Üye Şirketlerden

BİLİN GLOBAL LOJİSTİK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI ALDIBİLİN GLOBAL LOJİSTİK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI ALDI30.05.2017Bilin Global Lojistik, hizmet kalitesini artırmak için başvuruda bulunduğu Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nde sertifikasyon sürecini tamamladı ve sertifikasını almaya hak kazandı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının ve Uygulanacak Sistemin Faydaları Nelerdir?

•Yasal ticaret kolaylaşacak, yasa dışı ticaretle mücadele etkinliği artacak.

•Eşya hareketleri ve araç sevkleri hızlanacak.

•Ülkemiz yabancı yatırımcılar için daha cazip hale gelecek.

•Ulusal ve Uluslararası ticaret ortağı olarak daha fazla tercih edilme şansı sunacak.

•Dış ticaretin kolay ve hızlı yapıldığı bir ülke olacağız

•İşlemler daha az maliyetle daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

•Yurtdışı alıcılara eşyalar daha hızlı teslim edilebilecek.

•Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının ve Uygulanacak Sistemin Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

•İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

•İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),

•İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

•İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme),

•Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

•Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,

•Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,

•Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,

•Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

•Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme,

•Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi,

•Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,

•Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,

•Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,

•Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme.

 

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72