Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNU: NİTELİKLİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNU: NİTELİKLİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNU: NİTELİKLİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL19.06.2017Lojistik sektörü dinamik bir sektör olduğu için büyümeye ve gelişmeye çok açık. Sektörün gerek uluslararası boyutu olmasından gerekse de ticari ve hukuki boyutu olmasından dolayı nitelikli personele olan ihtiyacı ve önemi de ortaya çıkarıyor.

Bu nedenle sektörde istihdam edilecek kalifiye personel arayışı sektörün büyüme ve gelişmesiyle paralel her geçen gün artıyor.

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden oldu. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmaz. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir. Tüm bu özelliklerin sağlanması için de nitelikli orta ve üst düzey elemanlara ihtiyaç var.

Üniversitelerdeki lojistik bölümlerinin gelişmesi dünyada son 30 yılda görülmemiş bir hızla arttı ve Türkiye’de lojistik eğitimi son 10 yıl içinde çok büyük bir gelişme gösterdi. Türkiye’de lojistik eğitimi ortaöğrenim ve yükseköğrenim şeklinde yapılandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde; denizcilik alanında 75, ulaştırma alanında 60 lisede lojistik eğitimi veriliyor.

Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarının durumuna baktığımızda, 2016 yılı Yükseköğretim Temel Göstergeleri’ne göre; devlet üniversitelerine bağlı 854, vakıf üniversitelerine bağlı 93 ve vakıf MYO’larda 8 olmak üzere toplam 955 MYO bulunuyor. 20 bin 325 öğretim elemanının görev yaptığı bu okullara, 2015-2016 eğitim yılında öğrenimlerine devam eden öğrenci sayısı 5.449.961 ve bunların 1.750.133 ön lisans öğrencisi. Bu rakamlara göre örgün yükseköğretimde okuyan öğrencinin yüzde 32,5’i mesleki eğitimdir.

Bilindiği üzere meslek yüksekokulları çoğunlukla sektörde çalışacak lojistisyenleri yetiştirirken, dört yıllık yüksekokullar ve fakülteler ise planlayıcı, yönetici veya uygulayıcıları yetiştiriyor.

Lojistik eğitim üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle ön lisans ve lisans seviyesine odaklandıkları görülüyor. Diğer yandan bir de bu eğitimin lisansüstü boyutu mevcut. Lojistikle ilgili lisansüstü programların amacı genelde alan uzmanlarını yetiştirmek, alanda görev alacak orta düzey ve üst düzey yönetici veya idarecileri yetiştirmek, lojistik alanda karşılaşılan problemlere çözüm üretmek ve lojistik alanında öğretim elemanı yetiştirmek. Gerek dünyada gerekse ülkemizde lojistikle ilgili lisansüstü programların son yıllarda artan bir ivmeyle ortaya çıkmaya başladığı görülüyor.

Lojistik sektörü önümüzdeki 10 yıl içerisinde istihdam oranını iki katına çıkaracak

Lojistik konusunda deneyimli ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için çeşitli üniversiteler lojistik ve taşımacılık alanında yeni bölümler açıyor. Bu da gençlerin hayli yüksek bir potansiyele sahip olan sektöre yönelmeleri açısından iyi bir fırsat olarak görülebilir. Taşımacılık sektörünün önümüzdeki 10 yıl içerisinde istihdam oranını iki katına çıkaracağı ve iş hacminin de önemli ölçüde büyüme kaydedeceğini belirten uzmanlar sevkiyat süreçlerinde bilgili, takip yeteneği gelişmiş, ticaret ve taşımacılık alanında bilgi sahibi olan kişilerin bu sektörde önemli iş pozisyonları bulabileceğinin altını çiziyor.

Lojistik eğitimi konusunda sektör beklentilerini iyi okuyan ve sektörle temas içinde olan üniversiteler de boş durmuyor. Gerek firmalarla işbirliği yaparak, gerekse firma ziyaretleri ile ilişkileri sıcak tutan okullar öğrencileri için staj, mezunları için de iş imkanı yaratmaya çalışırken, konferanslar, paneller gibi organizasyonlarla da sektör ve öğrencileri bir araya getiriyor.  

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu Öğr. Üyesi Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölüm Başkanı Erdal Nebol, Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Esmer ve  Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak, KargoHaber Dergisine lojistik sektöründe istihdamın genel durumu ve lojistik bölüm okuyan öğrencilerin nasıl fark yaratacakları, firmaların tercihlerinin nasıl olması gerektiği konusunda önemli bilgiler verdiler.

Beykoz Lojistik MYO Yönetim ve Org. Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak: “Sektörün iki beklentisi var. İlki yabancı dil diğeri ise lojistik ile ilgili temel bilgileri uygulayabilecek seviye”

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölüm Başkanı Erdal Nebol: “Küresel rekabet ve faaliyet alanında var olabilmek için, tercihen birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek gerekir”

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Esmer: “Bölümde verilen dersler lojistikle ilgili küresel dinamikleri içeren yapıdadır”

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu Öğr. Üyesi Yrd.Doç.Dr.A.Özgür Karagülle: “Dünyadaki eğitim alanındaki gelişmeleri takip ediyor ve eğitim kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz”

Kaynak: kargohaber.com

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr