Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / VERGİ KANUNUNDA DEVRİM!

VERGİ KANUNUNDA DEVRİM!

VERGİ KANUNUNDA DEVRİM!04.02.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Gelir Vergisi Kanunu'ndaki düzenlemelere ilişkin açıklamalar yaptı. Söz konusu değişikliklerden birinin ar-ge konusunda getirilen teşviklere ilişkin düzenleme olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

''Bununla şirketlere, çalıştırdıkları ar-ge ve yenilik personelinin gelir vergisini yüzde 90'a kadar indirimli ödeme olanağı verilmesidir. Bu destek daha önce direkt çalışanlara uygulanıyordu. Değişiklikle destekten firmaların yararlanmasının önü açılıyor ve önemli bir maliyet avantajı sağlanıyor. Bu düzenleme, araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının geliştirilmesi ve daha çok ar-ge personeli çalıştırılmasının yolunu açacak önemli bir gelişme.''
 

Lisanslı depoculuk sistemine getirilen teşvikler
Yasa tasarısıyla getirilen diğer bir önemli düzenlemenin de tarımda değer zincirini oluşturan ''Lisanslı Depoculuk'' sistemine getirilen çok önemli teşvikler olduğunu belirten Çağlayan, 2004 yılında yasalaşan ve mevzuat altyapısı tamamlanan ''Lisanslı Depoculuk'' sistemiyle; tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanabileceğini, sınıf, kalite ve standartlarının belirleneceğini, ürün senedi yoluyla mülkiyetin temsili sağlanarak ticareti kolaylaştıracağını, arz-talep dengesinin sağlanacağını ve üreticilerin ekonomik çıkarlarının korunacağını kaydetti.

Sistemin, üreticinin ürününü lisanslı depoya teslim etmesinin ardından ürün senedi almasını ve paraya ihtiyacı olduğunda, bu ürün senedini ya da bir kısmını satmasına dayandığını, ürünün lisanslı depoda kalacağını, ancak ürün senedinin el değiştirerek ticarete konu olacağını ifade eden Çağlayan, sistemdeki düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:
 
''Bu çerçevede lisanslı depoculuk yatırımlarının vergi düzenlemeleriyle teşvik edilmesi amacıyla bakanlığımız öncülüğünde Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sonuçlandırılmış ve söz konusu düzenlemeler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı içerisinde yer almaktadır.

Bu düzenlemeyle, lisanslı depoya teslim edilen ürün için üreticiye verilen ürün senetlerinin el değiştirmesinden doğan kazançlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak. Bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmeyecek.''
 

Lisanslı depoya konulan ürünlere KDV istisnası
Bunun yanında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alan Ticaret Borsası ve ürün ihtisas borsaları aracılığıyla ürünlerin lisanslı depolara ilk tesliminde ve borsadaki alım-satımında KDV istisnası da getirildiğini belirten Çağlayan, böylece ''lisanslı depoya konuların ürünler için düzenlenen ilk ürün senetleriyle ürün senetlerinin borsadaki alım-satımında KDV uygulanmaması, ürünlerin depodan çekildiği anda KDV uygulaması esası getirildiğini ve KDV'den doğacak sorumluluğun lisanslı depo işletmesine verildiğini'' vurguladı.

Lisanslı depo işletmesiyle ürün teslim eden arasında yapılan sözleşmeler ve ürün senetlerinin Damga Vergisinden de istisna tutulduğuna işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti:

''Söz konusu tasarı ile getirilecek vergi avantajları, lisanslı depoculuk yatırımlarına ivme kazandıracaktır. Bu yolla artık üreticilerimiz,arz-talep dengesine dikkat edebilecek, ürünün değer kazanmasını bekleyebilecek, paraya ihtiyaç duyduğunda ürünlerini değil, ürün senetlerini satabilecek ve bunlardan doğan kazançlara vergi ödemeyecek.''  Cumhuriyet

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr