Gündem

LOJİSTİĞİN GELECEĞİNDE YENİ BİR KAVRAM: FİZİKSEL İNTERNETLOJİSTİĞİN GELECEĞİNDE YENİ BİR KAVRAM: FİZİKSEL İNTERNET16.02.2016

Avrupa Birliği’nin gelişim programı Horizon 2020 kapsamında kurulmuş olan ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe)’te ‘Sürdürülebilir ve Rekabetçi Lojistikte Entegre Taşımacılık Sistemleri’ tartışıldı.

Şubat ayında Viyana’da gerçekleşen bu uluslararası toplantıya 100’ün üzerinde üst düzey delege katıldı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’ni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar’ın temsil ettiği toplantıda geleceğin tedarik zincirini kurgulamak üzere yol haritaları belirleme çalışmaları yapıldı.

Lojistik sektörünün geleceği Avrupa Birliği’nde masaya yatırıldı. 2-3 Şubat 2016 tarihlerinde Wirtschaftsuniversität Wien’de (Viyana Business & Economy Üniversitesi) gerçekleştirilen ve 100’ün üzerinde üst düzey delegenin katıldığı ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) toplantısında ‘Sürdürülebilir ve Rekabetçi Lojistikte Entegre Taşımacılık Sistemleri’ teması tartışıldı.

Avrupa Birliği’nin gelişim programı Horizon 2020 kapsamında kurulan European Technology Platform (ETP)’larının en önemlilerinden biri olan ALICE,  tedarik zinciri kapsamında yer alan lojistiğin araştırma ve innovasyon platformu niteliğinde. Bu platform geleceğin dünyasında sürdürülebilir bir tedarik zincirinin kurgulanmasına yönelik kapsamlı bir stratejiyi tüm paydaşlar ile tartışarak belirlemek misyonu ile hareket ediyor.

Viyana’da gerçekleşen ve UTİKAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nil Tunaşar’ın katıldığı toplantılarda daha düşük yatırım maliyetleri ile tedarik zincirinin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlayarak lojistik performansta %30’luk bir iyileştirme yapılabileceği ifade edildi.

Üst düzey kamu temsilcileri, akademisyenler, büyük sanayi kuruluşlarının yöneticileri ve bilgi teknolojileri temsilcilerinden oluşan 100’ü aşkın delege; toplantılarda senkronize çok modlu taşımaların akışını sağlayacak koridorlar, akıllı transit üsleri, bütünleşik lojistik kurgusu için bilişim sistemleri, tedarik zinciri koordinasyonu, şehir lojistiği gibi alt başlıkları da görüştü.

Toplantıların temelini  ‘Fiziksel Internet’ adı verilen yeni konsept oluşturdu. Küresel ve açık bir platform olarak planlanan fiziksel internet ile senkronize bilgi ve buna paralel ürün akışını sağlayan akıllı kargo üsleri, GPRS, RF ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri ile tamamen izlenebilir mal hareketleri sayesinde dar boğazları engellemek, maliyetleri düşürmek, emisyonu azaltmak gibi geleceğin tedarik zincirini kurgulamak üzere yol haritaları belirleme çalışmaları yapıldı.

ALICE’in bir sonraki toplantısı TRA (Transport Reasearch Arena) tarafından düzenlenen 6. Avrupa Transport Araştırma Konferansı ile paralel olarak 18-21 Nisan 2016 tarihlerinde Varşova’da gerçekleşecek ve UTİKAD sürdürülebilir bir gelecek için bu çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecek.

 

 

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72