Demiryolu

YÜK MERKEZLERİNİN DEMİRYOLU SİSTEMİNE ENTEGRASYONUYÜK MERKEZLERİNİN DEMİRYOLU SİSTEMİNE ENTEGRASYONU

Trakya Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği toplantıda limanlar ile OSB’ler arasında güçlü demiryolu bağlantıları kurulamadığı takdirde yükün karayoluna kayacağı, bunun da altyapıyı bozacağı vurgulandı.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında Tekirdağ Ticaret Odası tarafından hazırlanan “TR21 Bölgesi Yük Merkezlerinin Demiryolu Taşıma Sistemine Entegrasyonu Ön Fizibilitesi ve Projenin Özeti Bölgesel, İktisadi ve Sosyal Etki Analizi” projesinin sonuç raporunun sunumu toplantısı Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen organizasyon ile gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Ahmet Atılkan, Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Gürcün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Ticaret İl Müdür Vekili Enver Tepe, KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Tolga Erkan, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Martaş Liman Müdürü Mustafa Çebi, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Taner Karaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel Karaevli, Cemil Koçaş, Muzaffer Destereci, Çevre İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim ve Meclis Kurulu Üyeleri ile Organize Sanayi Bölgesi Yöneticileri katıldılar.

Açılış konuşmalarını yapan Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Günümüz rekabet koşulları içerisinde eşyanın çıkış noktasından varış noktasına kadar tüm taşıma hareketlerinin kesintisiz sürdürülmesi ekonomik rekabet açısından önemlidir. Etkin bir ulaştırma altyapısının oluşturulması, maliyetlerin düşmesine katkıda bulunmakta ve ülke ekonomilerinin rekabet gücünü arttırmaktadır. Taşıma türleri içinde demiryolu taşımacılığı hem ekonomik hem de çevreci yönü ile ön plana çıkmaktadır. Demiryolu altyapısı güçlü olan coğrafyalarda taşıma türleri entegre edilerek darboğazlar ortadan kaldırılmakta, yeni taşıma seçenekleri ile birlikte operasyon sürekliliği sağlanmakta ve nihai fayda olarak daha hızlı, daha ekonomik daha çevreci sonuçlar elde edilmektedir.

Trakya Bölgesinde 321 kilometrelik demiryolu ağı olup yoğun endüstri bölgesinin ihtiyaç duyduğu hammadde, hazır parça ve yarı mamullerin fabrikalara taşınması ile fabrikalardan hedef pazar ve müşterilere tamamlanmış ürünlerin sevkiyatı büyük ölçüde karayolu araç üzeri konteyner ya da römork içerisinde ile gerçekleştirilmektedir. Endüstri kümelenmesinin yaşandığı Marmara Ereğlisi Çerkezköy, Çorlu, Lüleburgaz ve Tekirdağ Merkez arasında kalan alanda Avrupa Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri bulunmakta ve İstanbul’un sanayi yoğunluğu da bu bölgemize kaymaktadır. Bununla birlikte, Asyaport Limanı ve yeni kurulması planlanan lojistik merkezler devreye girdiğinde bölgemizde lojistik alanında ciddi bir yük oluşacaktır. Bu yüklerin kesintisiz ve güvenli ulaşımını sağlamak için bölgedeki alternatif taşıma sistemleri devreye sokulmalı ve bunun için de yeni önlemler belirlenmelidir. Gelecek senaryoları içinde Limanlar ile OSB’ler arasında güçlü demiryolu bağlantıları kurulamadığı takdirde yük karayoluna kayacaktır. Bu durumda karayolu altyapısının yüksek tonajlı ve çok sayıda kamyonun yoğun bir biçimde seyretmesi nedeniyle altyapıyı hızla eskitecektir. Bu durum hiç kuşkusuz beraberinde trafik tıkanıklıkları, yüksek taşıma maliyetleri, kazalar, yüksek akaryakıt sarfiyatı, hava kirliliği gibi zincirleme çok sayıda problemin büyümesine neden olacaktır. Yine gelecek olan bu yüklerde tercih demir yollarının kullanımı şeklinde olursa bölgedeki sanayi taşıma maliyetlerinde düşüş sağlanacaktır. Ayrıca, demiryolu taşımacılığının karbon ve sera gazı salınımı düşük, çevreci bir taşıma türü olması sebebi ile ekolojik çevre yük taşımalarının olumsuz etkilerinden korunacaktır.

Bu nedenlerle TR21 Bölgesindeki lojistik altyapının gelecek olan bu yükü taşıyabilmesi amacıyla bölgedeki tüm ulaşım seçeneklerinin genel bir değerlendirmesinin yapılması, demiryolu altyapısının Trakya Bölgesindeki yük merkezleri açısından incelenerek buralardan kaynaklı yük hareketinin demiryolu taşımacılık sistemine nasıl entegre edilebileceği konusundaki bağlantı hatlarının ön fizibilitelerinin yapılması, Bölge kaynaklı özellikle ihracat yüklerinin Tekirdağ merkezde oluşturulacak demiryolu bağlantılı bir Dryport (Kara Limanı) terminali ile TDİ Tekirdağ Limanı, TMO Tekirdağ Terminali, Martaş Limanı ve Asyaport Limanlarına taşınmasının sağlanması yönündeki hat bağlantı önerilerinin ortaya konması gerekmektedir. Odamız bu amacı gerçekleştirmek için bu projeyi hayata geçirmiştir. Projenin bölgemize katkısının sürdürülebilir olmasını temenni eder, bölgemize hayırlı olmasını dilerim ”dedi.

Başkan Cengiz Günay’ın konuşmalarının ardından Ari-Es firma yetkilileri tarafından hazırlanan “TR21 Bölgesi Yük Merkezlerinin Demiryolu Taşıma Sistemine Entegrasyonu Ön Fizibilitesi ve Projenin Özeti Bölgesel, İktisadi ve Sosyal Etki Analizi” projesinin sonuç raporunun sunumu gerçekleştirildi ve sunumun ardından soru-cevap bölümü ile toplantı sona erdi.


Kaynak: lojiport.com
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72