Gündem

TEN-T YİNE MASADATEN-T YİNE MASADA11.02.2009

AK (Avrupa Komisyonu), TEN-T politikasının yeniden gündeme alınmasında iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele amaçlanarak ve Avrupa'nın artan uluslararası rolünü daha iyi altyapı bağlantıları yoluyla desteklemek için komşuları ve dünya ile bağlantıya ihtiyaç duyulduğunu kaydediyor.

 

Komisyona göre, önemlisi, TEN-T politikası da Lizbon stratejisi çerçevesinde ekonomik ve sosyal kalkınma için destekleyici rolünü güçlendirmek için uyarlanmış olması gerekiyor.

 

Eğer TEN-T politikası temel verimli ve güvenli taşımacılık hizmetleri vatandaşlar ve ekonomik operatörlerin gelecekteki ihtiyaçlarını yansıtan garanti sunuyorsa, sağlanan tüm ulaşım modları ve akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu güçlendirilebilir.

 

Bu sorunların ve önceki çekilen TEN-T politikası uygulanması dersleri ışığında gelecek hedefleri belirlenen üç seçenekli TEN-T’nin geliştirilmesi için, altyapı planlamaları arasındaki uyumu AK kendisi uyumlu hale getirecek.

 

İşbirliği desteği için, kalıcı ulaşım hizmetleri için yük için, AK, gelecek çerçevesinde TEN-T politikasına özel önem vermeyi gerektiren altyapıları şu maddelere göre geliştirecek:

 

TEN-T’de 5 ana madde

 

1. Liman altyapı ve daha verimli bölge bağlantılarının uygun

   gelişmesi için deniz taşımacılığı giderek artan bir rolüne

   yanıt verilecek.

2. Uygulanabilir demiryolu koridorları ve yeşil koridorların karşılıklı

    operasyon ve ticariliğinin tam entagrasyonu sağlanacak.

3. Ana ulaşım eksenleri üzerinde darboğazlar kaldırılacak.

4. İntermodal bağlantılar, kentlerdeki yük elleçleme ve potansiyel

    hava kargo ulaşım alanları belirlenecek.

5. Tüm taşıma modları için akıllı ulaşım sistemlerinin uygulaması,

    yeni fiyatlandırma sistemi ve verimli altyapı kullanımı

    canlandırılacak.

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72