKÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ BOYUNCA TAŞIMACILIK ve LOJİSTİKTE YARATICI BEYİNLERE ULUSLARARASI ÖDÜL FIRSATI04.03.2009

Tedarik Zinciri Boyunca Taşımacılık

ve Lojistikte İnovasyon

                                                   Ortak Ödülü                                       03 Mart 2009

 

2009 Uluslararası Taşımacılık Forumunda ITF, CLECAT ve FIATA tarafınca ortaklaşa verilecek olan “Tedarik Zinciri Boyunca Taşımacılık ve Lojistikte İnovasyon” ödülüne ilişkin Paris’te Salı günü açıklamada bulunan Uluslararası Taşımacılık Forumu Genel Sekreteri Bay Jack Short,   “Güvenli ve sürdürülebilir rekabetçi taşımacılık hizmetleri büyüme ve gelişme için gereklidir” dedi. “Küresel Ekonomi için Taşımacılık : İnişe Geçmede Engeller ve Fırsatlar” konusu üzerine bu yılki Forum, Leipzig Almanya’da 26-29 Mayısta düzenlenecektir.

 

Bay Short, “Petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlarla birleşen finansal krizin uluslararası taşımacılık sistemlerinin karşısına meydan okuyucu yeni engeller çıkardığı” yönünde açıklama getirdi. Dolayısıyla, taşımacılık ve lojistik firmalarının, küresel faaliyetlerini sürdürürken bu günlerde her zamankinden daha fazla en sürdürülebilir ve en düşük maliyetli yöntemleri arayayıp bulup dikkate almalıdırlar.

 

ITF-CLECAT-FIATA ortak ödülü, özellikle de şimdiki mevcut ekonomik durumun koşullarında, küresel tedarik zinciri boyunca karşılaşılan engel ve güçlüklere karşı en verimli, sürdürülebilir intermodal taşımacılık ve lojistik hizmetlerin sağlanmasında yenilikçi girişimlerin benimsenmesini hedeflemektedir.

 

CLECAT başkanı Jean-Claude Delen,” Düzenleyici çevremiz sektörümüzün değişimindeki tek motor değildir ve olamaz da:  sektörümüzün genç iş gücünden doğacak yeni düşünce ve fırsatlarla çok şey yapılabilir” dedi. Bu şimdiye kadar CLECAT’ın kendi üyeliği içinde yarattığı ilk farklıktır. Bu, firmalarımızın müşterileri ve genel anlamda tüm toplumun çıkarları için yenilikçi etkin çözümler için göstermiş oldukları çabalarının takdir edilmesinin bir göstergesidir.

 

Ödüllendirme,  Uluslararası Taşımacılık  Forumu’nda(ITF)  www.internationaltransportforum.org/about/members.html) Üye ve Gözlemci olan ülkelerde faaliyet gösteren taşımacılık ve lojistik firmalarına açık olup, ödüller, Çokuluslular, Bölgeseller ve Mahalli Operatörler olmak üzere üç farklı kategoride verilecektir. Ödül için adaylık başvurusunda bulunanlardan, firmalarında uygulanan yenilikçi girişim veya prosedürün, verimlik,rekabetçilik ve çevre kalitesi yönüyle hizmetlerinde genel anlamda kalite ve sürdürülebilirliği ne ölçüde iyileştirdiğini açıklaması istenecektir.

 

FIATA BAŞKANI Bay William M.Gottlieb,” yenilikçilik ( inovasyon ) olmadan forwarding sektörünün tedarik zincirinde bugünkü kilit konumuna gelemezdi. Belirsiz ve güvenilir olamayan ekonomik ortam içersinde, yenilik kesin olarak yaşamsaldır”dedi.

 

Ödül jürisi, taşımacılık ve lojistik sektöründen, ITF, CLECAT, FIATA  Avrupa Nakliyeciler Konseyi ve Akademik Çevreden gelen uluslararası uzmanlardan oluşmaktadır. Ödüller, Uluslararası Taşımacılık Forumu üyesi ülke Ulaştırma Bakanlarının katılacağı resmi bir ödül töreninde Leipzig’deki Forum’da verilecektir.

 

Detaylar veya yarışmaya katılmak için www.internationaltransportforum.org; www.fita.co ; www.clecat.org adreslerine girin.

 

İRTİBAT

 

Mary Crass, Üst Yönetici                                                       Marco Leonardo Sorgetti, Genel Müdür

Uluslararsı Taşımacılık Forumu ( ITF )                                      CLECAT

                                                                

İş adresi : 5th Flor, 2-4 rue Louis David                                   İş adresi : Rue du Commerce 77,

75016 Paris, FRANSA                                                             Brussels, BELÇİKA B-1040

 

Posta Adresi : OECD / ITF                                                      Tel    : + 32 -2 503 47 05

2 rue Andre Pascal,                                                               Faks : + 32- 2 503 47 52

F-75775 Paris Cedex 16

                                                                                           e-mail : sorgetti@clecat.org

Tel: + 33 (0)1 45 24 13 24

Faks: +33 (0)1 45 24 13 22

 

e-mail:   mary.crass@oecd.org

 

 

Tanıtım duyurusu için tıklayınız. 

Katılım formu için tıklayınız.  

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72