Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / İKİDEN FAZLA TUTULAN GEMİNİN İŞLETİCİSİNE CEZA GELİYOR

İKİDEN FAZLA TUTULAN GEMİNİN İŞLETİCİSİNE CEZA GELİYOR

İKİDEN FAZLA TUTULAN GEMİNİN İŞLETİCİSİNE CEZA GELİYOR25.05.2016Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik değiştirildi.

Türk Bayraklı gemilerin, yurt dışındaki liman devleti kontrollerinde, 1 yıl içerisinde "Emniyet Yönetimi Sistemi uygunsuzluğu" nedeniyle ikiden fazla tutulması halinde, işletmeciye 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Uluslararası Emniyet Yönetimi̇ Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türk bayraklı bir geminin, yurt dışındaki liman devleti Kontrollerinde, 1 yıl içerisinde Emniyet Yönetimi Sistemi uygunsuzluğu nedeniyle ikiden fazla tutulması halinde, işletmeciye 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Yönetmelikle düzenlenen idari yaptırım kararları, merkez teşkilatında genel müdürlükler, taşra teşkilatında liman başkanlıklarınca verilecek. İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda ilgili Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınacak.

Öte yandan "Gemilerin Genel Denetimi̇ ve Belgelendirilmesi̇ Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt dışında bulunduğu sürede, başka devletlerce yapılan denetimlerde, sefer yapmasına engel durumu belirlenmiş Türk bayraklı gemilere idarece uygun görülen ek denetlemeler yapılacak veya yaptırılacak. Türk bayraklı bir geminin yurt dışındaki liman devleti kontrollerinde, 1 yıl içinde ikiden fazla tutulması halinde 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Eski yönetmelikteki, “Türk Bayraklı gemilerin teknik durumları, gemiadamı donatımı, emniyet, güvenlik ve çevrenin korunmasıyla ilgili tüm aksamı ve düzenlemeleri mevzuatına uyumlu olmak zorundadır. Mevzuata uyumsuz gemilerin durumları uygun hale getirilene kadar faaliyetine izin verilmez. Geminin elverişsiz durumunun idareye rapor edilmesi durumunda idare durumu araştırır ve gerekli tedbirleri aldırır” bölümü çıkarıldı.

Aynı şekilde “Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemiler ile Türk hükümranlık sahasındaki yabancı bayraklı gemilerde, bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksik, vizesiz ya da geçersiz olması veya geçerli olsa dahi geminin gerçek durumunun belgede belirtilen duruma uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, eksik veya gerçek durumu yansıtmayan belge başına 5 bin lira para cezası verilir. Durum düzeltilene kadar faaliyete, sefer veya operasyona izin verilmez” bölümü de değişiklik ile yeni yönetmelikte yer almadı.

Uluslararası sefer yapmak üzere denetimden geçirilen ve belgelendirilen Türk bayraklı gemilerin aksamında ve kullanım amacında bakanlıktan yazılı izin alınmadan değişiklik yapılamayacağına ilişkin bölüm de çıkarıldı. Yönetmelikte izinsiz değişikliklere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyordu.

CEZALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Eski yönetmelikte yurtdışında bulunduğu sürede, başka devletlerce yapılan denetimlerde, sefer yapmasına engel durumu belirlenmiş Türk bayraklı gemiler eğer aynı veya benzer nedenle 6 ay içerisinde bir kereden fazla veya 1 yıl içerisinde iki kereden fazla yurtdışında alıkonulursa geminin belgesi askıya alınıyor ayrıca 10 bin lira da idari para cezası veriliyordu. 6 ay içerisinde iki kereden fazla veya 1 yıl içerisinde üç kereden fazla yurtdışında alıkonduğu tespit edilen gemilerin belgeleri iptal ediliyor ve 50 bin lira da idari para cezası veriliyordu. Yönetmelik değişikliği ile verilen cezalar düşürüldü. Ayrıca para cezaları tahsil edilmeden yeniden denetim ve belgelendirme yapılabilecek. Verilmiş tedbir kararları da kaldırılabilecek.

Kaynak: lojiport.com

 

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr