Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / VERGİ VE SİGORTA TEŞVİKLERİ BİR SENE DAHA UZATILDI

VERGİ VE SİGORTA TEŞVİKLERİ BİR SENE DAHA UZATILDI

VERGİ VE SİGORTA TEŞVİKLERİ BİR SENE DAHA UZATILDI29.01.2009

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısına göre teşvikler bir yıl daha devam uzayacak. Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle de Başbakanlık teşkilatının görevleri arasına "ekonomi ile ilgili politikaların, ekonomik plan ve programların, karar ve uygulama süreçlerinin tespitinde ve uygulamasında koordinasyon sağlamak" eklendi. Başbakanlık Teşkilatının ana hizmet birimleri arasına "Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü" eklendi. Diğer taraftan Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıya göre ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar da dikkate alınacak. Yine kanuni düzenlemeye göre Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler içine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı da dahil edildi. Tasarıya göre, Maliye Bakanlığı, muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye yetkili olacak. Zaman

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr