Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Üye Şirketlerden / GEFCO, SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

GEFCO, SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

GEFCO, SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİN SONUÇLARINI AÇIKLADI21.05.2018GEFCO Grubu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporu'nu yayınladı.
Tedarik zinciri hizmetlerinin global bir tedarikçisi ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri olan GEFCO Grubu, bu alandaki kararlılığını teyit eden Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporu‘nu yayınladı. Grubun yeni sloganı olan “Partners, unlimited” ifadesinde de vurgulandığı gibi şirket, tüm paydaşlarıyla iş birliği yapma ve güçlü ilişkiler kurma temeline dayalı sürdürülebilir iş modeli uyguluyor.

ÇEVREYE STRATEJİK BAKIŞ

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesine uygun olarak Grup; insan hakları, uluslararası çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularındaki kararlılığını tekrardan onaylıyor.

GEFCO son iki yılda, CO2 emisyonunu her yıl %2 oranında azaltma hedefini başarıyla hayata geçirdi. Grup aynı zamanda, sera gazı emisyonlarının takibi için geliştirilen özel bir yazılım olan Castor gibi hizmetler aracılığıyla tüm tedarik zincirinin CO2 etkisini azaltmak için müşterileri ve tedarikçileri ile beraber çalışmalar gerçekleştiriyor. GEFCO, tedarikçileri ve alt yüklenicileri için Sorumlu Satın Alma Sözleşmesi hazırladı. 2017 sonuna kadar şirketin yollarda faaliyet gösteren 1.100'den fazla iş ortağı bu beyanı imzaladı. Bu sözleşmede eko-sürüş eğitimi alma gerekliliğinin yanı sıra araçlar için çevresel standartlara uyumla ilgili bağlayıcı hükümleri yer alıyor.

Grup, işlerinin sosyal ve çevresel etkilerini tespit etmek için çok sayıda değerlendirme ve sertifika programlarına katılıyor. 2017 yılında 59 GEFCO tesisi ISO 14001 sertifikasını yeniledi. Grup ayrıca 2015'te D olan CDP (Karbon Saydamlık Projesi) notunu B'ye yükseltti. Şirketlerin sosyal ve çevresel uygulamaları, iş etiği ve sorumlu satın alma bakımından olgunluklarını değerlendiren EcoVadis ise GEFCO'ya 100 üzerinden 60 puan verdi. Tüm bunlar GEFCO'nun sürdürülebilirlik konusunda başarılı sonuçlar elde ettiğine vurgu yapıyor.

GEFCO'DAN ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLER

GEFCO, taahhütlerini yerine getirebilmek için aşağıdaki alanlarda yatırım yaparak tedarik zinciri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çevre dostu çözümler tasarlıyor:

TIR nakliyelerini en elverişli hale getirme amacında olan CADIS OPTIM izleme yazılımı yenilendi. Bunun sonucunda %15 daha az mesafe kat edildi, %4 daha fazla doluluk oranına ulaşıldı ve yoldaki kamyon sayısı %9 oranında azaltıldı.

İpek Yolu gibi alternatif güzergahlar ve Multimodal nakliye çözümleri geliştirildi. Hava yolu taşımacılığına göre on kat daha düşük teslimat maliyeti ve deniz yolu taşımacılığına göre yarı yarıya düşen teslimat süresi avantajı sunan demir yolu taşımacılığı ayrıca, deniz yolu taşımacılığına kıyasla çevreye salınan emisyon oranını beş kat aşağı çekiyor.

İsviçre'de güneş enerjisiyle çalışan en güçlü enerji santrali olan Courgenay araç depolama alanı gibi düşük çevresel etkilere sahip depolama çözümleri geliştirildi. 2017'de GEFCO'nun 50'den fazla tesisinde enerji tüketimini azaltmak için gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda %8 oranında enerji tasarrufu sağlandı.

GEFCO ÇALIŞANLARI İÇİN KURUM KÜLTÜRÜ REHBERİ HAZIRLADI

2017 yılında GEFCO, kurum kültürünün on adet ilkesi belirlendi. Bu on ilkenin tek çatı altında toplandığı Infinite Proximity™ programı, şirketin genel gelişiminin yanı sıra çalışan faaliyetleri ve kararları için rehber görevi görüyor. Bu programın başlatılması, yönetim kurulunun  Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da bulunan 12 ülkede 2000'den fazla müdürle Infinite Proximity™ programını paylaşma fırsatı sundu.

Çalışan bağlılığının ve herkes için adalet uygulamalarının bilincinde olan Grup, işe alım politikasını dört ana temel üzerine oturtuyor: şeffaflık, görünürlük, verimlilik ve kendini ifade edebilme. GEFCO'nun dünya çapındaki İnsan Kaynakları Yöneticileri, işveren marka kavramının yanı sıra işe alım uygulamalarının standartlaştırılması konusunda eğitimler alıyor. Ülkeler ayrıca genç yetenekleri cezbedebilmek için okullarla ve üniversitelerle lokal işbirlikleri geliştiriyor. 2017'de işe alımlarda bir önceki yıla kıyasla %27 artış yaşandı ve 1.920 çalışan işe alındı. GEFCO ayrıca üst üste iki yıl “Happy Trainees” (Mutlu Stajyerler) unvanını aldı ve “Uluslararası” kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

Kaynak: lojiyol.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr