Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Üye Şirketlerden / DHL VE BM’DEN İNSANİ YARDIMA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ KILAVUZU

DHL VE BM’DEN İNSANİ YARDIMA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ KILAVUZU

DHL VE BM’DEN İNSANİ YARDIMA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ KILAVUZU25.05.2016Deutsche Post DHL’in Afet Müdahale programı GoHelp gibi vaka çalışmaları, başarılı kamu-özel sektör işbirlikleri için gereken kilit unsurları gösteriyor.

Birleşmiş Milletler ve Deutsche Post DHL’in hazırladığı Combining Capabilities (Yetenekleri Birleştirmek) başlıklı rapor afet risklerinin azaltılması, acil durum hazırlığı, müdahalesi ve kurtarma operasyonunda özel sektörün önemli bir ortak haline geldiğini ortaya koyuyor.

Deutsche Post DHL ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA), kamu-özel sektör ortaklıklarının insani yardım faaliyetlerinde artan önemini ortaya koyan Combining Capabilities (Yetenekleri Birleştirmek) başlıklı bir rapor yayınladı. İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde yayınlanan raporda çeşitli yenilikçi ve etkin vaka çalışmalarına yer veriliyor. Çalışmada, kamu-özel sektör ortaklıklarının günümüzde insani ihtiyaçların ele alınmasındaki temel önemi gözler önüne seriliyor. Bu tür ortaklıkların nasıl uygulanabileceğine, uygulanırken ne tür zorluklar yaşandığına ve bunlarda uzun vadeli başarıyı nelerin getirdiğine de raporda ışık tutuluyor.

Deutsche Post DHL Kurumsal İletişim ve Kurumsal Sorumluluktan Sorumlu Başkanı Christof Ehrhart konuyla ilgili şunları söyledi: “Afete hazırlıklı olma ve afete müdahale, DP DHL’in kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin temel bileşenlerinden biridir. Global ticareti mümkün kılan bir şirket olarak doğal afetlerin global tedarik zincirlerine doğrudan risk teşkil ettiğini, ayrıca özel sektörün bu alanda esnekliği artırmaya yönelik katkısını bizzat görüyoruz. Bunun için hem kamu hem de özel sektörden çeşitli paydaşlara ihtiyaç duyulduğunu, bu paydaşların kaynaklarını ve yetkinliklerini bugün yaşanan insani zorluklara karşı kullanmaları gerektiğini biliyoruz. Umarım diğer kuruluşlar da bizim Yetenekleri Birleştirmek adlı raporumuzdan ve Birleşmiş Milletler’le yürüttüğümüz başarılı işbirliğinden ilhamla verimli ve sosyal anlamda faydalı ilişkiler kurarlar.”

BM İnsani İşler ve Acil Durum Koordinatörlüğü Yardımcısı Kyung-wha Kang ise: “Afetlerin ve zorlu acil durumların sayısının ve etkisinin artmaya devam etmesi, insani yardım kuruluşlarının bunların altından tek başına kalkmasını imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla uyumlu bir uluslararası tepkiye ihtiyaç var. Deutsche Post DHL gibi ortaklarla çalışmamız, ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürme çalışmalarımızın hızını, kalitesini ve etkinliğini arttırıyor. Birlikte afetlere hazırlanmak ve riskleri azaltmak için yerel, ulusal ve bölgesel kapasitemizi geliştirebiliriz” dedi.

Rapor, Deutsche Post DHL’in Birleşmiş Milletler ile birlikte gerçekleştirdiği başarılı GoHelp işbirliğinden elde ettiği uzmanlık ve deneyimi paylaşmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki başarılı ortaklık modellerini de gözler önüne seriyor. Ericsson ve MasterCard gibi global oyuncuların yanı sıra, rapora katkıda bulunan Madagaskar merkezli Telma Vakfı gibi ‘yerel kahramanlara’ ilişkin hikayelerle de bu tür ortaklıkların uygulamada nasıl işlediği anlatılıyor.

Afet anlarında özel sektör ve kamu ortaklığını başarıya taşıyan etkenler arasında, tüm paydaşların belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ortak yol gösterici ilkeler konusunda anlaşması, temel yetkinliklerden yararlanılması, yerel kapasite oluşturulması, insani ve ticari faaliyetler arasında net bir ayrım yapılması ve öngörülebilir uzun vadeli ortaklıklar geliştirilmesi bulunuyor. Rapor, insani yardım kuruluşları ile özel sektör arasındaki ortaklıkların, insanların çektiği acıların azaltılması ve en muhtaç kesimlere kaliteli yardım sağlanması yönündeki ortak hedef doğrultusunda geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor. Bu rapor aynı zamanda, yaşam kurtaran insani yardım faaliyetlerinde özel sektör ile yapılan ortaklıkların kritik rolü konusundaki bilincin ve anlayışın artırılmasına da yardımcı olacak.

DP DHL VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, AFETLE MÜCADELEDE 10 YILDIR OMUZ OMUZA

DP DHL, afet yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla on yıl önce BM ile gücünü birleştirdi. Grup, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (BM OCHA) ile işbirliği kapsamında doğal afetlerin hemen sonrasında etkilenen havalimanlarında yerinde lojistik desteği sağlamak üzere Afet Müdahale Ekipleri (DRT’ler) konuşlandırıyor. Şirket, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte doğal felaket riski altındaki bölgelerdeki havalimanlarının hazırlanmasına yardımcı olan Havalimanlarının Afete Hazırlanması (GARD) programını da gerçekleştiriyor. GARD, havaalanı lojistik yönetiminde görev alan havaalanı personeli, yerel güvenlik görevlileri ve ulusal doğal afet kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı amacıyla hazırlandı. 2009 yılında başlatılan program, doğal afet yardım ve kurtarma lojistiğindeki zorluklarla hızlı ve etkili bir şekilde mücadele edilebilmesini amaçlıyor. Bugüne kadar GARD programı ile 15 ülkede 30 havalimanında toplam 600 kişiye afete hazırlık eğitimi verildi. Eğitimler Türkiye’de de İstanbul Uluslararası Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, UNDP Türkiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile birlikte gerçekleştirildi. DHL aynı zamanda 2012’de T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile bir protokole imza attı ve bu kapsamda Türkiye’de doğal felaketlerden kaynaklanan acil insani yardım durumlarında AFAD’a lojistik destek sağlıyor.

GARD ve DRT programları, DP DHL’in kurumsal sosyal sorumluluk programı “Yaşam Sorumlulukları” bünyesindeki afet yönetim programı GoHelp dahilinde kuruldu. Bu iki girişim net odaklara, uzun vadeli yaklaşıma ve başarılı sicile sahip kamu-özel sektör ortaklıklarının gücünü, farklı yetenek ve güçlerin bileşiminin nasıl acil durumlara hazırlık ve müdahalede hayati bir varlık olabildiğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: lojiport.com