Karayolu

TIR KARNESİ İLE GİRİŞLERDE ÖN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU BAŞLADITIR KARNESİ İLE GİRİŞLERDE ÖN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU BAŞLADI25.04.2017TIR Karnesi ile ülkemize giriş yapan tüm araçların elektronik ortamdan giriş gümrük idaresine “Giriş Ön Beyan” gönderme zorunluluğu bugün (25.04.2017) itibari ile başlamıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 11/02/2017 tarihli 29976 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliğinde yayınlandığı üzere, TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amacıyla sınır gümrük idarelerimizde (Ro-Ro dahil) uygulanmak üzere taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi öncesinde taşıyıcılar tarafından giriş gümrük idaresine ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu beyanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme yapılmış olup, ön beyanın yürürlük tarihi 25/04/2017 olarak belirlenmiştir.

25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR Karnesi’nin Volet- tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verilecek ve bu bilgiler TIRCUS Programından veya TIR-EPD Programından TIR Karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılacaktır. Ön beyanı verilmemiş TIR Karneleri giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacak ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edilecektir. Ön beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşya, risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Taşımacılık firmalarının sınır kapılarımızdan içeri giren ve TIR Karnesi kullanan araçlarda “Ön Bildirim” yapılmadığı gözlemlenmektedir. Söz konusu araçlar sınır kapılarında ilave yoğunluğa ve beklemelere sebebiyet verecektir. Ayrıca, “Ön Bildirim” yapmayan söz konusu araçların tamamı kırmızı hat kriterinde değerlendirilecek ve ön bildirim işlemi tamamlanıncaya kadar gümrük işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Sınır kapılarında bekleme yapmamak ve ilave zaman kayıplarına sebebiyet vermemek için sınır kapısına girişte “Ön Bildirim” işlemi yapılması büyük önem arz etmektedir.

Detaylı Bilgi İçin: Ön beyan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan TIRCUS Programı (https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Site/Oturum/Tanitim) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Sistemi ( https://tirepd.iru.org/#/login ) üzerinden gümrük idaresine elektronik olarak gönderilecektir.

Kaynak: lojistikglobal.com

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72