Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD GÜMRÜKTE YAŞANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GENEL MÜDÜRLÜKLERE TAŞIDI

UTİKAD GÜMRÜKTE YAŞANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GENEL MÜDÜRLÜKLERE TAŞIDI

UTİKAD GÜMRÜKTE YAŞANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ GENEL MÜDÜRLÜKLERE TAŞIDI29.05.2018Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, Türk lojistik sektörünün ve üye firmaların iş yapış koşullarının iyileştirilmesi adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

UTİKAD Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu üyeleri, 21 Mayıs 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz'ı makamında ziyaret etti
Sektörün sorunlarının yer aldığı UTİKAD görüşleri bizzat elden teslim edilirken, ziyaretler kapsamında gerçekleşen görüşmelerde sorunlar ve çözüm önerileri genel müdürlük nezdinde değerlendirildi.

UTİKAD, lojistik sektöründe yaşanan sorunlara yönelik tespitlerini ve çözüm önerilerini idare ile paylaşmaya devam ediyor. Çalışma grupları kapsamında belirlenen sorunlara ortak akıl ile üretilen çözümler kamuya yapılan ziyaretler ile ilgili makamlara iletiliyor.

UTİKAD Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu'nun gümrüklerde yaşanan sorunlara ilişkin hazırladığı sorunlar ve çözüm önerileri 21 Mayıs 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan ziyaretlerde dile getirildi. UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Rıdvan Haliloğlu başkanlığındaki UTİKAD heyetinde üye firmaların temsilcileri Aziz Cüneyt Yüksel, Fatih Kahraman, Sinan Yılmaz ve Bayram Durademir ziyarete katıldı.

İlk olarak Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ü makamında ziyaret eden UTİKAD Heyeti, gümrüklerde yaşanan sorunlarla ilgili tespit ve çözüm önerilerinin yer aldığı UTİKAD görüşlerini Genel Müdür Gümüş'e iletti.
 
TRANSİT YÜKLERLE İLGİLİ OLARAK ANTREPO BEYANNAMESİ VERİLEMİYOR

Transit Eşyanın Bir Geçici Depolama Yerindeki Durumu ve İş Akış Süreçleri ile ilgili yaşanan sorunları dile getiren UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Rıdvan Haliloğlu; “İthalat ve ihracatla ilgili yazılı metinde şu anki iş akış şekillerini Genel Müdürlükle paylaştık ve süreci hızlandırmak için yapılması gerekenleri öneri bölümünde sunduk. Bunun yanı sıra taşıma işleri organizatörleri özet beyan verme yetki ve sorumluluğuna sahip olmasına karşın, geçici depolama yerlerinden temin edilemeyen çeşitli hizmetlere ihtiyaç duyulduğu için antrepoya boşaltılarak daha sonra transit edilmek istenen yüklerle ilgili olarak antrepo beyannamesi veremediğinden, alıcısı Türkiye'de olmayan yüklerin antrepolara alınarak, Türkiye üzerinden transit taşıması yapılamamaktadır. Gümrük Yönetmeliği'nin 330. maddesinin 2. fıkrasındaki “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir” hükmü uyarınca antrepo işletmeleri adına genel antrepolara eşya alınabileceği anlaşılsa da konuya ilişkin T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 30 Ocak 2004 tarihinde Gümrükler Başmüdürlüğü'ne ilettiği yazıda potansiyel vergi numarası alınması gerektiği görülmektedir.

Bu sebeple ülkemiz, coğrafi konumunun ve taşımacılık imkanlarının elverişliliğine rağmen, önemli bir büyüklüğe sahip transit taşımacılık pazarından Dubai, Hong Kong, Singapur ve Frankfurt örneklerinde olduğundan farklı olarak yeterli pay alamamaktadır. Özellikle İran'a yönelik ambargonun Amerika tarafından uygulanıp diğer bazı ülkeler tarafından kaldırıldığı bu dönemde Türkiye, bölgesinin lojistik ve transit taşımacılık üssü olma fırsatını kaçırmamalıdır.

ELLEÇLEME VE KONSOLİDASYON İŞLEMLERİ İÇİN POTANSİYEL VERGİ NUMARASI ALMAK GEREKİYOR

Ayrıca 4458 sayılı yasanın hükümlerine baktığımızda transit taşımacılık ve arızi beyanda Türkiye'de yerleşik olma şartının bulunmadığı dikkate alındığında; antrepoda yapılması gereken elleçleme ve konsolidasyon işlemleri için potansiyel vergi numarası almaya gerek olmadan işlem tesis edilmesinin önünde bir engel olmadığı göz önünde bulundurularak taşıma işleri organizatörü firmalar tarafından “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşyaların, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilmesi” hususunda bir düzenleme yapılması gerektiği açıktır.

Bakanlığın 2013/5 sayılı genelgesinde belirtilen geçici depolama statüsündeki eşyanın antrepoya alınabilmesi için gereken antrepo beyannamesinin, Türkiye'de yerleşik olmayan nihai alıcının vergi numarası yerine, konşimentonun “notify” alanında taşıma işleri organizatörü firma veya antrepo işletmecisinin unvanının yazılı olması durumunda bu firmanın adına eşyanın antrepoya alınabilmesine imkan sağlayacak şekilde transit eşyaların genel antrepolara alınabilmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

UTİKAD Heyeti bu konuların yanı sıra Türk Havacılık sektöründe dış seferden iç sefere geçişlerde uçakların deposunda bulunan yakıtlara uygulanan vergilendirme ve cezalara yönelik çözüm önerilerini de Genel Müdür Gümüş'e iletti. Bunun yanı sıra Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ve dış ticaret maliyetlerinin azaltılması ile Türk ihracatçısının haksız rekabetle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek için DDP ve EXW taşıma şekillerinde dünya ile entegre olabilmek adına yeni kanun taslağında Avrupa Birliği mevzuatına uygun şekilde öz temsil kavramının getirilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Böylece DDP ve EXW taşıma şekillerinde ülkemizin yurt dışına fatura edebileceği 2,5 milyar dolarlık hizmet ihracı tutarının döviz olarak ülke ekonomisine kazandırılmasının mümkün hale geleceği belirtildi.
 
TASFİYE SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMEMESİ SEBEBİYLE KARŞILAŞILAN DEMURAJ BEDELLERİ

UTİKAD Heyeti'nin ikinci durağı ise Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü oldu. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz ile bir araya gelen UTİKAD Heyeti, sorunlar ve çözüm önerilerinin yer aldığı dokümanı bizzat elden teslim etti. Genel Müdür Korkmaz ile dokümanda yer alan konuları teker teker değerlendiren heyet, öncelikli olarak “Haciz ve İcralık Malların Antrepolarda Kalması, Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Kapsamında Antrepoların Yediemin Statüsünde Kullanılabilmesi ve Tasfiye Süreçlerinin İşletilmemesi Sebebiyle Karşılaşılan Demuraj Bedelleri” konularını dile getirdi. Konulara ilişkin çözüm önerilerini de Genel Müdür Korkmaz ile paylaşan UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Haliloğlu, “İcra ve haciz işlemlerine ilişkin mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılarak, antrepo işletmecilerinin antrepolarında bulunan mallar üzerindeki haklarının korunarak, söz konusu eşyanın satışı ve tasfiye işlemleri sonrası antrepo işletmecilerinin masrafları ve ardiye ücretlerinin tahsilatının sağlanabilmesini mümkün kılan mevzuat altyapısı oluşturulmalı, mevzuatta yer alan Tespit ve Tahakkuk Belgelerinin ilgili memurlarca zamanında düzenlenememesi durumunda alınacak tedbirler belirlenmelidir. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği kapsamında antrepoların yediemin statüsünde kullanılmasını mümkün kılacak mevzuat altyapısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmalı ve konteyner işletmecisi firmalara veya acentelere sunulmak üzere, tasfiye işleminin başlangıç tarihinin tespitini sağlayacak “Özet Beyan Tescil Tarihi” ile “Tasfiyelik Hale Geliş Tarihi” bilgilerini içeren ‘'Tespit ve Tahakkuk Belgesi''nin, TASİŞ İşletme Müdürlüklerine başvuran taşıma işleri organizatörü firmalara özet beyan tarihinden sonraki 45. günden itibaren verilmesi sağlanmalıdır” dedi. Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Rıza Mehmet Korkmaz, görüşmenin sonunda sektörde memnuniyet yaratacak iki haberi de UTİKAD Heyeti ile paylaştı. Genel Müdür Korkmaz; “Tasfiyelik hale gelen eşyalarla ilgili olarak bilgi sistemine bir modül eklenmesi sureti ile tespit-tahakkuk belgeleri sistem tarafından otomatik olarak ilgili memurun ekranına getirilecek ve bu konudaki yazılım birkaç ay içinde tamamlanarak hayata geçirilecek. İkinci olarak ise Lisanslı Yediemin Depolarına ilişkin yeni bir düzenleme ile gümrüklü antrepoların da bu statüyü kullanmaları için taslak hazırlanarak Adalet Bakanlığı ile görüşmeler ile yapılacak” diye konuştu.

Sorunların karşılıklı olarak masaya yatırıldığı ve gelişim alanlarının değerlendirildiği ziyaretler sonucunda önümüzdeki dönemde iş birliğinin arttırılması kararı verildi.

 
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr