Karayolu

ADR’YE UYUMDA GERİ SAYIM BAŞLADI!ADR’YE UYUMDA GERİ SAYIM BAŞLADI!10.10.2017(ADR), kapsamında yer alan tüm taraflar, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) kurumlarından ya da kendilerinin istihdam edeceği bir uzmandan gerekli eğitimi almak zorundalar.

1 Ocak 2018’den itibaren, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşmasına (ADR), kapsamında yer alan tüm taraflar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) kurumlarından ya da kendilerinin istihdam edeceği bir uzmandan gerekli eğitimi almak zorundalar.

Hayırlı Danışmanlık ve GBK, Gücünü Birleştirdi

Türkiye’de, 22 yıldan bu yana tehlikeli madde eğitimi veren ve önde gelen eğitim kurumlarından Hayırlı Danışmanlık, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Kanada başta olmak üzere çok sayıda ülkede çevre, sağlık ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren Global Regulatory Compliance (GBK) ile iş birliği yaparak çıtayı yükseltti.

Hayırlı Danışmanlık, yıllara dayanan deneyimiyle, zorunlu olan TMGD hizmetini verecek.

Tehlikeli taşımacılık eğitimlerinin verilmesinde Türkiye’nin en deneyimli uzman kuruluşu Hayırlı Danışmanlık, 22 yıldan bu yana, Ülkemizde Ulaştırma bakanlığı onaylı 001 Nolu TMGD belge Numarasına sahip Ernail HAYIRLI, bünyesinde bulunan danışmanlar ile

ADR, Karayolu ile tehlikeli madde danışmanlığı,

RID (Demiryolu ile tehlikeli madde danışmanlığı)

IMDG (Uluslararası Denizyolu Tehlikeli madde taşımacılığı) alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Hayırlı Danışmanlık’ın iş birliği yaptığı Global Regulatory Compliance (GBK) ise

Dünya üzerinde 750’den fazla firmaya hizmet veriyor. GBK’in hizmetleri şöyle sıralanıyor:

ADR-RID-IMDG Danışmanlık

Uluslararası EHS Consulting, (Güvenlik bilgi formlarının oluşturulması ve izlenmesi)

Emtel (Tehlikeli madde taşımacılığı için Acil durum telefon desteği, 7/24/365)

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek elektronik evrak sistemi.

KASIM 2017’NİN İLK HAFTASINDA BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ

Bu arada Hayırlı Danışmanlık ve GBK, TMGD ile ve sundukları diğer hizmetlerle ilgili tüm tarafların katılacağı bir bilgilendirme etkinliğine imza atacak. Etkinlikte, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) ile ilgili son gelişmeler ve taşımacıları yakından ilgilendiren diğer eğitim konularıyla ilgili bilgi verilecek. Etkinliğin tam tarihi kesinleştiğinde, ilgili kesimlere duyurulacak.

SON TARİH 1 OCAK 2018 VE ERTELEME OLMAYACAK

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 30/06/2015 tarihi itibarıyla başladı.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sisteminin sektörde daha etkin ve verimli uygulanabilmesi, sektöre artı bir katma değer sağlaması amacıyla, Tebliğ’de değişikliğe gidilmiş ve söz konusu Tebliğ değişikliği 19/04/2017 tarihli ve 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişiklik kapsamında, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmetinin alınacağı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının (TMGDK) niteliklerini, belgelendirilmelerini, görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirleyen, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” 18/07/2017 tarihli ve 58352 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Son günlerde sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilen bilgilerde TMGD bulundurma zorunluluğu süresinin öteleneceği yönünde bazı bilgiler yer aldı Bunun üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,

“Tebliğ kapsamında kalan bazı işletmeler için 30/06/2015 tarihi itibarıyla başlamış olan ve halen devam etmekte olan TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu olan işletmeler ile 01/01/2018 tarihine kadar geçici muafiyet kapsamında olup bu tarihten sonra TMGD istihdam etme veya TMGDK’lardan hizmet alma zorunluluğu olan işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları için bu zorunluluk devam etmektedir.” denildi.

Söz konusu açıklama şöyle devam ediyor:

1-Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin halen TMGD’ den hizmet alma zorunluluğu 31/12/2017 tarihine kadar; TMGD’leri istihdam ederek veya TMGD’lerden hizmet alarak yerine getirilmektedir.

2-Tebliğ kapsamında yayımlanan Yönergeye göre ise, işletmelerin TMGD hizmeti alma zorunluluğu 01/01/2018 tarihinden itibaren; TMGD’leri istihdam ederek veya TMGDK’lardan TMGD hizmeti alarak yerine getireceklerdir.

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD istihdam etme veya hizmet alma sürecinde sorun yaşamaması için gerekli hazırlıkların ve çalışmaların zamanında yapılması önem arz etmektedir.

Bu nedenle Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamına giren tüm işletmeler, kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD istihdam etme veya TMGDK’dan hizmet alma yükümlülüğünün ertelenmesi hiçbir şekilde söz konusu olmadığı için, sosyal medya veya diğer yollardan üretilen asılsız haber ve söylemlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla herhangi bir cezai müeyyideye muhatap olunmaması için Tebliğ kapsamındaki tüm işletmelerin yürürlükteki Tebliğ ve Yönerge ye göre yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.”

Kaynak: lojiyol.com

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72