Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI06.09.2016Tüm dünyada olduğu gibi bilişim teknolojileri ve dijitalleşme Türk Lojistik sektöründe de önemini her geçen gün arttırıyor. Doğru ve zamanında bilgi akışı hem hizmet kalitesini arttırıyor hem de ortaya çıkabilecek birçok sorunun önüne geçerek rekabet avantajı sağlıyor.

Fakat mevzuattaki gelişim, bilişim teknolojileri ve dijitalleşme ile ortadan kalkan sınırlardaki kadar süratli yaşanmıyor. Özellikle gümrük işlemlerinde dijitalleşme hızını yakalamamızın önünde hiçbir engel bulunmazken değişim, beklediğimiz ölçüde gerçekleşmiyor ve sektörümüzün hizmet kalitesinin arttırılmasının önünde otoyoldaki çakıl taşları gibi kalıyor.

İş akışında vakit kaybettiren, hizmet kalitesini düşüren, hata yapma ihtimalini arttıran, yinelenen veri girişlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. UTİKAD olarak işlemlerin dijital ortama taşınarak azaltılması ve e-freight’e geçiş sürecinde ülkeler arası uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması yönünde lokal olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağlı olduğumuz federasyon olan FIATA da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ve bizim gibi ülke derneklerine ışık tutuyor. Lojistik sektörünün müşterileri son Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında da gündeme gelen Endüstri 4.0’a geçerken sektörümüzün de bu gelişmelerin dışında kalması mümkün değil. Hizmet sektöründen ‘insan’ olgusunu çıkarmamız mümkün olmasa da insana özgü hataları en aza indirgemek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gerekiyor, bu noktada bizim en büyük destekçimiz de kuşkusuz bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. Bu konuları yakından takip etmemizin getirdiği sorumluluk ve üniversite sektör birlikteliğinin yaratacağı sinerji hedefiyle geçtiğimiz aylarda İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte lojistik sektöründe dijitalleşme süreçleriyle ilgili olarak ortak bir çalıştay gerçekleştirdik. Ticaret, bankacılık, sigorta ve lojistik sektörleriyle akademisyenlerin bir araya geldiği Elektronik Belge Çalıştayı’nda ortaya çıkan sonuçların sonraki çalışmalara ışık tutması için çalıştay sonuç raporunu basarak paydaşlarımıza ulaştırdık.

Özel sektörün temsilcileri olarak bilişim teknolojileri ve dijitalleşme süreçlerini yakından takip etmenin ve bu gelişime ayak uydurabilmenin hız ve maliyet ekseninde birçok avantajı olduğunu öngörüyoruz. Hızın ve maliyetin en önemli iki unsur olduğu sektörümüzde günlük işlemlerimizde hızlı ve verimli işleyen bir süreçle birlikte maliyetlerimizi düşürmek istiyorsak işlemlerimizi elektronik platforma taşımalıyız. Özel sektör temsilcileri için elektronik ortama taşınan bilgiler ve dijitalleşen süreçlere uyum sağlamak rekabette öne geçmek için olmazsa olmaz bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada kamunun da ‘dijitalleşmeye’ gereken önemi vermesinin ve bu süreçlerin önünü aşacak mevzuat düzenlemeleri yapmasının özel sektör ile kamu arasında sinerji yaratacağına kuşkumuz yok, bu konuda ciddi bir iş birliği yapılması gerekiyor.  

Gelişmeler kaliteyi arttırdığı gibi farkındalığı da arttırıyor. Müşterilerimiz sektörümüzden gelişim ve değişim bekliyor. Özellikle yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluğumuzun farkındalığı arttıkça tüm sektörlerde olduğu gibi lojistik sektöründe de sürdürülebilirlik konusu öne çıkıyor. Lojistik sektöründeki ‘sürdürülebilirlik’ kavramı artık sadece hizmet üretenlerin amaçladığı bir kavram olmaktan çıkmış, hizmet satın alanların talep ettiği bir kavram haline gelmiştir. 2015 yılı sonunda Paris’te gerçekleşen COP21 toplantısı sonrası küresel firmaların bu noktada hizmet alırken çok daha seçici olduğunu görmekteyiz.

Tüm bu gelişmelerin ışığında hizmet kalitesinin geliştirilmesinin odağındaki en temel kaynağımız hiç kuşkusuz insandır. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, farkındalığı ile çözümler sunan, yaşanabilecek sorunları oluşmadan engelleyebilecek öngörülü profesyoneller sektörümüz açısından tartışılmaz bir öneme sahiptir. Değişime ayak uydurabilen meslektaşlarımızın sektörümüzün gelişimine de katkı sağlayacağına inanıyorum.

UTİKAD olarak tüm çalışmalarımızın arasında ‘Mesleki Eğitimi’ en önemli unsur olarak görmekteyiz. Türkiye’nin lojistik sektöründeki çatı sivil toplum kuruluşu olarak sektörün mesleki bilgisinin geliştirilerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak bizim en baştaki hedeflerimizden biri. FIATA’nın lojistik sektörüne yönelik belirlediği minimum standartlar çerçevesinde gerçekleşen FIATA Diploma Eğitimi bu noktada bizler için önemli bir adımdı. FIATA Diploma Eğitimini Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdikten ve ilk mezunlarımızı verdik. Ayrıca FIATA Lojistik Akademisi’nin tüm çalışmalarını yakından takip etmeye ve katkıda bulunmaya devam ediyoruz. UTİKAD olarak sektörümüzün gelişimi için çalışmayı sürdüreceğiz.

Turgut ERKESKİN

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr