Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

GÜMRÜK ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

GÜMRÜK ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK26.08.2016Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faiz ve zammı alacaklarının tahsilatına ilişkin esasları belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük alacakları yeniden yapılandırılacak, bazı alacakların tahsilinden ise vazgeçilecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 31 Ekim 2016 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurabilecek.

Bakanlığın, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını içeren kanun kapsamında, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faiz ve zammı alacaklarının tahsilatına ilişkin esasları belirleyen tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 30 Haziran ve öncesinde gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 19 Ağustos itibarıyla kesinleşen bazı alacakların tahsilinden vazgeçildi. Bundan yararlanmak isteyen borçlulardan, belirlenen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları koşulu aranacak.

Ayrıca, bu tarih itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde, tebligatın yapılmadığı alacaklar için başvuruda bulunulması koşuluyla, bu alacaklar da yapılandırılabilecek. Söz konusu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak. Yapılandırılan tutarın öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişikliğe gidilmeyecek.

Öte yandan, 30 Haziran ve öncesinde gümrük yükümlülüğü doğan ve 19 Ağustos itibarıyla belirlenen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin kalan yüzde 50'si ile faiz, gecikme faizi ve zammı ile asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde belirlenen oranlarda bu alacakların tahsili yapılmayacak.

Yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Başvuru süresi

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ekim mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvurabilecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvuru yapılacak.

Gümrük vergilerinin aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular, her bir ceza için ayrı ayrı yapılacak. Süresi içinde yapılmayan veya gerekli şartları sağlamayan başvurular reddedilecek.

Ödemeler

Belirlenen hükümler kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde en çok 18 eşit taksitte ödenecek.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi, bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Kaynak: dunya.com

 

   

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr