Gündem

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) ORGAN SEÇİMLERİİSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) ORGAN SEÇİMLERİ11.02.2009

İTO seçimlerine ilk kez 2005 yılında katılan UTİKAD’ı temsil eden Genel Transport Genel Müdürü sayın Turgut Erkeksin sektörü temsil eden meslek komitesine seçilmiştir. Erkeksin 2005’ten bu yana UTİKAD Meslek Komitesi Başkan yardımcılığı ve 2007 yılından beri sektör adına İTO Meclis Üyeliği’ni yapıyor.

Derneğin İTO organlarında temsil edilmesi, sektörün ve derneğin İTO ve tüm ticaret alemi nezdinde (ve İTO bünyesinde) tanınırlık ve kabulü artmış, sektörümü ilgilendiren tüm konular hakkında UTİKAD’ın görüşleri ilgili kamu birimlerine bir de İTO kanalıyla aktarılmış, İTO bünyesinde yapılan sektörel zümre toplantılarına aktif katılım sağlanarak ve ortak sorunlar belirlenmiş ve çözüm yolları aranmış, sektörel vizyon ve misyonların aktarımına yönelik arama konferansları düzenlenmiş, yurtiçi ve yurt dışı ticari organizasyon toplantılarına iştirak edilerek, Türkiye’nin lojistik kapasite ve potansiyeli ilgili teknik sunumlar yapılmış, Ulaştırma Bakanlığı'nın görevlendirmesi ve ITO’nun da desteği alınarak ECOLPAF'ın kuruluşuna önderlik edilmiştir.

Tüm bu gelişmelerin ışığında UTİKAD olarak, İTO organlarında derneğimizin doğrudan temsiline özel önem göstermekteyiz.

Bu çerçevede, UTİKAD’ı temsilen yine Turgut Erkeskin’in aday gösterileceği seçimlere tüm üyelerimizin gereken önemi göstermesi büyük önem taşıyor. İTO’nun komite ve meclis üyelikleri seçimlerinde üyelerimizin aktif katılımı ne kadar yüksek düzeyde olursa Erkeskin’in seçilmesi o kadar mümkün olacaktır. Seçimlerde, UTİKAD üyelerinin hemen tamamı ‘Taşımacılık ve Lojistik Hizmetler Meslek Komitesi’ olan 21 numaralı Meslek Komitesi için oy kullanacak. Komite seçimlerine tüzel kişilik ismiyle katılım gösterildiğinden, dernek adına oyların Turgut Erkeskin'in firması "GENEL TRANSPORT NAKLİYAT ve TİCARET LTD" adına kullanılması gerekecek.

 İTO seçimlerine katılmak için yapılması gereken işlemler ise şöyle:

- Oy kullanabilmek için tüm üyelere gönderilen yetki belgesi talep dilekçesini firma yetkilisi okunaklı olarak doldurulacak.

- Belge, şirket unvan kaşesi ile kaşelendikten sonra seçimlerde oy kullanmaya gelecek yetkili tarafından imzalanacak.

- İmzalanan belgenin ekine bu kişinin imza sirküsü fotokopisi eklenecektir.

- Hazırlanan evrakla birlikte, seçimden önce herhangi bir İTO hizmet birimine gidilerek 19.10 TL’lik harcı ödenip oy kullanma belgesi alınacak.

- Alınan bu belgede bulunulan meslek grubu yazacaktır. Bu meslek grubu ile ilgili olarak 23 ŞUBAT 2009 CNR DÜNYA TİCARET MERKEZİNDE ilgili komitenin bulunduğu sandıkta oy kullanılabilecek.

UTİKAD üyeleri konu hakkında, Turgut Erkeksin (0212-254 78 64-0532-321 82 02) ile Müjdat Mandal’dan (0212-599 84 84-0532-273 46 37) bilgi alabilecek.

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72