Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / DEMİRYOLU ARAÇLARI İÇİN TESCİL ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

DEMİRYOLU ARAÇLARI İÇİN TESCİL ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

DEMİRYOLU ARAÇLARI İÇİN TESCİL ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ21.07.2015
Türkiye'de üretilmiş veya ithal edilmiş demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için tescilinin yapılması gerekecek.

Türkiye'de üretilmiş veya ithal edilmiş demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için tescil zorunluluğu getirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de üretilmiş veya yürürlükteki mevzuata göre ithal edilmiş demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için tescilinin yapılması gerekecek.

Yurt dışından bir kiralama sözleşmesi kapsamında temin edilmiş ve ulusal demiryolu altyapı ağında 3 aydan fazla kullanılacak demiryolu araçları için de tescil yaptırılacak.

Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurtdışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen yolcu ve yük vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılmasını düzenleyen anlaşma şartlarına haiz yolcu ve yük vagonlarında tescil edilme şartı aranmayacak. Ancak, yük vagonlarında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı olacak. Bunların haricindeki demiryolu araçları için ilgili teknik şartname ve talimata uygun üretildiklerine dair belgenin ibraz edilmesi halinde tescil işlemi gerekmeyecek.

Yabancı ülkelere ait uluslararası trafikte kullanılan TEN, RIV, RIC veya RID işaretli yük ve yolcu vagonlarının tescil edilmesine gerek duyulmayacak.

Demiryolu araçlarının sahibinde ve kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluş ile bakımdan sorumlu kuruluşun veya birimin değişmesi durumunda ve araçlarda modifikasyon veya tip değişikliği olduğunda tescil yenilenecek.

Tescil için yapılan başvuru, tüm belgelerin tam ve eksiksiz olması durumunda 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak.

Bugünden önce ithal edilmiş demiryolu araçları için ithalatın yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirildiğini gösteren ithalat belgesinin Bakanlığa verilmesi zorunlu olacak. Ancak, TCDD tarafından satın alma ihalesi yapılmış fakat ithalatı henüz gerçekleştirilememiş demiryolu araçları için bu hüküm uygulanmayacak.

Bugünden itibaren ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonlarının 1 Ocak 2020 tarihine kadar tescil işlemi yapılmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr