Üye Şirketlerden

OMSAN’DAN AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİOMSAN’DAN AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ09.02.2017Yönetim yapısı yenilenen OMSAN, sektörün lojistik lokomotifi olmayı hedefliyor. Şirket, yeni depo yatırımları yapacak, ekipmanlarını modernleştirecek, özmal araç filosunu büyütecek, tedarikçi ekosistemini genişletecek, “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi” kuracak, Türkiye, Doğu ve Orta Avrupa’da şirket satın alacak ya da stratejik işbirlikleri kuracak.

OMSAN Lojistik’in yönetim yapısı yenilendi. Mayıs 2016’da göreve gelen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, diğer OYAK iştirakleri gibi OMSAN’ın da sektörde hakkettiği konuma gelmesi için yeniden yapılandırma çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Erdem, lojistik sektörüne nitelikli personel kazandırmak, istihdamı arttırmak, Türkiye için değer yaratan yenilikçi projeler geliştirmek ve OMSAN’ın marka değerini arttırmak hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Bu kapsamda Eylül 2016’da OMSAN’ın yönetiminin değiştiğini ifade eden Erdem, Doç. Dr. Mehmet Hakan Keskin’in OMSAN’ın yeni Genel Müdürü olarak göreve başladığını söyledi. Yeni Genel Müdür Doç. Dr. M. Hakan Keskin’in ise, OMSAN’ı lojistiğin lokomotifi haline getirme için yeni yönetim olarak daha dinamik bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

OMSAN’ın yeni dönemdeki hedefleri nelerdir? Gündeminizde sanayicilere önemli avantajlar sağlayacak yeni hizmetler ve yatırımlar var mı?

İlk küresel Türk lojistik şirketi olma vizyonuyla önemli lojistik yatırımları hayata geçirecek olan OMSAN, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlayabilmek için yeni depo yatırımları yapmayı, mevcut depolarında kullanılan ekipmanları modernleştirmeyi, özmal araç filosunu büyütmeyi, tedarikçi ekosistemini genişletmeyi ve lojistik sektörüne model olacak örnek bir “Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi” kurmayı planlamaktadır. Sürdürülebilir büyümeyi esas alan OMSAN; denizyolu ve demiryolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını artırmayı, gemi, lokomotif ve müşterilerinin sektörlerine özel vagon yatırımlarıyla intermodal taşımacılığın avantajlarını kullanarak, Anadolu’nun her köşesindeki müşterilerini Avrupa’nın tamamına en rekabetçi ve kaliteli koşullarda ulaştırmayı hedeflemektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında yeni satış ve operasyon merkezleri kurmayı amaçlayan OMSAN, müşteri odaklı yepyeni bir organizasyonel yapıya geçecektir. Ölçek ekonomisinin avantajlarından faydalanmak için inorganik büyümeyi de esas alan OMSAN, Türkiye’de, Doğu ve Orta Avrupa’da şirket satın almayı ya da stratejik işbirlikleri kurmayı hedeflemektedir.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Sektöre ilklere öncülük eden OMSAN’ın özel geliştirdiğiniz çözümlerinden söz eder misiniz?

OMSAN, sektöründe öncü konuma ulaşmış ve birçok ilke imza atmış bir lojistik firmasıdır.  2002 yılında OMSAN tarafından başlatılan ve karayolu ile taşınan yüklerin demiryoluna kaydırıldığı intermodal taşımacılık hizmeti, Türkiye lojistik sektörü için bir ilk olmuştur. Türkiye ve Avrupa arasında intermodal taşımacılığı başlatan ilk özel Türk firması olarak OMSAN, müşterilerine karayoluna oranla daha az kaza riski, maksimum yükleme optimizasyonu, sabit fiyat avantajı, olumsuz hava koşullarından minimum etkilenme ve çevre kirliliği oluşturmayan ekolojik taşıma olanağı sunmuştur.

OMSAN’ın sektöre kazandırmış olduğu diğer bir yaratıcı çözüm de OMSAN’la “Arabam Tatilde” hizmetidir. 2010 yılından bu yana tatil severleri uzun yol yorgunluğundan kurtaran bu hizmet ile OMSAN, müşterilerinin araçlarını İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya, İzmir ve Dalaman’a oto taşıyıcılar ile taşımaktadır.

2012 yılında Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) mali desteğiyle OMSAN Lojistik mühendisleri tarafından Emniyetli ve Ekonomi Sürüş Simülatörü geliştirilmiştir. Türkiye’de lojistik sektöründe bir ilk olan bu simülatör ile sürücülerin yetkinliği artırılarak yakıt sarfiyatının azaltılması, kazaların/hasarların (özellikle akaryakıt ve tehlikeli madde taşımacılığında) en aza indirilmesi, karbon salımının azaltılması ve sürüş hatalarından kaynaklı araç ve ekipmanlarda (lastik, balata vb.) meydana gelen aşınma ve yıpranmaların minimal ölçeğe indirilmesi sağlanmıştır.

Sektörde güvenilirliğin önemli bir rekabet unsuru olduğunun bilincinde olan OMSAN Lojistik ve bağlı ortağı OMSAN Fransa, AEO (Authorized Economic Operator) yani Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri Sertifikası’nı ilk alan lojistik firmalarından biri olmuştur. Bu sertifika ile OMSAN Lojistik tüm Türkiye gümrüklerinde, OMSAN Fransa ise tüm AB gümrüklerinde güvenilir firma kategorisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Böylelikle OMSAN ile çalışan firmalar, gümrüklerde bekleme yapmaksızın, zaman ve maliyet tasarrufu elde ederek ciddi bir rekabet avantajı kazanmaktadır.

OMSAN, lojistik bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerine “OMSAN’la Lojistik Yolculuğu” isimli bir etkinlik düzenlemektedir. OMSAN’ın Cevizli’deki Genel Müdürlüğü’nde başlayan ve lojistik operasyonların çeşitli bölümlerinin tanıtıldığı bu etkinlikte; öğrencilere sektör ve sektörün kariyer imkânlarına yönelik bilgiler verilmektedir. Bilgi güvenliğine yüksek önem veren OMSAN, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Belgesi’ni sektörde ilk alan lojistik firması olmuştur.

Son olarak OMSAN, 2015 yılında Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayarak lojistik sektöründe örnek teşkil eden bir Sürdürülebilirlik Modeli oluşturmuştur. Sürdürülebilirlik konusuna yönelik OMSAN’ın bütünsel bakışını esas alan bu model, 7 stratejik temadan oluşmaktadır: Sürdürülebilir finansal büyüme, müşteri odaklılık, operasyonel mükemmellik, inovasyon, paydaşlarla iyi ilişkiler, çevre yönetimi ve OMSAN DNA’sı. Bu rapor, Türkiye’de lojistik sektöründe, GRI – G4 ilkelerine göre hazırlanmış ilk Sürdürülebilirlik Raporu olma özelliğini taşımaktadır.

OMSAN Lojistik, hangi çözümleriyle sanayici ve ihracatçılara destek oluyor?

1978 yılında bir OYAK iştiraki olarak kurulan OMSAN Lojistik; uluslararası teknik standartlara sahip, farklı özelliklerde 871 karayolu nakliye filosu; 240 swap body, 82 vagon ve 180 konteynerdan oluşan demiryolu filosu, 1 helikopteri, 30.000 DWT büyüklüğünde kuru yük gemisi, 4.500 DWT büyüklüğünde pnömatik tahliye sistemine haiz çimento gemisi, 1100 onaylı tedarikçisi, yurtiçi ve yurtdışında toplam 1,1 milyon m²’lik kapalı ve açık alandan oluşan lojistik merkezleri ve 2400 çalışanı ile müşterilerine entegre lojistik hizmetler sunmaktadır.

OMSAN, otomotiv, demir çelik, çimento-inşaat, akaryakıt, tekstil, perakende, gıda ve iletişim sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörün öncü firmalarına yurtiçi ve yurtdışı karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, depolama, dağıtım, antrepo yönetimi, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında lojistik hizmetler sunmaktadır.

OMSAN’ın, İstanbul'da Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Gaziantep’te Bölge Müdürlükleri, Fransa, Rusya, Romanya ve Fas'ta şirketleri, İspanya'da OMFESA adıyla ortaklığı bulunmaktadır.

KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN ÖNÜ AÇILMALI

Türkiye’de dış ticaretin gelişmesi için lojistik altyapının iyi planlanması ve yatırımların aksamadan devam etmesi çok önemli. Bu konuda sanayiciler ve lojistikçiler hangi ortak adımları atabilir?

Türkiye’de karayolu taşımacılık sektörü, yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir ağırlığa sahiptir. Dünyada ve Türkiye’de ticaret hacmindeki artışla birlikte, lojistik sektörünün önemi artarken, farklı taşımacılık türlerinin dengeli ve entegre bir şekilde kullanılmasını sağlayacak kombine taşımacılık düzenlemelerinin ve faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu sebeple, karayolu taşımacılığının yanı sıra denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığını kapsayacak çok modlu taşımacılığın sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesi amacıyla kamu ve özel sektörün birlikte uzun vadeli stratejik hedeflerini oluşturmaları önem kazanmaktadır. Oluşturulacak hedefler doğrultusunda altyapı ve operasyona yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve yatırımların yapılabilmesi için öncelikle hukuki altyapının oluşturulması gerekmektedir. Örneğin, demiryollarının serbestleştirilmesine yönelik Yasanın kabulü sonrası birçok yönetmelik çıkmış olmakla beraber henüz alt yapı kullanım bedelleri belirlenmemiştir. Bu yönetmeliğin de çıkması ile birlikte şirketler yatırım planlarını daha net belirleyebileceklerdir.  Diğer taraftan Kars Lojistik Merkezi’nin yapımı ile yeni liman yatırımları 2017 yılında öne çıkan konular olacaktır.

OMSAN’A TOBB’DAN TAKDİR VE TEŞEKKÜR

OMSAN’a TOBB’dan Takdir ve Teşekkür 23 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Shangri - La Bosphorus Oteli’nde düzenlenen Uluslararası Karayolu Taşımacılık Forumu’nda “Tır Sistemi Kefaletinde 50. Yıl” isimli etkinlik kapsamında TIR sistemini en iyi kullanan firmalar Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ödüllendirildi. Son 10 yılın verileri dikkate alınarak yapılan puanlama sistemine göre 1.600 firma içerisinde TIR sistemini en iyi kullanan ilk 20 firma açıklandı. OMSAN’a, en iyi performansa sahip 4. firma olarak “Takdir ve Teşekkür Plaketi” verildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in de katıldığı ödül töreninde konuşan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin ise TOBB tarafından en iyi performans gösteren 4. firma olarak OMSAN’a plaket verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.  Müşterilerine uçtan uca entegre lojistik hizmetler sunan bir firma olarak uluslararası taşımacılıkta TIR sistemini en iyi şekilde kullandıklarını söyleyen Keskin, OMSAN’ın bu yönüyle de sektöre liderlik eden örnek bir firma olduğunu sözlerine ekledi. Müşterilerine her zaman lojistikten fazlasını sunmayı hedeflediklerini ifade eden Keskin, aldıkları ödüllerin doğru yolda olduklarının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: lojistikhatti.com

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72