Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / YÜKLENECEK TÜM DOLU KONTEYNERLER TARTILMAYA BAŞLANDI

YÜKLENECEK TÜM DOLU KONTEYNERLER TARTILMAYA BAŞLANDI

YÜKLENECEK TÜM DOLU KONTEYNERLER TARTILMAYA BAŞLANDI12.07.2016

Ülkemizde her geçen gün gelişmekte olan denizyolu taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan SOLAS Konvansiyonu hükümlerince konteyner tartımı uygulaması 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Denizyolu taşımacılığındaki tüm paydaşları yakından ilgilendiren yeni uygulama ile ilgili yönerge Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Uluslararası paydaşlarımız olan FIATA ve CLECAT’la birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonunda, SOLAS konvansiyonu hükümlerinin uygulanmasında taşıma işleri organizatörlerini ilgilendiren ve mevzuat hazırlığında dikkate alınması gereken hususlara ilişkin görüşlerimiz yazılı olarak da TMKTDGM’ye iletilmişti.

Kamu tarafından hazırlanan yönerge 1 Haziran 2016 itibariyle yayımlandı. SOLAS hükümleri uyarınca hazırlanan yönergede Shipper’lara (yükletenlere) gemilere dolu olarak yüklenecek konteynerlerin toplam brüt ağırlığını tartımlar yoluyla tespit ederek Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) beyanını gemi armatörü veya acentesine ayrıca liman işletmesine iletme sorumluluğu getiriliyor. Armatörlere, armatör acentelerine, gemi işletmecilerine ise shipper/yükleten tarafından DBA beyanı verilmemiş dolu konteynerleri gemiye kabul etmeme ve liman operatörlerine de kendilerine DBA beyanı iletilmemiş dolu konteynerleri işletmesini yaptıkları limanlarda gemilere yüklememe sorumluluğunu yüklüyor.

Denizyolu taşımacılığındaki tüm aktörleri bağlayan ve dünya çapında aynı anda yürürlüğe giren bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu bilmekte fayda var. Çünkü yeni uygulamada her ne kadar en önemli kısım konşimentoda ‘yükleten’ ibaresinin karşısında yazan firma ismi olsa da; armatör, armatör acentesi ve liman işletmecisi de kontrolör olarak sorumlu tutuluyor.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönergeye göre denizyolu ile yapılan taşımalarda iş akışlarına yeni bir adım daha eklenmiş oluyor. Çünkü her konteynerin tartılması hem hız hem de maliyet açısından çok iyi organize edilmesi gereken bir durum. Bu noktada özel sektöre düşen en önemli sorumluluk, limana gelmeden ya da limanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış, muayenesi ve kalibrasyonu yapılmış tartım cihazlarında konteynerlerin tartımını yaptırarak, Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi’ni gerekli mercilere ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra yönerge yetki belgesi almış firmaların kendi tartımlarını yapmasının da önünü açıyor.

UTİKAD olarak dünya ile birlikte aynı anda yürürlüğe girecek bu uygulamaya sorunsuz şekilde entegre olabilmemiz için fikir ve görüşlerimizle destek verdiğimiz yönergenin denizyolu ile yapılan taşımalarda güvenlik anlamında katkı sağlayacağını düşünüyoruz ancak kalibrasyon yetkisinin şu an için sadece 3 firma ile sınırlı olması ve kantarların çoğunun yönergenin aradığı bu 6 aylık kalibrasyon şartını sağlamaması nedeniyle geçiş aşamasında sektörümüzün zorlanacağını konteynerlerin büyük oranda limanlarda tartılmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. Denizyolu taşımacılığında emniyetin sağlanmasının öneminin bilinciyle, sektörümüzün ve ihracatçılarımızın lojistik akış hızında yaşanacak yavaşlamalar ve maliyet artışlarının tüm paydaşları etkileyeceğinin göz önünde bulundurularak gerekli iyileştirmelerin bir an evvel yapılmasını ümit ediyoruz. 

Turgut ERKESKİN