Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD EKONOMİ VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE SEKTÖRLE BULUŞTU

UTİKAD EKONOMİ VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE SEKTÖRLE BULUŞTU

UTİKAD EKONOMİ VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE SEKTÖRLE BULUŞTU15.05.2018UTA Lojistik Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi, 14 Mayıs 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleşti. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD'ın da Bronz Sponsor olarak destek verdiği zirvede ekonomi ve lojistik sektörünün önde gelen isimleri buluştu.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener'in açılış konuşmasını ve aynı zamanda ana oturum moderatörlüğünü yaptığı zirvede dijital dönüşüm, ekonomide yeni fırsatlar ve lojistik sektörünün gündem konuları masaya yatırıldı. Konuşmasında Türk lojistik sektöründe yaşanan gelişmelere değinen UTİKAD Başkanı Emre Eldener, “2018 yılında devlet tarafından ulaştırmaya ayrılan bütçe bize umut verdi. Sektör olarak daha da büyüyeceğimize ve Türk firmalarının global markalar olma yolunda güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

Kamu temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve farklı sektörlerin üst düzey isimlerinin bir araya geldiği zirvenin sonunda düzenlenen ödül töreninde UTİKAD üyelerinden birçok isim ödüle layık görüldü.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, UTA Lojistik Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nde ekonomi ve lojistik sektörünün önde gelen isimleri ile buluştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin desteğiyle 14 Mayıs 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen zirve, zirveyi düzenleyen UTA Lojistik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel'in açılış konuşmaları ile başladı. Eldener'in ilk ana oturumun moderatörlüğünü de yaptığı zirveye UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin ile UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Dölen moderatör ve konuşmacı, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayolu Çalışma Grubu Başkanı Ekin Tırman ile UTİKAD eski başkanlarından Kosta Sandalcı moderatör, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Eren ise konuşmacı olarak katıldı.

Devlet ve özel sektör temsilcilerinin en üst düzeyde bir araya geldiği Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında fikir alışverişinin ve karşılıklı anlayışın tüm paydaşlara büyük bir kazanım sağladığını vurgulayan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum örgütlerinin gücünün iş dünyası, ekonomik hayat ve sosyal sorumluluk paydasında en etkin şekilde kullanılması hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlıyor. İş dünyasında örgütlenme aynı sektörde hizmet üreten firmaların ortak sorunlarının tek bir elde toplanması, ortak akılla çözümler üretilmesi ve kamu nezdinde bu çözümlerin paylaşılmasına olanak sağlıyor. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gelişim ve istikrarın da önünü açıyor. Sektörümüz açısından büyük önem taşıyan bu etkinlikte de her geçen yıl katılımın arttığını görmek bizi gerçekten memnun ediyor” diye konuştu.

KÜRESEL KONUMUMUZ SAĞLAMLAŞTIRILMALI

Türk lojistik sektörünün son 10 yılda yaklaşık 2 milyar dolar yabancı yatırımı çektiğini vurgulayan Emre Eldener, “Kargo kapasitesini 4 kat arttırmış, konteyner hacimlerinde artış yakalamış bir sektör olarak ilk bakışta olumlu bir görünüm sergiliyoruz. Türkiye'de lojistik sektörünün GSYH içerisindeki payı yaklaşık yüzde 14'tür ve lojistik sektörü faaliyetlerinin büyüklüğünün 150 milyar liraya ulaştığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra 400 bin kişiye yatırım sağlayan lojistik sektörü, ülkemiz için çok önemli bir istihdam alanıdır. Yer aldığımız coğrafyadaki avantajlı konumumuzu değerlendirerek küresel pazardaki yerimizi sağlamlaştırıp ülkemizin önemini arttırmamız, sektörün pazar büyüklüğü ve istihdam olanakları açısından gereklidir. İstanbul Yeni Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars hattının açılması, uluslararası firmaların liman yatırımları, demiryollarının serbestleştirilmesi vb. gelişmeler ışığında lojistik faaliyetlerinin gereksinimlerini yerine getirecek kapasite olanaklarına erişilmektedir. Dünya genelinde 7 trilyon dolar hacme ulaşan lojistik sektöründen olabildiğince pay almak Türk lojistik sektörünün en temel hedefidir” dedi.

TAŞIMA MODLARINDA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR

Uluslararası taşımacılıkta modlara göre dağılımlarla ilgili bilgiler paylaşan Eldener, “Dünya çapındaki yüklerin yüzde 90'ının denizyolu ile taşındığını göz önünde bulundurduğumuzda 8 bin 400 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye doğu-batı ve kuzey-güney ticaret koridorları için önemli bir yerde konumlanmaktadır. Türkiye'de denizyolu taşımacılığı verileri incelendiğinde 2017 yılı Kasım ayı sonuna kadar yaklaşık 400 milyon ton yük elleçlenmiştir. Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında denizyolu ayağının ülkemiz üzerinden işlerlik kazanması ile bu verilerde büyük artışların gözlemlenmesi muhtemeldir. Öte yandan ülkemizin liman yatırımları için bir cazibe merkezi haline gelmiş olması ve büyük yük gemilerinin yanaşmasına imkan sağlayan limanların inşa edilmesi de bu artışları olumlu yönde tetikleyebilecektir. Karayolu taşımacılığı diğer taşıma modlarına kıyasla her zaman ağırlıklı olarak kullanılan bir taşıma türü olmuştur. Karayolu ulaşım ağı geçmişten günümüze gelişmiş bir profil sergilemekte ve ulaştırma anlamında esneklik sağlaması açısından ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığı tercih edilmektedir. Avrupa'nın en büyük araç filolarından birine sahip olan ülkemizde TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı 800 bini aşkın kamyon mevcuttur” diye konuştu. Havayolu taşımacılığına da değinen UTİKAD Başkanı Eldener, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verileri, ülkemizin havayolu uçak filosunun 540 olduğunu belirtmektedir. Küresel verileri incelediğimizde ise taşımaların hacim anlamında yüzde 1'inin havayolu ile gerçekleştirildiğini, buna karşın değer anlamında bu hacmin yüzde 40'a tekabül ettiğini görüyoruz. 2018 yılında ilk fazının açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı ile Türkiye havayolu taşımacılığı alanında önemli bir yük aktarma merkezi olabilecektir. Bu taşıma modlarının yanı sıra demiryolundan da bahsetmek gerekir. Ülkemizde demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ile kendi lokomotiflerini ve vagonlarını işletecek finansal güce sahip firmalarımız mevcuttur. Ancak şu da bir gerçektir ki ülkemizin doğu ve batı uçları arasında kesintisiz demiryolu hattı bulunmamaktadır. Çevreye duyarlı ve ekonomik bir taşıma türü olan demiryolu taşımacılığı, ülkemiz için gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olarak önümüzde durmaktadır” dedi.

DEVLET DESTEKLERİ SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanı sıra 2017-2018 yıllarında lojistik sektörü açısından atılan en önemli adımlardan biri ‘devlet teşvikleri' olduğunun altını çizen Eldener, “UTİKAD olarak Ekonomi Bakanlığı ile güçlendirdiğimiz ilişkilerimiz sayesinde lojistik sektörünün turizmden sonra Türkiye'nin ikinci büyük hizmet ihracatçısı olduğunu anlatmayı başarabildik. Karşılıklı görüşmelerimiz neticesinde ise sektörümüze yönelik teşviklerin de yolu açıldı. Geçtiğimiz yıl fuar destekleri kapsamında UTİKAD tarafından oluşturulan ticaret heyeti ile FIATA Dünya Kongresi'ne katılım sağladık. Bu yıl da dernek olarak ticaret heyeti oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede Türk lojistik sektörünüzü Ekonomi Bakanlığımızın da girişimleri sayesinde uluslararası platformlarda çok daha güçlü temsil etmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Marka Destek Programı ve Turquality için de firmalarımız gerekli koşulları sağlayarak başvurularda bulunuyor. Bu destek programları sayesinde kısıtlı imkanlarla yurt dışında pazarlama faaliyetleri yürüten firmaların kendilerini tanıtma imkanı artacak. Turquality kapsamına alınmamız ise markalaşmayı ve sektörde büyümeyi hızlandıracak. Türkiye markalarının global pazarlarda daha görünür olmasını sağlayacak. Kurumsal gelişimini tamamlamış güçlü sektör temsilcilerinin alacağı bu destek sadece programa dahil olan kurumlara değil Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak.

Bu sayede global entegrasyon sağlanacak ve önümüzdeki yıllarda Türkiye menşeili birçok firmayı lojistik sektöründeki global aktörler olarak görebileceğiz. Çünkü ülkemizin lojistik sektöründeki bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü de yeterli seviyededir. Sektörümüzde her biri kendini dünya vatandaşı olarak gören, küresel gelişmeleri takip eden ve gelişime açık yöneticiler ile geleceğin yönetici adayları görevlerini başarıyla sürdürmektedir. Lojistik sektöründe böylesi önemli ve kalifiye bir iş gücü kaynağı ülkemiz için önemli bir şanstır. Ülkemizde lojistik hizmetler, küresel standartlarda verilebilmektedir. Bu çerçevede UTİKAD, üyelerinin daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürmeleri için çalışmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası kurumlardaki temsil fonksiyonumuz ile başta Türk lojistik sektörü olmak üzere üyelerimizi temsil etmeye devam ediyoruz” dedi.

Tüm taşımacılık modlarının gündemdeki konularının ele alındığı ayrı oturumlarda UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Ekonomiye Yön Verenlerin Penceresinden Türkiye Ekonomisi ve Dijital Dönüşüm” konulu ilk ana oturumun moderatörlüğünü yaptı.

MÜDAHALELER SERBEST EKONOMİ İLKELERİNE UYMAMAKTADIR

Moderatörlüğünü UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen'in yaptığı “Türkiye'nin Denizyolu Yük Taşımacılığında Geldiği Nokta, Fırsatlar ve Sorunlar” konulu panele konuşmacı olarak katılan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, lojistik sektörüne yönelik tarife kısıtlamalarına değindi. Erkeskin, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘Havalimanlarında Ardiye Ücretleri' konulu genelge ile başlayan, daha sonrasında sektörde yaşanan ordino tartışmalarına son vermek amacıyla yayınlanan genelgeler ile devam eden lojistik sektörüne getirilen tavan fiyat uygulamaları, 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kanun maddelerine dayandırıldı. Taşıma İşleri Organizatörlerinin hizmet kalemlerine tavan ücreti uygulamanın yasal altyapısını oluşturan müdahalelerle kamu idareleri bir ticari faaliyet olan taşımacılık sektörüne yönelik taban ve tavan ücret getirmiştir. Ancak ticaret serbestisi içinde belirlenmesi gereken ücretlere kamunun müdahalesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tür müdahaleler serbest ekonomi ilkelerine de uymamaktadır. Bu müdahaleler sonucunda yatırım ortamının bozulacağını da öngörebiliyoruz” diye konuştu.

Zirvede ayrıca UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayolu Çalışma Grubu Başkanı Ekin Tırman “Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler Lojistiği ve ADR Oturumu”nun, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin “Proje & Ağır Yük ve Enerji Lojistiği” panelinin moderatörlüğünü üstlendi. UTİKAD eski başkanlarından ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı ise “Türkiye'nin Demiryolu Stratejisinde Gelinen Nokta, Sorunlar ve Çözümler”in tartışıldığı oturumu yönetti.

UTİKAD ÜYELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Zirvenin ardından düzenlenen gala yemeği ve ödül töreninde birçok UTİKAD üyesi firma da ödüle layık görüldü. UTİKAD üyesi firmalardan Sertrans Uluslararası Nakliyat Ticaret A.Ş ‘Yılın Lojistik Şirketi' ödülünü alırken, Barsan Global Lojistik'in Kurucusu ve sahibi Kamil Barlın ise ‘Yılın Lojistik Girişimcisi' ödülünün sahibi oldu. Horoz Lojistik A.Ş. ise ‘Sınırları Aşan Lojistik' ödülünü aldı. Borusan Lojistik Ford Otosan İş birliği, ‘Yılın Lojistik Projesi' ödülüne layık görüldü. Borusan Lojistik adına ödülü UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı ve Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen aldı.

Türk Hava Yolları Kargo Yardımcısı Turhan Özen ‘Yılın Lojistik Profesyoneli' ödülünü UTİKAD Başkanı Emre Eldener'den aldı.
 
Reibel Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. kurucusu ve Genel Müdürü, UTİKAD'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Arif Badur ‘Yaşam Boyu Lojistik Ödülü'ne layık görüldü. Badur, ödülünü Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel'in elinden aldı.
 
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin ise ‘Yılın Lojistiğe Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Erkeskin'e ödülünü UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı verdi.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr