Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İZMİR LOJİSTİKTE DÜNYA DEVLERİYLE REKABETE HAZIRLANIYOR

İZMİR LOJİSTİKTE DÜNYA DEVLERİYLE REKABETE HAZIRLANIYOR

İZMİR LOJİSTİKTE DÜNYA DEVLERİYLE REKABETE HAZIRLANIYOR25.12.2017İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, uzun yıllardır sahip olduğu liman kenti olma özelliğinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Ortadoğu ile bağlantılı karayollarına sahip olması, son dönemde lojistik ve ulaşım alanında yeni büyük yatırımların yapılmasının gelecek yıllarda İzmir'i lojistik sektöründe dünya devletleriyle rekabet edebilecek konuma taşıyacağını söylüyor.

İzmir Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı sunuyor?

İzmir; coğrafi konumu, tarihi, kültürel çeşitliliği, geçmişten gelen ticari deneyimi ile Türkiye'nin en dinamik kentlerinden birisi. Çok sektörlü bir yapıya sahip olan kentimiz tarımın modernize olduğu, sanayinin çeşitlenerek geliştiği, turizmin hemen her türünün yapılabildiği, doğal kaynakların enerjiye dönüştürüldüğü bir kent olmanın yanı sıra bilişim altyapısı ile geleceğe hazırlanıyor. Günümüzde İzmir; 8 üniversitesi, 13 Organize Sanayi Bölgesi, 2 serbest bölgesi, 4 teknoloji geliştirme bölgesi, sanayi siteleri, limanları, enerji kaynakları ile Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. İzmir'de her bir ilçe birbirinden farklı üstünlükleri ile yatırımcıları cezp edecek özelliklere sahiptir. Nüfusun yoğun olduğu merkez ilçelerde hizmet, ticaret, sanayi ve turizm; nüfusun daha az olduğu uzak ilçelerde daha çok tarım ve hayvancılık yaygındır. Sahil kesimindeki ilçelerde ise turizm önde geliyor.
Ulusal ve uluslararası deniz ulaşımı açısından stratejik bir konumda olan İzmir, sahip olduğu limanlar ile Türkiye'nin ticaretinin bel kemiğidir. 2016 yılı gümrük verilerine göre İzmir; 17,7 milyar dolar ihracat ile ülke ihracatının ,4'ünü, 18,2 milyar dolar ithalat ile ülke ithalatının %9,2'sini gerçekleştirdi. Görüldüğü gibi kentimiz Türkiye ekonomisine son derece önemli katkılar sağlıyor. Özel ve kamu sektörü yatırımların artması ile İzmir, dünyanın zengin ve en hızlı gelişen kentleri arasındaki yerini daha da pekiştirecek ve sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkaracaktır.
 
ÇANDARLI YENİ BİR KATMA DEĞER YARATACAK

Çandarlı Limanı ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi İzmir'in lojistik gücüne nasıl bir katkı sağlayacak?

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'in, çok sektörlü bir yapıya sahip olmasının yanında ülkemizin en büyük ihracat limanlarından birisi olan İzmir Alsancak Limanı ve Aliağa ve Nemrut bölgesindeki 13 limana sahip olması, yabancı yatırımların için kentimizin cazibe merkezi olması ve bunun gibi nedenler lojistik sektörünü öncelikli sektörlerden biri haline getirdi. 2016 yılında gümrüklere göre, İzmir'den yapılan dış ticaret rakamının 36 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Özellikle İzmir Alsancak Limanı Türkiye'nin ihracat konteyner limanı olarak simge olmuş bir liman olarak faaliyet gösteriyor. Bu limandan yapılan ihracat sadece İzmir'in değil Ege Bölgesi'nin ihracatını kapsıyor, hatta Marmara ve Akdeniz bölgelerinin bazı kentlerinin bile yüklemeleri İzmir'den gerçekleşiyor. İzmir Alsancak Limanı'nın kapasite ve verimliliğin arttırılması, bağlantı yollarının geliştirilmesi ile ticaret merkezi olma özelliği güçlenecek.
 
Yapımı devam eden Akdeniz'in en büyük limanlarından birisi olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı faaliyete geçmesi ile birlikte daha çok transit liman ve ana liman olarak İzmir ve ülke ekonomisi için yeni bir katma değer yaratacak. İzmir'i lojistik merkez olma hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak.

İzmir'in dünyadaki örneklerinden yola çıkarak intermodal taşımacılık sistemlerini kente kazandıracak, özellikle dış ticaret ile uğraşan üyelerimizin lojistik maliyetlerini azaltacak bir lojistik merkeze ihtiyacı bulunuyor. Konumu itibariyle otoyol ve demiryolu bağlantısı bulunan Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı. Kentimiz için önemli bir sanayi merkezi olan Kemalpaşa Organize Sanayi'nin yakınında bulunan Kemalpaşa Lojistik Merkezi tamamlandığında sektörün tüm unsurlarının entegrasyonu ile sinerji yaratarak iş potansiyelinin artmasını sağlayacak ve kurumsallaşma sürecini hızlandıracak. Dış ticaret ile iştigal eden firmaların lojistik maliyetleri azalacak, ülkemiz ve kentimizin sahip olduğu lojistik potansiyel ortaya çıkacak.
 
HAVA YOLUNDA 2. AKTARMA MERKEZİ OLMAYA ADAY
 
İzmir hava ve karayolunda ne tür avantajlara sahip?

Uzun yıllardır sahip olduğu liman kenti olma özelliğinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Ortadoğu ile bağlantılı karayollarına sahip olması, son dönemde lojistik ve ulaşım alanında yeni büyük yatırımların yapılması gelecek yıllarda İzmir'i lojistik sektöründe dünya devletleriyle rekabet edebilecek konuma taşıyacak. Bu nedenle, devam eden ve büyük aşama kaydedilen İzmir-İstanbul Otoyolu'nun tamamlanarak hizmete geçmesini, İzmir-Antalya Otoyolu, İzmir'i Avrupa'ya bağlayacak İzmir-Çanakkale Otoyolu, İzmir Körfez Geçişi, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı gibi büyük ölçekli projelerin bir an önce başlatılmasını bekliyoruz.
İzmir'in havayolu ulaşım altyapısında önemli gelişmeler yaşanıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yeni iç hatlar terminalinin hizmete girmesiyle havalimanı toplam 30 milyon yolcu kapasitesine ulaştı. İzmir sahip olduğu kapasite nedeniyle, bazı aktarmaların İstanbul'dan yapılması yerine İzmir'den doğrudan yurtdışına gönderilmesi mümkündür. Bununla birlikte İzmir'den yurtdışına yeni hatların açılmasını bekliyoruz. İstanbul'dan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın Türkiye'nin ikinci aktarma merkezi olması gerekiyor.
Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girmesi hedefimiz doğrultusunda; İzmir'in coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu avantajlarını da kullanılarak gerek dış ticaret, gerekse lojistik faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarının hızlanarak devam etmesini bekliyoruz.
 
Lojistiğin ekonomi ve sanayinin büyümesindeki rolü nedir?

Küreselleşme süreciyle birlikte teknoloji, iletişim ve ticaret alanında ekonomilerin birbirlerine giderek yakınlaşmaları, yanı sıra üretim ve pazarlamanın uluslararası hale gelmesi malların güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını önemli hale getirdi. Yeni ekonomik yapı içerisinde firmalar, maliyetlerin optimum düzeye getirilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi konularına daha fazla eğilmeye başladılar. Bu durum, lojistik sektörünün yıldızı parlayan ve gelecek vaat eden sektörlerin başında anılmasına katkıda bulundu. Lojistik sektörünün gelişmiş düzeye ulaşması ve dünya standartlarına yaklaşması ülkemiz ekonomisi ve sanayisi açısından da son derece önemlidir. Sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle yakın çevresindeki ülkelere lojistik hizmet verebilecek ülkemiz, barındırdığı nüfus ve güçlü ekonomisi ile lojistik hizmetlerden yararlanacak olan ulusal üretici ve ihracatçıya fayda sağlayacak, Türk ürünlerinin dış pazarlara ulaşımı kolaylaşacak ve bu durumda taşıma maliyetinin azalmasına katkı sağlayacaktır.
 
“Akdeniz'in en büyük limanlarından birisi olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı faaliyete geçmesi ile birlikte daha çok transit liman ve ana liman olarak İzmir ve ülke ekonomisi için yeni bir katma değer yaratacak. İzmir'i lojistik merkez olma hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak.”

Kaynak: lojistikhatti.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr