Gündem

DEMİRYOLLARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR FIRSATDEMİRYOLLARININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT03.05.2016Demiryollarının serbestleştirilmesi, uzun yıllardır gündemde olan ve üzerinde çalışılan bir konu. Serbestleşme, hem yük hem de yolcu taşımacılığının özel sektör tarafından yapılmasının önünün açılması anlamına geliyor. Lojistik sektörü açısından baktığımızda bu kararı çok olumlu buluyorum. Ancak değişimin istenen hızda yaşandığını söylemek pek mümkün değil. UTİKAD olarak temsil ettiğimiz özel sektör temsilcileri yatırım kararlarını hayata geçirmek için serbestleşme sürecinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Demiryollarının yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin ulaştırma alanındaki öncelikleri ve hedefleri ile birlikte Avrupa Birliği’nin sektöre ilişkin politikaları da göz önüne alınmaktadır. AB demiryolu reformunun amacı, rekabet gücü artan, daha az kamu harcamasına ihtiyaç duyan, daha iyi performans sergileyen, sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin önemli bir halkası haline gelen ve tüm bunların yanında ortak pazar yapısını destekleyen bir demiryolu sistemi oluşturmaktır. AB bu hedefleri gerçekleştirmek için, 1990’lı yılların başından itibaren sektör içi rekabetin sağlanmasına odaklı demiryolu politikası izlemektedir. Ülkemizde de bu yapı ile entegre olabilecek bir sistemi geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının payını arttırmak hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük önem arz etmektedir. Demiryolu serbestleşmesi ile demiryollarının daha etkin ve verimli bir şekilde işletilmesinin önü açılacaktır. Kamunun yanı sıra özel sektörün de yatırımları ile demiryolu taşıma kapasitesinin geliştirilmesi mümkün olacaktır. Serbestleştirilmenin ardından sağlıklı bir rekabet ortamı oluşmasını ve buna bağlı olarak taşıma maliyetlerinin düşmesini böylelikle de demiryolu taşımacılığının hak ettiği payı alma yolunda gelişmesini bekliyoruz.

Malumunuz, ülkemiz coğrafi konumu gereği önemli lojistik koridorlara yakın bir şekilde konumlanmış durumda. Önemli ticaret partnerlerinin arasında tüm taşıma modlarına hakim konumu sayesinde önemli bir geçiş noktası olarak tanımlanmakta ve lojistik devlerinin yatırımlarının artmasında özellikle de bu avantajı ile öne çıkmaktadır. Hizmetlerin çeşitlenerek gelişmesi konusunda intermodal taşımacılığın ve transit taşımaların ülkemiz açısında önemli bir yeri bulunmaktadır. Demiryolu taşımacılığı, intermodal taşımacılığın önemli bir unsurudur. Özellikle Çin-AB ve AB-İran arasındaki transit taşımacılıkta demiryolu ağımızın serbestleşmesi, maliyet ve hız anlamında elimizi güçlendirecek önemli bir fırsattır.

Turgut ERKESKİN

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72