Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / YENİ NESİL OSB MODELİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYACAK!

YENİ NESİL OSB MODELİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYACAK!

YENİ NESİL OSB MODELİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAYACAK!07.01.2019Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan "2023'e Doğru Türkiye'de OSB'lerin Dönüşümü" raporu Sanayicilerin yüksek kaliteli altyapı ortamından dolayı OSB'leri tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan "2023'e Doğru Türkiye'de OSB'lerin Dönüşümü" raporu, sanayicilerin yüksek kaliteli altyapı ve öngörülebilir yatırım ortamından dolayı OSB'leri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Sanayicilerin yüzde 77'si OSB'lerin firmaların verimliliği üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düşünürken, yüzde 71'i bugün aynı yatırımı yapacak olsa yine OSB'yi seçeceğini belirtiyor.

Bakanlık ve UNDP'nin birlikte yürüttüğü "OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi" kapsamında, Doç. Dr. Mehmet Cansız, Dr. Zeynep Kurnaz ve Esen Çağlar tarafından hazırlanan "2023'e Doğru Türkiye'de OSB'lerin Dönüşümü" raporu yayımlandı.

Dijitalleşme, Ar-Ge, yenilik, yenilikçi sınıf ve girişimcilik konularında OSB'lerin firmalara katkısını artırmak için dönüşmelerini amaçlayan proje kapsamında hazırlanan rapor, söz konusu bölgelerin altyapı hizmet imkanları sağlayarak firmaların hem finansman yükünü hafiflettiğini hem de rekabet gücünü artırmaya katkı sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dokuz ildeki 12 OSB'de gerçekleştirilen 293 görüşme sonucu hazırlanan rapora göre, firmalar genel itibarıyla OSB'lerin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirirken, özellikle yüksek kaliteli altyapı ve öngörülebilir yatırım ortamı gibi unsurlardan dolayı OSB'leri tercih ediyor.

Görüşülen firmaların yüzde 77'si OSB'lerin firmanın verimliliği üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düşünürken, yüzde 71'i bugün aynı yatırımı yapacak olsa yine OSB'yi seçeceğini ifade ediyor.

Yeni nesil OSB ihtiyacı

Öte yandan, görüşülen sanayicilerin sadece yüzde 17'si OSB'lerin firmalarının yenilikçiliğini etkilediğini belirtiyor, bu da bölgelerin yenilikçilik konusundaki etkilerinin beklenen düzeyde olmadığını gösteriyor. Rapora göre, OSB'lerin verimliliğe yönelik etkilerinin yüksek, yenilikçilik üzerindeki etkilerinin ise düşük olması, Türkiye'nin verimliliğe dayalı ekonomiden yenilikçiliğe dayalı ekonomiye geçerken OSB'lerin de sunduğu hizmetlerin güncellenmesinin önemine işaret ediyor.

Yenilik tabanlı ekonomi ve dijitalles¸menin getirdigˆi do¨nu¨s¸u¨m ihtiyacı OSB uygulamalarında da revizyon ihtiyacını gu¨ndeme getiriyor. Bu kapsamda u¨lkenin, bo¨lgelerin ve reel sekto¨ru¨n ihtiyac¸larına yo¨nelik yeni nesil bir OSB modeline gec¸me gerekliligˆi ortaya c¸ıkıyor.

Firmaların yenilikçiliğinin artırılmasında, OSB'ler içinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin kurulması ve işletilmesi, dijitalleşme ve sanayi 4.0 konusunda kapasite artırıcı programlar düzenlenmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler önem taşıyor.

Sanayide "Beyaz Yaka" yükselişi

Rapor, firmaların yenilikçi ihtiyaçlarını karşılama ve OSB'lerin bu alandaki katkısını artırmaya yönelik çözüm önerileri de sunuyor. OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların yenilik kapasitesine odaklanacak yeni yapıların kurulabileceği önerisi getirilen raporda, bu yapıların bir u¨niversiteyle ortak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Teknoloji Transfer Ofisi, bir sanayi odasıyla ortak pazar gelis¸tirme merkezi ya da yetkinlik ve dijital do¨nu¨s¸u¨m merkezi veya yenilik merkezi, bir sekto¨r dernegˆi ya da u¨niversite ile ortak bir test merkezi ve yabancı bir aras¸tırma merkezi ile ortak bir Ar-Ge Kurumu gibi seçenekler olabileceği belirtiliyor.

Raporda sunulan bir diğer öneri ise "Sanayi ve Teknoloji Kentleri" olarak da adlandırılabilecek çok is¸levli yeni nesil bo¨lgelerin kurgulanması ve yo¨netilmesi olarak öne çıkıyor. Sanayideki dijitalles¸me egˆilimlerinin yu¨ksek nitelikli is¸ gu¨cu¨ne olan ihtiyacı artırırken mavi yakalı is¸ gu¨cu¨ne olan ihtiyacı azalttığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin ihtiyac¸ duydugˆu, yu¨ksek katma degˆerli, ileri teknoloji kullanan ve gelis¸tiren firmaların ve c¸alıs¸anların yer alacagˆı bir bo¨lgenin, beyaz yakalı c¸alıs¸anların yu¨ksek oldugˆu u¨retim alanlarını kapsayacak ve onların ihtiyac¸larıyla beklentilerini go¨zetecek s¸ekilde tasarlanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Kaynak: ulasimonline.com