Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD İKİNCİ KEZ EKONOMİ VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE

UTİKAD İKİNCİ KEZ EKONOMİ VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE

UTİKAD İKİNCİ KEZ EKONOMİ VE LOJİSTİĞİN ZİRVESİNDE11.04.2017Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, UTA Lojistik Dergisi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi’nde ekonomi ve lojistik sektörünün önde gelen isimleri ile buluştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,  sektörel birlik ve derneklerin desteğiyle 5 Nisan tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen zirve, zirveyi düzenleyen UTA Lojistik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener’in açılış konuşmaları ile başladı. Eldener’in ilk ana oturumun moderatörlüğünü de yaptığı zirveye UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin ile UTİKAD eski başkanlarından Kosta Sandalcı moderatör, UTİKAD ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Dölen konuşmacı olarak katıldı.

“Rekabetçi Ekonomi İçin Güçlü Lojistik” sloganıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında Türk lojistik sektörünün genel değerlendirmesini yapan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, sektörün 2016 yılında geçirdiği zor döneme dikkat çekerken, Endüstri 4.0 ile yaşanacak değişim ve gelişimin de altını çizdi.

Devlet ve özel sektör temsilcilerinin en üst düzeyde bir araya geldiği Ekonomi ve Lojistik Zirvesi kapsamında fikir alışverişinin ve karşılıklı anlayışın tüm paydaşlara büyük bir kazanım sağladığını vurgulayan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan sivil toplum örgütlerinin gücünün iş dünyası, ekonomik hayat ve sosyal sorumluluk paydasında en etkin şekilde kullanılması hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlıyor. İş dünyasında örgütlenme aynı sektörde hizmet üreten firmaların ortak sorunlarının tek bir elde toplanması, ortak akılla çözümler üretilmesi ve kamu nezdinde bu çözümlerin paylaşılmasına olanak sağlıyor.  Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda gelişim ve istikrarın da önünü açıyor” diye konuştu.

UTİKAD ÇALIŞMALARINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR

UTİKAD olarak Türkiye lojistik sektörünü ve dernek üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek, sektörün uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak, dernek üyelerinin gelişimini destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten UTİKAD Başkanı Eldener, “UTİKAD geçen yıl 30. yılını doldurdu. Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreten 50 binden fazla çalışanı olan 424 kuruluşu aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütü haline geldik. Üyelerimiz arasında limanlar, havayolları ve antrepolar da var” dedi.

2011 yılından bu yana lojistik sektöründe büyüme izlendiğini belirten Eldener, “Ancak ne yazık ki 2015 ve 2016 yıllarında hedeflenen miktarlara ulaşılması mümkün olmadı. 2015 yılının etkilerini 2016’da atlatmayı umuyorduk. Ancak hem kendi ülkemizde yaşanan olağanüstü durumlar hem de çevre coğrafyalardaki siyasi krizler 2016’daki hedeflerimizi tutturmayı imkansız hale getirdi” diye konuştu.

LOJİSTİKTE KOORDİNASYONUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ancak 2017 yılı hedefleri için umutlu olduklarını belirten UTİKAD Başkanı, “Sektörün ihtiyaçlarının başında Bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanması geliyor. Örneğin lojistik merkezler dediğimizde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının tamamıyla görüşmek gerekiyor. Bu nedenle de süreçlerde birtakım gecikmeler yaşanabiliyor. Özellikle kalkınma planında sektörümüzün öncelikli sektör kabul edildiği bugünlerde lojistikte koordinasyon büyük önem taşıyor” dedi.

GÜMRÜKLERDE YAŞANAN SORUNLAR GÜNDEMDEYDİ

Sektörün öncelikli konularından birinin de gümrüklerde yaşanan sorunlar olduğuna dikkat çeken Eldener, “Gümrükle ilgili konular sektörümüzün tüm bileşenlerini ilgilendiriyor. Tek Pencere sistemine geçilmesi, dijitalleşme sürecinin tamamlanması ve lojistik süreçlerde global entegrasyonun sağlanması gibi çözülmesini beklediğimiz sorunlarımız var. Yeni Gümrük Kanunu’nun önümüzdeki aylarda daha verimli bir çalışma ortamı yaratacak şekilde yasalaşmasını bekliyoruz.  Ayrıca AB Gümrük Birliği güncellemesinin de özellikle Avrupa karayolu hizmetlerinde bir rahatlama getireceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Demiryollarının serbestleşmesi ile ilgili çalışmalara da değinen Eldener, “Bu yıl şebeke atamaları yapılacak. 2018’de özel sektör etkin bir şekilde demiryolu taşımalarına başlayacaktır. Ancak mevcut demiryolu yük taşıma kapasitemiz değişmedi, hatlarda birtakım yenilemeler yapıldı ama yeni hat inşasına gidilmedi.  Bu da yakın gelecekte kapasite problemlerine neden olabilir” diyerek yaşanacak sorunlara dikkat çekti.

E-TİCARET ODAK GRUBU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

2017 yılında lojistik sektörüne yönelik ilk kez uygulanan destekler, yeni havalimanına geçiş ile ilgili ön hazırlıkların hem altyapı hem de mevzuat açısından şekillenmesi gibi konuların sektör için ön planda olacağını vurgulayan UTİKAD Başkanı, “Gelişen teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin sektörümüze yaratacağı fırsatları ve tehditleri iyi değerlendirip, üyelerimizin çalışmalarını ve vizyonlarını gelecekteki yeni iş yapma biçimleri doğrultusunda geliştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün, son zamanlarda çok konuşulan Endüstri 4.0’ın lojistik sektörüne etkilerini masaya yatıracağız. Dikkatinizi çekmek isterim, daha bugünden Kore’de her 100 işçiye karşılık üretimde 4 robot kullanılıyor ve bu oran sürekli artıyor. Almanya’da bir fabrika işçisinin saatlik maliyeti 40 Euro iken bir robotun saatlik maliyeti 5 Euro civarında ve bu haliyle Çin’deki bir işçiden bile daha az maliyetli. Yani önümüzdeki yıllarda dünyada iş yapış şekillerinde büyük değişiklikler bekliyoruz, bu treni kesinlikle kaçırmamamız lazım. Sektörün değişen koşulları ve e-ticaret şirketlerinden gelen talebi de dikkate alarak UTİKAD bünyesinde bir e- Ticaret Lojistiği odak grubu oluşturduk, bu konuda hizmet veren üyelerimiz ve diğer paydaşlarla çalışmalara başladık” dedi.

2017 YILI İÇİN UYARIDA BULUNDU

Eldener sözlerini, “Otomotivden gıdaya, perakendeden e-ticarete farklı sektörlerdeki lojistik ihtiyaçlar da yine bugün paralel oturumlarda enine boyuna tartışılacak. Umuyorum ki bu akşam hepimiz vizyonumuzu biraz daha genişletmiş olarak evlerimize döneceğiz.  Bunların yanı sıra müşterilere verilen lojistik hizmetlerin karşılıklarının tahsilatında sektör için zorlu bir yıl olacağını öngörerek, tüm lojistikçilerin risklerini doğru yönetmesini ve sürdürülebilir iş modellerini geliştirmelerini öneriyoruz” diyerek tamamladı.

İlk oturum öncesi ana konuşmacı olarak kürsüye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, zirveden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “2023 yılı hedefimiz, toplam taşıma içindeki karayolunun payını düşürerek mümkün olduğunca demiryolu taşımacılığına kaydırma, dolayısıyla entegre taşımacılığı teşvik ederek taşıma modlarını çeşitlendirme, bu sayede karayolunun ağırlığını diğer modlara aktarma gayretindeyiz” diye konuşan Birdal, kalkınmanın tamamıyla sistemli hareket etmeyi gerektirdiğine işaret ederek, düzensiz yapının başarı şansının olmadığını söyledi. Birdal, 2023 yılına kadar Türkiye’nin ihracat hedefi doğrultusunda son yıllarda lojistiğin hızlı gelişim gösterdiğini, bunun daha da ivmelenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tüm taşımacılık modlarının gündemdeki konularının ele alındığı ayrı oturumlarda UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Ekonomiye Yön Verenlerin Penceresinden Türk Ekonomisi, Yeni Pazarlara, Ulaşma Stratejileri ve Lojistik Sektöründen Beklentiler” konulu ilk ana oturumun moderatörlüğünü yaptı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin ise “Türkiye’nin Denizyolu Yük Taşımacılığında Geldiği Nokta, Fırsatlar ve Sorunlar” konulu oturumun moderatörlüğünü üstlenirken UTİKAD ve TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Dölen, aynı oturuma konuşmacı olarak katıldı. UTİKAD eski başkanlarından ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı ise “Türkiye’nin Demiryolu Stratejisinde Gelinen Nokta, Sorunlar ve Çözümler”in tartışıldığı oturumu yönetti.

PARALEL OTURUMLAR DA İLGİ GÖRDÜ

Taşımacılık oturumlarının yanı sıra reel sektör ile lojistik sektörünün bir araya gelerek güncel gelişmelerin ve beklentilerin paylaşıldığı paralel oturumlar, Tehlikeli ve Kimyevi Maddeler ve ADR, Perakende ve Dağıtım Lojistiği, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği, Proje, Ağır Yük ve Enerji Lojistiği, Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği, Otomotiv ve Yan Sanayi Lojistiği, e-Ticaret Lojistiği başlıkları altında gerçekleştirildi.

UTİKAD ÜYELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Zirvenin ardından düzenlenen gala yemeği ve ödül töreninde birçok UTİKAD üyesi firma da ödüle layık görüldü. UTİKAD üyesi firmalardan Sertrans Uluslararası Nakliyat Ticaret A.Ş ‘Yılın Lojistik Şirketi’ ödülünü alırken, Ekol Lojistik A.Ş. CEO’su Ahmet Musul ise ‘Yılın Lojistik Girişimcisi’ ödülünün sahibi oldu. Zirvede ayrıca İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Yılın Lojistik Dostu Kurumu’ ödülünü, Barsan Global Lojistik A.Ş. ise ‘Sınırları Aşan Lojistik’ ödülünü aldı.

Konsped Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. kurucusu ve Genel Müdürü, UTİKAD’ın eski yönetim kurulu üyelerinden Mete Tırman da ‘Yaşam Boyu Lojistik Ödülü’ne layık görüldü. Tırman, ödülünü UTİKAD eski Yönetim Kurulu Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı’nın elinden aldı.

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr