Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK02.07.2019
UTİKAD, lojistik sektörünün çatı ve öncü kuruluşu olarak lojistik sektöründeki gelişmelerin takipçisi olmaya devam etmektedir.

Dernek bünyesinde faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlık ettiği ve üyelerden oluşan Çalışma Grupları, sektörün gündemindeki önemli konuları ayda bir kez yapılan toplantılarda değerlendirmektedir. Bu toplantılarda gelişim alanları değerlendirilerek görüş ve öneriler oluşturulmakta ve kamu nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır. Denizyolu, Demiryolu, Havayolu, Karayolu ile Gümrük ve Antrepo Çalışma Gruplarında sadece gündemdeki konular değil, yasal uygulama değişiklikleri incelenmekte, bu değişiklerin iş yapış şekillerimize yansımaları hakkında üyelerimiz, lojistik sektörü temsilcileri ve paydaşlarımız bilgilendirilmektedir.

Mayıs ayı başında Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubumuz T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri” konulu “Genelge (2019/12)”yi inceleyerek denizyolu taşımacılığında yapılan ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren değişiklik hakkında detaylı bir çalışma hazırlamıştır.
Bahse konu genelgeyle getirilen uygulama sanayicilerimize büyük bir kolaylık getirmektedir. Buna göre, denizyolu komple konteyner taşımacılığıyla ülkeye getirilen ve sanayi tesislerimizde üretimde kullanılacak hammadde ve yarı mamuller gemilerin limana varışını takiben beklemeden üretim sürecine dahil edilebileceklerdir. Bu, üretim ve ihracat iş akışlarımızı hızlandıracak son derece önemli bir adımdır.


Süreç şöyle işleyecektir; taşıyıcılar ve taşıma işleri organizatörleri malzemelerin Türkiye'ye varışından önce eşyaya ve içine konduğu konteynere ilişkin bilgileri içeren özet beyanı gümrüğe beyan edecektir. Sisteme bilgileri girilmiş olan konteyneri taşıyan gemi daha Türkiye'ye gelmeden önce, sanayicimizin temsilcisi olan gümrük müşaviri, serbest dolaşıma giriş veya dahilde işleme rejimine dahil edilecek bu yüke ilişkin gümrük beyannamesini önceden verebilecektir. Verilen bu beyanname gemi henüz gelmeden gümrük idaresi tarafından işleme alınarak ilgili adımlar gümrüğün BİLGE sistemi üzerinde tamamlanacak ve varsa malın gümrük vergileri önceden ödenecektir. Geminin varışını takiben de gemi acentesinin o gemideki yükleri beyan ettiği varış bildiriminden hemen sonra, ilgili konteyner gemiden liman sahasına indirilmeden, önceden organize edilmiş araçlara yüklenerek direkt olarak üretim tesisine sevk edilebilecektir. Böylece gerek liman gerekse gümrük işlemleri sırasında oluşabilecek gecikmelerden ve beklemelerden etkilenmeyecek olan hammadde veya yarı mamul ürünler gecikmeden üretim sürecine dahil edilmiş olacaktır.

İlgili genelge bu kolaylaştırmadan yararlanmak isteyen ve dolayısıyla varış öncesi gümrükleme izni almak isteyen sanayici firmaların başvurularını nasıl ve hangi koşullarla yapabileceklerini hükme bağlamaktadır. Hali hazırda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne sahip firmalar bu uygulamadan otomatik olarak, ayrıca herhangi bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan yararlanabilecektir.

Varıştan önce ithalat gümrük işlemlerine başlanması uygulamasından yararlanabilecek eşya listesi ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yeni başlayan bu uygulama şimdilik sadece aynı alıcıya ait eşyaları içeren komple konteyner taşımalarında geçerlidir. Ancak uygulamadaki mevzuat ve operasyon yönünden eksiklikler giderildikten sonra, bu uygulamanın havayolu, karayolu ve demiryolu ile taşınan eşyalara da yaygınlaştırılmasıyla daha geniş bir sanayici kesimi bu kolaylaştırmadan yararlanabilecektir.
Üretime ve ihracata yönelik lojistik akışların hızlandırılmasına büyük katkısı olacak bu uygulama hem sanayicilerimiz hem de bu üretimlerini yurt dışına satan ihracatçılarımız için devrim niteliğinde bir adımdır. Bu önemli gelişmelerin artarak devam etmesi ile ülkemizin uluslararası ticaret için önemli bir aktarma merkezi haline gelmesi mümkün olacaktır.
 

Emre ELDENER
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Ticareti Dergisi Haziran 2019
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr