Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / DEMİRYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞINMA USULLERİ BELİRLENDİ

DEMİRYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞINMA USULLERİ BELİRLENDİ

DEMİRYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞINMA USULLERİ BELİRLENDİ21.07.2015
Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tehlikeli maddeler ancak Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin (RID) ilgili bölümleri uyarınca taşıma için uygun bulunmuşsa demiryolunda taşınabilecek.

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında Bakanlıkça veya RID'a taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından UN numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalajların kullanılması zorunlu olacak.

Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları en fazla 15 km/h hızla yapılacak. Manevralar lokomotife bağlı olarak yapılacak ve kesinlikle atma ve kaydırma manevrası yapılmayacak. Manevralar gündüz saatleri içerisinde gerçekleştirilecek.

Tehlikeli madde yüklü vagonlar, yük trenleri ile gönderilecek. Tren teşkilinde, dolu vagonların hepsinin tehlikeli madde yüklü vagon olması şartı aranmayacak.

Trende tehlikeli madde yüklü vagonlar gruplar halinde bulundurulacak. Bu vagonlarla lokomotif arasına tehlikeli madde yüklü olmayan en az bir vagon bağlanacak. Dizinin tamamının tehlikeli madde yüklü vagonlardan oluşması halinde ise lokomotifin arkasına ek bir emniyet vagonu bağlanacak.

Bakanlık, tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında, taraf olduğumuz ilgili uluslararası mevzuatta belirtilen muafiyet ve istisnaları uygulayabilecek. Muafiyetlerde, taşıma şekli ve elleçleme hususları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınacak.

Demiryolu şebekesi üzerinde yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında izlenecek güzergahlar ile istasyon içinde stoklama, yükleme ve boşaltma yapılacak yerler ilgili demiryolu altyapı işletmecisi, askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşımacılığında izlenecek güzergahlar ile istasyon içinde yükleme ve boşaltma yapılacak yerler ise ilgili garnizon komutanlıkları ile koordine edilerek o ilin valiliğince tespit edilecek.

Yönetmelik 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek. Tehlikeli maddelerin yurtiçinde taşınmasında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imal edilmiş ve vagon uygunluk veya onay sertifikası bulunmayan sarnıç vagon ve vagonlara Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre vagon uygunluk belgesi düzenlenecek.

Bugünden önce üretilmiş olan ambalajların yurtiçinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31 Aralık 2017 tarihine kadar izin verilecek.

Kaynak: Haberler.com
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr