Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / HUKUKÇULARIN GÜNDEMİ LOJİSTİK

HUKUKÇULARIN GÜNDEMİ LOJİSTİK

HUKUKÇULARIN GÜNDEMİ LOJİSTİK09.05.2016İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Lojistik, Taşıma Hukuku ve Taşıma Sigortaları Sempozyumu’nun ilki 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Baromuzun yıkılan binasında inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, binamız yenilenip tamamlandığında etkinliklerin son derece teknik ve çağdaş anlamda düzenlenmiş salonlarda gerçekleştirileceğini, artık toplantı yapmak için yer aranmayacağını söyledi.

Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu kurulmasının ne kadar isabetli olduğunu, komisyonun yaptığı çalışmalarıyla kanıtladığını belirten Özbek, bundan önceki komisyon çalışmalarının son derece verimli, son derece akademik seviyesi yüksek ve meslek pratiğine de yönelik olduğunu, bu çalışmaların devamını beklediklerini bildirdi.

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Egemen Gürsel Ankaralı, lojistiğin son yıllarda çok büyük bir gelişme içinde olduğunu, bu gelişmelerin hukukçuları da yakından ilgilendirdiğini bildirdi. Dünya ticaretindeki gelişmeler, Gümrük Birliğindeki anlaşmalar ve Türkiye’nin çok özel bir konumunun olmasını heyecan verici gelişmeler olarak niteleyen Ankaralı, şunları söyledi: “Lojistik çok dinamik ve hayatla iç içe olan bir sektör, o nedenle hukukçu olarak bizi çok yakından ilgilendiren bir sektör. Üretimden tüketime çok geniş bir zincir var. Hukukçu olarak daha çok taşıma ve sigorta hukuku açısından konuya yaklaşıyoruz. Ayrıca sektördeki bir takım dernek, birlik gibi kuruluşlarla da yakın temas içindeyiz, hatta birlikte etkinlikler yapıyoruz. Bu Sempozyumu gelenekselleştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün bu Sempozyumların ilkini yapıyoruz. Sempozyum sonuçlarını kitaplaştırmayı planlıyoruz”. 

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Türk Ticaret Kanununu Hazırlayan Komisyonun Sigorta Hukuku ve Taşıma Hukuku Alt Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, taşımanın bir lojistik faaliyeti olduğunu, taşıma ile lojistiğin ayrı kavramlar olmadığını söyledi.

Taşıma Hukuku Alt komisyonu olarak taşıma hukukuyla ilgili hükümleri oluştururken bazı ilkeler doğrultusunda çalıştıklarını belirten Ülgen, bunlardan birinin konsolidasyon olduğunu, belirterek şöyle dedi:  “Gerek Almanya’da gerekse diğer yabancı hukuk çevrelerinde taşıma hukuku ile ilgili mevzuat çok karmaşıktır. Her türlü taşıma unsurları için değişik hükümler var. Bunlar ortama göre değişik hükümlerdir. Alman hukukunda taşımacılıkta iki ana unsur var. Bunlardan biri deniz, diğeri kara taşımacılığı. Deniz taşımacılığının dışındaki tüm taşıma sistemlerini kara taşımacılığı kapsamına almış. Biz alt komisyon olarak bazı nedenlerle bu sistemi gerçekleştiremedik”.

Sadeleştirme ilkesiyle hem düzenlemelerde hem de kavramlarda yenilikler yapmaya gayret ettiklerini belirten Hüseyin Ülgen, Uluslararası nitelik kazandırma ilkesi çerçevesinde iç taşıma ilkeleriyle dış taşıma ilkelerini örtüşür hale getirdiklerini, bu arada bazı küçük nüansların bulunabileceğini, bunların da CNR’nin tartışılan hükümlerinin mevzuatımıza alınmaması nedeniyle meydana geldiğini anlattı.

Modernleşme ilkesi ile eski kanunda bulunmayan kapıdan kapıya taşıma gibi yeni hükümler getirdiklerini hatırlatan Ülgen,  liberalleşme ilkesi ile de emredici hükümleri mümkün olduğunca azaltmaya ve sözleşmesel düzenlemelerle taraflar arasındaki ilişkileri belirlemeye gayret ettiklerini ve koruyucu hükümlere de yer verdiklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. İlk oturumu Prof. Dr. Hüseyin Ülgen yönetti. Bu oturumda konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Senato Üyesi Prof. Dr. Didem Algantürk Light, ‘Konteynır Taşımacılığında Ortaya Çıkan Sorunlar’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sami Aksoy, ‘Fiili Taşıyıcı’, Türk Ticaret Kanununu hazırlayan Komisyon Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer, ‘Tazminat İstemlerinde Hak düşürücü Süre ve Zamanaşımı’ konulu birer sunum yaptılar.

Sempozyumun ikinci oturumunu Bakırköy 3. Asliye Ticaret mahkemesi Hâkimi Alper Tunga Akgülen yönetti. Bu oturumda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan, ‘Taşıma Sigortalarına İlişkin Bazı Sorunlar’, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Acar, ‘Sigorta Abonman Sözleşmesi’, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi, LODHED Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türkay Özdemir, ‘Taşıyıcı Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet ve Rücu’ konulu birer bildiri sundu.

Sempozyumun son oturumunu İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Üyesi, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Kaya yönetti. Bu oturumda sunum yapan kişiler ve konuları şöyle: Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vural Seven:”Taşıma Hukukunda Gönderilenin Aktif Taraf Sıfatı’, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektörü Uluslararası Karayolu Taşımalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Hakan Bezginli, ‘Uluslararası Karayolu Taşıma Hukuku Uygulamaları’, Av. Hasan Erdem: ‘Lojistikte İş Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri’.

Kaynak: lojiport.com