Gündem

TMMOBDEN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE 9 MADDELİK ÖNERİTMMOBDEN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE 9 MADDELİK ÖNERİ11.02.2009

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, enerji verimliliği politikalarının elektrik, sanayi, bina ve ulaşım sektörlerinde bir bütün halinde uygulanması gerektiğine vurgu yaptığı "Dünyada ve Türkiye'de Enerji Verimliliği Oda Raporu"nu açıkladı. Türkiye'nin enerji tasarrufu potansiyeli oranının yüzde 25 ve üzerinde olduğu açıklanan raporda, ulaşım sektörünün en önemli girdisinin enerji olduğu kaydedilerek, "Etkin, verimli ve güvenli ulaşım için enerjinin temini, maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşımaktadır. Karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığındaki birim enerji tüketimleri diğer ulaşım alternatiflerine göre çok daha yüksektir" denildi. Raporda, taşıt politikasının önünde işletme ve alt yapı yatırımı olarak doğru bir ulaşım politikası gelmesi gerektiği ifade edilerek 9 maddeden oluşan şu öneriler sıralandı:

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı
Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6
Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72