Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / “LOJİSTİK İŞLETMELERİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİ KURAMAZSA SÜREÇLERİ EKSİK KALACAKTIR”

“LOJİSTİK İŞLETMELERİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİ KURAMAZSA SÜREÇLERİ EKSİK KALACAKTIR”

“LOJİSTİK İŞLETMELERİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİ KURAMAZSA SÜREÇLERİ EKSİK KALACAKTIR”26.09.2017Yönetim Danışmanı Engin Koban, “Lojistik Hizmet Pazarlaması ve Rekabet isimli kitabım olayın teknik değil yönetim boyutunda bir değerlendirme içermektedir. Zaten yayınlardaki en büyük eksiklik de budur. Lojistik kelimesi gündeme gelince akla hemen mühendislik ve teknik boyut gelmektedir. Halbuki yönetim sistemi kurulamazsa süreç eksik kalacaktır” diyor.

Lojistik sektörü dahil birçok sektörde Yönetim Danışmanı olarak görev yapan Engin Koban’ın “Lojistik Hizmet Pazarlaması ve Rekabet” adlı kitabı çıktı. Engin Koban, kitabını hazırlarken 100’ün üzerinde kaynağı değerlendirdiğini söylüyor ve ekliyor: “Lojistik Hizmet Pazarlaması ve Rekabet kitabı her iki konuyu da sektöre özel olarak değerlendiren ilk kitap olma özelliğindedir.”

www.yesillojistikciler.com olarak Yönetim Danışmanı Engin Koban’a yeni kitabının konusunu, amacını, lojistik sektörüne katacağı kazanımları sorduk. İşte Yönetim Danışmanı Engin Koban’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar….

“PAZARLAMA STRATEJİSİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ AÇISINDAN FARKLI DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

Günümüz gelişmiş ekonomilerinde önemli bir yere ve paya sahip olan lojistik sektörü bir hizmet sektörü olarak hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Bir taraftan değişen ve farklılaşan müşteri ihtiyaçları ve diğer taraftan artan rekabet, lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin iş modelleri ve süreçlerini gözden geçirmelerini gerektirmiştir. İşletmelerin modern iş modellerinde pazarlama rekabet açısından önemli bir süreçtir. Lojistik sektörü ise kendine özgü karakteristik özellikleriyle hizmet sektörü içinde yer alan diğer hizmet sektörü alanlarıyla benzer özellikler içerse de farklılıkları da bulunan konumdadır. Bu farklı konumu nedeniyle pazarlama stratejisi de lojistik sektörü açısından farklı değerlendirilmelidir.

KİTAP 10 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Temelde bir hizmet sektörü olan lojistik sektörünün özelliklerini dikkate alarak rekabette pazarlama ve önemi üzerinde durulan kitabımız 10 bölümden oluşmaktadır. Öncelikle hizmet kavramı ele alınmış ve bir hizmet sektörü olarak lojistik sektörü ve özeliklerine yer verilmiştir. Lojistik hizmet pazarlaması ve rekabet kavramları arasındaki ilişki, lojistik sektöründe faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcı işletmeler ve lojistik sektörü özelinde farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir.

LOJİSTİK EĞİTİMİ ALANLARA VE AKADEMİSYENLERE FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANDIRABİLECEK BİR KAYNAK

Hazırladığım bu kitabın bir taraftan lojistik eğitimi alanlara ve akademisyenlere farklı bakış açısı kazandırabilecek bir kaynak olması ve diğer taraftan da sektörde faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin yönetimine ve çalışanlarına strateji oluşturma konusunda gerek duydukları bilgileri sunması ve bir yol haritası oluşturmada destekleyici kaynak niteliğini taşıması amaçlanmıştır.

“KİTABI HAZIRLARKEN 100’ÜN ÜZERİNDE KAYNAĞI DEĞERLENDİRDİM”

Kaynakların toplanması, konuların derlenmesi ve yayına hazır hale getirilmesi için yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmanın ürünüdür. 100’ün üzerinde kaynağın değerlendirilmesiyle hazırladığım Lojistik Hizmet Pazarlaması ve Rekabet kitabı her iki konuyu da sektöre özel olarak değerlendiren ilk kitap olma özelliğindedir.

“LOJİSTİK KELİMESİ GÜNDEME GELİNCE AKLA HEMEN MÜHENDİSLİK VE TEKNİK BOYUT GELMEKTEDİR, HALBUKİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULAMAZSA SÜREÇ EKSİK KALACAKTIR”

Gerek hizmet alan ve gerekse hizmet veren tarafında Lojistik sektörü ile ilgili birçok rapor hazırlanıyor. Bu alanda yayınlanmış kitaplarda mevcut. Sadece sektöre lojistik hizmet sağlayıcı işletmeler bazında daha detaylı incelemek gerekiyor. Bu kitabı hazırlarken UND ile görüştüm ve “Türkiye’ de faaliyet gösteren lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin 2PL, 3PL,4PL gibi bir analizi var mı?” diye sorduğumda böyle bir çalışmanın olmadığını söylediler. Böyle bir analizle sadece bir çalışmada özet olarak karşılaştım.

Lojistik Hizmet Pazarlaması ve Rekabet isimli kitabım olayın teknik değil yönetim boyutunda bir değerlendirme içermektedir. Zaten yayınlardaki en büyük eksiklik de budur. Lojistik kelimesi gündeme gelince akla hemen mühendislik ve teknik boyut gelmektedir. Halbuki yönetim sistemi kurulamazsa süreç eksik kalacaktır.

ENGİN KOBAN, TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ NASIL GÖRÜYOR?

“Bu soruyu lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin yönetim yaklaşımıyla değerlendirmek isterim. Devlet politikaları, altyapı, istatistiki bilgiler gibi diğer açılardan birçok değerlendirme yapılıyor. Lojistik hizmet sektörü hem maddi varlıkları hem de maddi olmayan varlıkları ve deneyimleri bir arada bulunduran bir sektördür. Türk lojistik sektörünü yönetsel açıdan değerlendirdiğimizde lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerinin pazarlama yaklaşımı, insan kaynakları yaklaşımı ve yönetim yaklaşımı konularında daha etkin ve verimli bir gelişimi sağlanmasının gerekli olduğunu söyleyebilirim.”

Röportaj: Şenel Özdemir

Kaynak: yesillojistikciler.com