Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / "TÜRKİYE DIŞ TİCARETTE DOĞU’YA YÖNELİYOR"

"TÜRKİYE DIŞ TİCARETTE DOĞU’YA YÖNELİYOR"

26.03.2018HSBC raporuna göre uzun vadede Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracat pazarları batıda değil, doğuda olacak. Çin ve Hindistan 2021 ile 2030 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracat pazarları olarak Batı Avrupa ve ABD'yi geride bırakacak.

HSBC Grubu'nun Navigator Raporu'na göre Çin ve Hindistan, 2021 ile 2030 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracat pazarları olarak Batı Avrupa ve ABD'yi geride bırakacak. Çin'in ayrıca 2030 yılında Türkiye'nin en önemli ithalat kaynağı olarak Almanya'nın yerini alması bekleniyor.

HSBC Grubu'nun hazırladığı Navigator Raporu, ikili ticaret ilişkilerinde orta ve uzun vadedeki potansiyel değişimlere ilişkin analizleri ve iş dünyasının ticarette büyüme beklentilerini ortaya koyuyor. Türkiye'nin de dâhil olduğu 25 ülke arasındaki ikili ticaretin mercek altına alındığı rapora göre  şirketler dünyada artan korumacılık ile ilgili endişe duysa da uluslararası iş yapma olanaklarına ilişkin iyimser bir yaklaşım sergiliyor.

Ankete Türkiye'den katılan şirketlerin yüzde 80'inden fazlası da Türkiye'nin  ticaret hacminin gelecek 12 aylık dönemde artacağını öngörüyor.

İhracatçılar için görünüm pozitif

Türkiye'nin dış ticaret görünümüne ilişkin değerlendirme ve öngörüler içeren raporda  Asya başta olmak diğer gelişen pazarlardan gelen güçlü talebin etkisiyle Türkiye'deki ihracatçı şirketler için görünümün pozitif olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'deki şirketlerin Asya ve Orta Doğu'daki yeni pazarlarda fırsatları değerlendirmeyi sürdürmeleri gerektiğine işaret edilen raporda  şirketlerin verimliliği artırma ve teknolojik adaptasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmaları devam ettirmelerinin önemine vurgu yapılıyor.

Diğer taraftan  yüksek enflasyon ve dış borçlanma şirketler için yeni pazarlarda fırsatları değerlendirmelerinin önünde zorlayıcı faktörler olarak öne çıkıyor.

Rapora göre  uzun vadede Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracat pazarları batıda değil, doğuda olacak. Çin ve Hindistan 2021 ile 2030 yılları arasında Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracat pazarları olarak Batı Avrupa ve ABD'yi geride bırakacak.

Orta Doğu'nun Türkiye ihracat stratejisinde önemli bir rol oynamayı sürdüreceğinin belirtildiği raporda  Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın en hızlı büyüyen ihracat pazarlarında Çin ve Hindistan ardından ilk beşte yer aldıkları ifade ediliyor.

Yeni pazarlara giriş, şirketlerin en önemli stratejisi

Rapora göre  Türkiye'nin hizmet ihracatı 2017 yılında toplam ihracatın yalnızca beşte birini oluşturdu. Hizmet ihracatında turizm ve ulaşım/dağıtım sektörleri ise toplam hizmet ihracatının yüzde 84'ünü kapsadı.

Ankete Türkiye'den katılan şirketlerin yüzde 61'i hizmet ihracatının küresel ortalamaya paralel olarak gelecek bir yıl içerisinde yükselmesini bekliyor. Rapora göre  hizmet ihracatında ulaşım ve turizm sektörlerinin baskınlığı dikkate alındığında, yeni pazarlara giriş en önemli iş stratejisi haline gelecek.

Türkiye'nin hizmet ihracatında Almanya ve Birleşik Krallık ilk beşte yer almaya devam ederken, Asya pazarı önem kazanmaya başlayacak. Çin ve Hindistan, 2021 ile 2030 yılları arasında yükselen orta sınıflarının yaptığı seyahatlerle Türkiye'nin en hızlı büyüyen hizmet ihracatı pazarları olacak.

Dış ticaret inisiyatiflerine destek sürmeli

Türkiye dış ticaret görünümünde, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemli bir yere sahip olduğunun belirtildiği raporda  Asya'daki gelişmelerin de giderek daha fazla önem kazandığı ifade ediliyor.

Türkiye'deki şirketlerin Kuşak ve Yol ve ASEAN 2025 gibi Asya inisiyatfilerine resmi katılımı desteklemeyi sürdürmeleri gerektiğinin belirtildiği raporda,  bu inisiyatiflere katılımın özellikle altyapı fırsatlarından faydalanılması ve hizmet ihracatlarında çeşitlilik sağlanmasına katkı vereceği belirtiliyor.

Ankete göre  Türkiye'deki şirketlerin üçte birinden fazlası Kuşak ve Yol ile ASEAN 2025'in şirketlerine fayda sağlayacağını ifade ediyor.

Asya pazarları ithalatta pazar payını artırıyor

Taşıma ekipmanları ve endüstriyel makinanın ithalattaki ana kalemler olduğunun belirtildiği rapora göre  2017 yılında Türkiye taşıma ekipmanları ithalatının yüzde 72'sini Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan gerçekleştiriken, makine ithalatının yüzde 40'ını Almanya ve Birleşik Krallık'tan, yüzde 23'ünü ise Çin'den yaptı.

Rapor, makine ve parça üretiminde küresel payını gittikçe arttırmasıyla Çin'in, günümüzde Türkiye'nin en büyük ithalat kaynağı olan Almanya'nın yerini 2030 yılında alacağına işaret ediyor. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Asya bölgesinde bulunan diğer gelişen piyasalardan yaptığı ithalatın hızlı biçimde artış göstereceği öngörülüyor.

Türkiye'nin bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanının büyük bölümünü tedarik eden Vietnam, gelecek on yıllık dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen ithalat kaynağı haline gelmeye hazırlanıyor. Türkiye ekonomisine rafine petrol ürünleri ile birlikte kimyasal ve tekstil ürünleri sağlayan Hindistan ise en hızlı büyüyen ikinci ithalat kaynağı olacak.

Kaynak: dunya.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr