Havayolu

HAVALİMANLARINDA ARDİYE ÜCRETLERİNE DÜZENLEMEHAVALİMANLARINDA ARDİYE ÜCRETLERİNE DÜZENLEME08.05.2017T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan genelge ile havalimanlarında uygulanan ithalat ardiye ücretleri farklılıklarına müdahale edilmiştir.

Havalimanlarında ithalatta serbest zaman uygulamasının olmamasından dolayı yüksek katma değerli ürün üreten şirketlerin ithal ettiği ürünler için ödenen ardiye ücretlerinin maliyetleri artırdığı tespit edilmiştir.

Havalimanlarında tahsisli boşaltma ve tespit alanı bulunmaması ve eşyaların ayrıştırılacağı gerekçesi ile hava taşıma firmalarının kendi işlettikleri veya istedikleri başka depolara eşyayı koyması nedeniyle, firmalar yüksek ardiye ücretleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

Uygulanan ardiye ücretleri ile alakalı olarak yayınlanan genelgede alınan kararlara göre;

İlk 12 saatlik süre için hiçbir ücret talep edilemeyecek.

İlk 12 saatlik süreyi talip eden 12 saatlik süre içinde en fazla 200.-TL ardiye ücreti alınacak ve bunun dışında indirme, bindirme, ordino, elleçleme vb. isim altında hiçbir ücret talep edilemeyecek.

Uygulanacak ücretlerin şartları ve genelgenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: lojistikglobal.com

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72