Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI İÇİN 1 MİLYON EURO’LUK DESTEK

TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI İÇİN 1 MİLYON EURO’LUK DESTEK

TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI İÇİN 1 MİLYON EURO’LUK DESTEK22.01.2016Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Polonya ve Litvanya ile ortaklaşa başlattığı 1 milyon Euro’luk Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek AB Eşleştirme Projesi, 26 Aralık’ta tamamlandı.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Teknik Muayene Belgelendirme ve Denetim Dairesi Başkanı ve Proje Lideri Kadir Erkan, proje kapsamında; tehlikeli malların karayolu ile taşınmasına yönelik Türkiye’deki mevzuatın değerlendirildiğini ve kapasite artırımına yönelik eğitimler yapıldığını, denetim, kontrol ve uygulama konusunda bir model hazırlandığını söyledi. Erkan, ayrıca Tehlikeli Madde Yol Kenarı ve Şirket Denetimi Yönetmelik Taslağı için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

 Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek AB Eşleştirme Projesi hakkında bilgi verir misiniz?

 “Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek” isimli AB Eşleştirme Projesi, Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) dâhilinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile Polonya Altyapı ve Kalkınma Bakanlığı ve Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Tehlikeli madde taşımacılığı, Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşması’na (ADR) göre yapılmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte 48 ülkenin taraf olduğu ADR Anlaşması’na Türkiye de 22 Mart 2010 tarihinde bu anlaşmaya taraf olmuştur. Projenin amacı, ADR Anlaşması gerekliliklerinin ülkemizde hayata geçirilmesidir.

Projenin ana faydalanıcısı Bakanlığımız –TMKTD Genel Müdürlüğü, proje’nin eş-faydalanıcı kurumları ise sırasıyla; İçişleri Bakanlığı (EGM ve JGK), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Ayrıca, Genel Kurmay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, MKE, NATO Ant Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Taşımacılık Dernekleri, Şoförler Federasyonu, Petrol ve Kimya Endüstrisini temsil eden diğer sektör dernekleri de projemizin faydalanıcıları arasında bulunmuşlardır.

 19 AY SÜRDÜ

Proje süresi ve uygulanmasından söz eder misiniz?

1 milyon Euro değerindeki eşleştirme projesi 27 Mayıs 2014 tarihinde başladı. 18 ay olarak planlanan proje 1 ay uzatma ile 26 Aralık 2015 tarihinde tamamlandı. Proje üç ana bileşenden oluşmuştur:

 
1. Türkiye’deki mevzuatın değerlendirilmesi ve incelenmesi:

Proje kapsamında, Türkiye’de tehlikeli mal taşımacılığının mevcut durumu analiz edilmiş, bu konuda başta Polonya olmak üzere, Avrupa’da tehlikeli madde taşımacılığında önde olan diğer ülkelerin mevzuatı hakkında bilgi verilmiştir.

2. Kapasite Artırılması:

-Bu başlık altında çok sayıda eğitim yapılmıştır.

• 5 ayrı eğitimle 100 bakanlığımız merkez ve bölge müdürlüğü personeli ile 100 emniyet ve jandarma mensubuna tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimi eğitimi verilmiştir. Bu eğitim alan personele ayrıca İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Samsun gibi illerde bulunan bakanlığımıza bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında 7 hafta yabancı uzmanlarla beraber denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

• Bakanlığımız, ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları personeli ile özel sektörden 61 kişiye Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici eğitimi verilmiştir.

• ADR 2015 yenileme eğitimlerine 294 kişi katılmıştır.

• Bununla beraber, özel sektöre yönelik İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen 5’er günlük kapsayıcı ADR eğitimlerinde ise 114 kişi eğitilmiştir.

• Bu eğitimler haricinde 152 kamu kurum/kuruluş temsilcileri ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerine genel ADR eğitimi, 22 kişiye RID eğitimi, 45 kişiye de radyoaktif madde taşımacılığı eğitimi verilmiştir.

• Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelere yönelik yapılacak şirket denetimleri için Bakanlığımızdan 30 kişiye eğitim verilmiştir.

-Proje kapsamında Polonya ve Litvanya’ya 5 adet çalışma ziyareti ile 2 adet staj programı düzenlenmiştir. Bu programlara; Bakanlığımız, EGM, JGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan yetkili ve uzman seviyesinde toplam 38 kişi katılmıştır.

3.Tehlikeli malların karayoluyla taşınmasına yönelik bir denetim, kontrol ve uygulama modeli oluşturulması:

• Tehlikeli madde taşımalarında kazalara müdahale yöntemleri, karayoluyla taşınan tehlikeli maddelerin cins ve miktarları ile meydana gelen kazalara ilişkin bir veri tabanı oluşturulması amacıyla ilgili kurum kuruluşlarla beraber çeşitli toplantı, çalıştay ve seminerler gerçekleştirilmiştir.

• Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimi ile firma denetimlerine yönelik taslak bir yönetmelik hazırlanmıştır.

• Tehlikeli madde taşıyan araçların geçeceği güzergâh üzerinde kontrol edilmesi amacıyla bir izleme merkezinin kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlarla çalıştaylar yapılmıştır.

• Tehlikeli maddelerin ambalajlandığı paketler ve kapların testleri ile Araç ADR Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili kuruluşlarla çalıştaylar tertiplenmiştir.

• Bununla beraber, tünellerin tehlikeli mal taşımacılığına uygun olarak sınıflandırılmasıyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin davet edildiği bir seminer düzenlenmiştir.

 
Projeden beklenen ve elde edilen sonuçlar neler?

• Bakanlığımız, EGM ve JGK’dan tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetimlerini yapacak denetmenler yetiştirilmiştir.

• Tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelere yönelik denetim yapacak bakanlığımız personeli eğitilmiştir.

• Tehlikeli maddelerle ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ile özel sektör temsilcisi kuruluşlar ADR kapsamında bilgilendirilmiştir.

• Kamunun ve özel sektör eğitim kuruluşlarının ihtiyacı olan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticileri yetiştirilmiştir.

• Bu proje vesilesiyle konunun hem kamu tarafı hem de özel sektör tarafı bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunulmuştur.

YOL KENARI VE ŞİRKET DENETİMİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIRLANIYOR

Bu proje sonrasında ve AB uyum süreci kapsamında Tehlikeli Mal Taşımacılığı konusunda her hangi bir yasal düzenleme yapılacak mı?

Bu konuda mevzuatsal bir eksiğimiz bulunmamakla beraber kapsamlı bir Tehlikeli Madde Yol Kenarı ve Şirket Denetimi Yönetmelik Taslağı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Proje boyunca gerek kamu kurum/kuruluşları gerekse de sektör temsilcileriyle çok güzel toplantılar, çalıştaylar ve seminerler yapıldı. Bu işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğini umuyor ve bu vesile ile bir kez daha tüm paydaşlara gösterdikleri ilgi, alaka ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 

Kaynak: Lojistik Hattı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr