Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / SEEFF’TE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

SEEFF’TE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI

SEEFF’TE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MASAYA YATIRILDI08.05.2018UTİKAD tarafından 1998 ve 2011 yıllarında İstanbul'da iki kez düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Forwarderlar ve Lojistik Operatörler Kongresi-The South East European Associations of Freight Forwarders and Logistics Operators Congress (SEEFF)" 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Slovenya'nın Portoroz şehrinde gerçekleşti.

Lojistik operatörleri ile taşıma işleri organizatörlerini bir araya getiren etkinlikte bölgeyi ilgilendiren konular görüşüldü, lojistik sektörünü etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Etkinlik kapsamında aynı zamanda 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde ‘Pratik ve Teoride Tedarik Zinciri Yönetimi' konulu The Business Logistics Congress de düzenlendi.

1996 yılından bu yana düzenlenen SEEFF'te (Güneydoğu Avrupa Forwarderlar ve Lojistik Operatörler Kongresi) Güneydoğu Avrupa lojistik sektörü buluştu. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD tarafından 1998 ve 2011 yıllarında İstanbul'da iki kez düzenlenen kongre, bu yıl 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde Slovenya'nın Portoroz şehrinde gerçekleşti.
Lojistik operatörleri ve taşıma işleri organizatörlerinin bir araya geldiği kongrede; lojistik sektörünü etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Aynı zamanda etkinlik kapsamında düzenlenen The Business Logistics Congress'te ise ‘Pratik ve Teoride Tedarik Zinciri Yönetimi' masaya yatırıldı.

Güneydoğu Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen temsilciler iki gün süren kongre sonunda bir deklarasyon yayınladı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD adına UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin'in de imzaladığı deklarasyonda şu konu başlıkları yer aldı:

• Tek bir Avrupa taşımacılık bölgesi, vatandaşların hareketliliğini artıracak, taşımacılık maliyetlerini azaltacak ve Avrupa taşımacılığını sürdürülebilir hale getirecektir.
• Diğer taşıma modlarının AB'deki varlığını göz önüne alarak kombine taşımacılık teriminin kapsamının genişletilmesi gerekmektedir.
• Denizyolu taşımacılığının kara üzerinde yapılan taşımacılık türleri ile entegre edilmesi ile denizyolu lojistik ağının kullanımı teşvik edilecek, pazarlara giriş kolaylaşacak, diğer modlarla sinerji ortaya çıkacaktır.
• Koordine edilmiş taşımacılık politikaları taşımacılığın ve lojistiğin kapasite ve verimini artıracaktır.
• Elektronik doküman kullanımı standart hale getirilmiş dijital çözümlerin temelini oluşturacak, bölgede ve dünyada taşımacılığın modernizasyonuna öncülük edecektir.

Katılımcılar yayınladıkları bildiri ışığında Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında entegre taşımacılık ve lojistik sistemi kurulmasına yönelik çözüm önerilerini de kamuoyu ile paylaştı.

• Serbestçe hizmet sunma, malların serbest dolaşımı ve orantılılık ilkesi çerçevesinde bir iç pazar oluşturulması
• Operatörlerin kombine taşımacılık operasyonlarını sunmalarını kolaylaştıracak, güncel ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilen bir Kombine Taşımacılık Direktifi'nin oluşturulması ve hayata geçirilmesi
• Maliyetleri düşürecek, uluslararası ticareti ve lojistik süreçleri kolaylaştıracak bir data değişim sisteminin kurulması ve eFBL ve eCMR gibi e-taşımacılık dokümanlarının kullanımının hızlandırılması
• UNECE önerileri paralelinde sınır geçiş noktalarında ilgili taraflar arasında bilgi alışverişine olanak sağlayan Tek Pencere Sisteminin uygulanmasının teşvik edilmesi
• Sınır geçişlerini optimize etmek amacıyla tarife dışı önlemlerin azaltılması
• WCO tarafından ulusal düzeyde tavsiye edilen elektronik gümrük uygulamalarını benimseyerek Güneydoğu Avrupa'da gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi
• Taşımacılığı daha kolay ve rekabetçi kılmak için bölgesel altyapı çalışmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesi
• Ticaretin yararına olacak şekilde yeni alternatif taşımacılık çözümleri geliştirerek çevre dostu taşımacılık alternatiflerinin geniş ölçekte kullanılması
• Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz bölgesindeki iş birliğinin dış politikalarda öncelikli bir hedef olarak görülmesi ve yakındaki komşularla dengeli bir politika izlenmesi

13. SEEFF Kongresi'nin sonunda kongrenin amacı ve sonuçları hakkında kamu idarelerinin bilgilendirilmesine, alınan kararların ve tavsiyelerin uygulanmalarına yönelik destek verilmesine de karar verildi.  
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr