Karayolu

TIR KARNESİNDE ‘ÖN BEYAN’ ZORUNLULUĞU BAŞLIYORTIR KARNESİNDE ‘ÖN BEYAN’ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR20.04.2017UND, internet sitesinden yaptığı açıklamayla TIR karnesi işlemlerinde ön beyan zorunluluğunun 25 Nisan 2017’de başlayacağını duyurdu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 11/02/2017 tarihli 29976 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliğinde yayınlandığı üzere, TIR karnesi kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amacıyla sınır gümrük idarelerimizde (Ro-Ro dahil) uygulanmak üzere taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişi öncesinde taşıyıcılar tarafından giriş gümrük idaresine ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu beyanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme yapılmış olup, ön beyanın yürürlük tarihi 25/04/2017 olarak belirlenmiştir.

Ön beyan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan TIRCUS Programı veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIREPD Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektronik olarak gönderilecektir. 25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR karnesi’nin Volet- tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verilecek ve bu bilgiler TIRCUS Programından veya TIR-EPD Programından TIR karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılacaktır. Ön beyanı verilmemiş TIR Karneleri giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacak ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edilecektir. Ön beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşya, risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 06/04/2017 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre TIRCUS Programının pilot uygulamasına başlayacak olup, bu tarihten sonra firmalarca TIRCUS Programı üzerinden ön beyan verilmesi mümkün olacağı duyurulmuştur.”

Selçuk ONUR

Kaynak: lojiport.com

 

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72