Gündem

LOJİSTİK FAALİYETLERDE ETKİNLİK NASIL ARTIRILABİLİRLOJİSTİK FAALİYETLERDE ETKİNLİK NASIL ARTIRILABİLİR29.03.2017Lojistik, 21. yy’ın gelişecek en önemli 3 iş kolundan birisi olarak gösterilmektedir. Bu nedenle böylesi büyük ve gelişime açık bir pazarın içerisinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması için bazı konulara önem verilmesi gerekmektedir. Lojistik faaliyetlerde etkinliğin arttırılması için yapılması gereken konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

1) Lojistik etkinlikten bahsedilebilmesi için öncelikle firmaların tedarik zinciri gözüyle temel yetkinlik alanlarını belirleyebilmeleri ve bunun içinde, gerekli analizleri, haritalamayı, optimizasyonu, gerekirse yeniden tasarım ve yapılandırmayı yapabilmeleri gerekir.

2) Etkin şekilde talep tahmin ve planlaması yapılarak, arz ve taleplerin verimli planlanması, verimsizliklerin önlenmesi gibi durumların en iyi düzenlenmesi gerekir.

3) Tesis tasarım ve yönetimi ile yer, kapasite ve düzenlerinin değerlendirilmesi gerekir.

4) Nakliye planlama ve yönetim sisteminin için en iyi sistemin oluşturulması gerekir.

5) Büyük önem arz eden tersine lojistik sisteminin oluşturulması gerekir.

6) Proje yönetiminin önem kazandığı bütünleşik lojistik, kombine lojistik kapıdan kapıya lojistik sistemlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

7) Lojistik faaliyetlerde etkinliği arttırabilmek için, lojistik sistemlerde toplam kalite kavramına yönelik iç ve dış müşteri odaklı çalışmaların yapılması gerekir.

8) JIT (Just-in-time) (Tam zamanında üretim/dağıtım) yaklaşımının benimsenmesi gerekir.

9) Quick Response (Çabuk Cevap) sistemine dayalı, siparişten teslimata kadar olan zamanın azaltılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekir.

10) CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yaklaşımının sistemde uygulanabilmesi gerekir.

11) Lojistik faaliyetlerde etkinliği arttırabilmek için, lojistik sistemlerin müşteri tarafından izlenilebilir olmasını sağlamak gerekir.

12) Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) ile işinde en iyi hizmeti veren kuruluşlarla ortak anlamda hareket edebilmek gerekir.

13) Bilişim sistemlerinin altyapı ve entegrasyonunun etkin şekilde yapılıp kullanılabilmesi gerekir. (RF Teknolojileri, EDI sistemleri, Araç takip sistemleri gibi…)

Kaynak: lojistikglobal.com

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72