Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Eğitim ve Etkinlikler / NEDEN LOJİSTİK EĞİTİMİ ALINMALI?

NEDEN LOJİSTİK EĞİTİMİ ALINMALI?

NEDEN LOJİSTİK EĞİTİMİ ALINMALI?14.07.2015
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetim Bölümü, Türkiye lojistik sektörünün önde gelen isimlerine “Neden Lojistik?” sorusunu sordu. İşte üniversite tercihlerinin son günlerine yaklaşılan bu dönemde lojistik eğitimi almak isteyenlere yol gösterici yorumlar…

TURGUT ERKESKİN: TÜM SİSTEMLERİN VE KALKINMANIN MERKEZİ


UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin: “Ürünlerin bir yerden bir başka yere taşınması şüphesiz ki, tarihte ve günümüzde insanlığın en temel ihtiyaçlarından biri. Ancak bugün ve gelecekte globalleşmenin artması, bilginin dijitalleşmesi, yeni teknolojiler, artan enerji maliyeti, değişen üretim ve ticaret yapısı, bütünsel bir yaklaşım ile lojistiği tüm sistemlerin ve kalkınmanın merkezine yerleştirmekte.”

“HAREKETLİLİK 10 YIL İÇERİSİNDE DAHA DA ARTACAK”

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Okan Tuna: “Hareketlilik günümüzün vazgeçilmez gerçeği. Bu gerçek önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da artacak ve hem insanların hem de yüklerin hareketliliği önemli değişimler geçirecek. Bu değişimin içinde yer almak için lojistik. Bu değişimi yönetmek için lojistik.”

“FARK YARATIP, İZ BIRAKACAK VE KONUSUNDA UZMAN YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAKLARINA İHTİYACI BULUNUYOR”

Ekol Lojistik, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul: “Kurumlar, kişiler, pazarlar arasında iletişim ve etkileşimin giderek arttığı ve tüketimin hızlandığı günümüzde ‘lojistik’ iş dünyasının en önde gelen sektörü konumuna gelmiştir. Lojistik; tıpkı  vücudun dolaşım sistemi gibi çalışarak her bir hücrenin ihtiyacını doğru zamanda ve miktarda karşılayarak sürekliliği sağlamaktadır. Teknolojiyi iş süreçlerinin odağına alarak, farklı kültür ve beklentileri yöneten ve müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunmak adına geleceği şekillendiren lojistik sektörünün; fark yaratıp, iz bırakacak ve konusunda uzman yetişmiş insan kaynaklarına ihtiyacı bulunuyor.”

“YARININ PARLAK KARİYER YOLU…”

ETA Genel Müdür Hamdi Erçelik: “Hayatı bir akış olarak ele aldığımızda lojistik bu akışın sürekliliğini ve verimliliğini kendine konu edinmiş bir çalışma alanı. Temas etmediği, içinde yer almadığı herhangi bir faaliyet alanı yok. Heyecanlı, dinamik, sürekli gelişen teknolojiyle, mobil iletişimle ve bilişim dünyasıyla entegre, bu yönüyle de özellikle yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyan bir hizmet kolu. Küreselleşen dünyada özellikle ülkemiz gibi kıtalar arası yolların kesiştiği etrafı denizlerle çevrili bir ülkede, yapılabileceklerin neredeyse sınırsız olduğu  stratejik önemi yüksek bugünün ve yarının parlak kariyer yoludur.”

“LOJİSTİK KAZANILMASI GEREKEN BİR KÜLTÜR”

CEVA Logistics Çözümler Tasarım Şefi Ekim Şahan Dinç: “Çünkü bu bölümde size verilecek eğitim sadece teorik bilgi ile sınırlı kalmayacak, öğrenilen teorik bilgileri kollarınızı sıvayıp sahada da uygulama şansı bulacaksınız. Çünkü burası bilmenin tek başına yeterli olmadığı, aynı zamanda yapabilmenin önemini kavrayacağınız bir bölüm. Çünkü lojistik kazanılması gereken bir kültür ve bu bölüm bu kültürü sonuna kadar deneyimleme ve öğrenme şansı bulabileceğiniz bir ortam sunacak.”

“LOJİSTİK NEFES ALMAK GİBİDİR”

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Engin Özmen: “Çünkü lojistik nefes almak gibidir, önemini kesildiğinde anlarsınız. Her ürün, her hizmet ve her bilgi tüketileceği noktaya tam ve zamanında taşındığında değerlidir. Bugün lojistik ve tedarik zincirinin yönetim performansı, işletmelerin ve ülkelerin küresel rekabet ortamında varlığını belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Ekonomik faaliyetin bu şekilde bir nitelik değiştirmesi, lojistik iş süreçlerinde yer alacak insanların, uluslararası ölçüt ve nitelikte bir eğitim almaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin de uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması için lojistik sektöründe uzman, yaptığı işi bilen, nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır ve her zaman da olacaktır.”

“EN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYAN SEKTÖRLER ARASINDA İLK 5 ARASINDA YER ALIYOR”

UND Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı ve DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Çetin Nuhoğlu: “Son yıllarda yapılan tüm araştırmalar, lojistik sektörünün ekonomiler için en stratejik önem taşıyan sektörler arasında ilk 5 arasında yer aldığını gösteriyor. 2007 yılında yayınladığı ‘Yük Lojistiği Eylem Planı’nda ‘Lojistiğin, AB’nin ekonomi makinesinin yağı olduğunu’ bir kez daha teyit eden Avrupa Birliği, lojistiği önümüzdeki 10-15 yıl için en öncelikli yatırım alanlarından biri olarak belirlemiştir. Ülkemizde de 50 milyar dolarlık hizmet ihracatında sektörün payı 14.4 milyar dolar ile turizmden sonra ikinci en büyük katkıyı getirirken; 2023 yılı hedefleri arasında 500 milyar dolarlık bir mal ihracatının hedef pazarlara etkin şekilde ulaşmasının getireceği kazanımların yanında, lojistik hizmetlerin bizzat ekonomiye sağlayabileceği 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı potansiyeli de unutulmamalıdır. Sektör bugün yan sektörleriyle beraber 500 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve üretimden ticarete, hemen hemen tüm sektörlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen yatay bir etkiye sahiptir.

Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Lojistik Performans Endeksi (LPI) analizleri de ‘lojistik hizmet performansının geliştirilmesiyle dünya ekonomisinde en az yüzde 1 oranında ek büyüme sağlanırken, ülkelerin ticaretinin ortalama yüzde 15 oranında artabileceğini’ öngörmektedir. Sadece ülkemizin ihracatının, daha etkin bir lojistik performans ile yüzde 30 oranında artacağı hesaplanırken; özellikle 2000’lerin başından itibaren hızla gelişmeye başlayan lojistik sektörünün bu sebeple, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planımızda ayrı bir Eylem Planı ile ele alınarak ‘devlet politikası’ haline gelmesi de şaşırtıcı değildir.

Bugün güçlü, sürdürülebilir ve vatandaşlarına refah sunabilen bir ekonomiden bahsetmek istiyorsak, lojistik sektörünün mevcut sorunlarından arındırılıp yoğun şekilde desteklenmesi için herkesin gayret göstermesi şart.  Bunun için bölgemizden geçecek ticaretin lojistik süreçlerini etkin biçimde yönetebilecek nitelikli lojistik uzmanlarının yetişmesi dahil olmak üzere, alınacak çok önemli tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir.”

“GLOBAL REKABETİN ÖNEMLİ BİR SİLAHIDIR LOJİSTİK”

Netlog Lojistik Gurubu, Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak: “Sınırların kalkması, dünyadaki mal hareketinin yani ticaretin ve buna bağlı olarak üretimin çoğalması ve süratlenmesi ile oluşan  global rekabetin önemli bir silahıdır lojistik. Eğer bir ülke veya firma  lojistiğini iyi kurgulayamaz ve yönetemez ise onun için çok geç, günümüzün süratli ticareti ve yıkıcı rekabeti karşısında durması mümkün değil.  Son söz: lojistik üretimin, ticaretin ve rekabetin enerjisidir. Enerjiniz yok veya akımı zayıf ise, geçmiş olsun, kaybedenlerdensiniz.”

“HAYAT = LOJİSTİK’TİR”

Horoz Lojistik Uluslararası Grup Başkanı Cem Kumuk: “Neden mi Lojistik?;  Üretimi doğru planlayabilmek için lojistik, arz fazlasını önlemek için lojistik, birim ürün başına verimliliği artırmak için lojistik, ürünlerin ücra coğrafyalara uygun maliyetle erişimi için lojistik, verimli enerji kullanımı için lojistik, daha rahat trafik için lojistik, daha temiz bir çevre için lojistik, hastayı yaşatmak için lojistik, afetzedeyi korumak için lojistik, gelişim için lojistik.  Kısacası Hayat = Lojistik’tir…”

“ARTAN TALEBE KARŞI LOJİSTİK SEKTÖRÜN GELİŞEBİLMESİ İÇİN YETİŞMİŞ İŞGÜNÜNE İHTİYAÇ VAR”

Hugo Boss Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurgül Şahin Bengi: “Rekabetin zorlaştığı günümüz koşullarında şirketler karlılıklarını, sundukları ürün veya hizmetlerdeki başarılarının yanı sıra lojistik süreçlerinin optimizasyonu ve etkinliğinin artması neticesinde koruyabiliyorlar. Şirketlerin sürdürülebilir başarı elde etmelerinde lojistik süreçlerinin stratejik olarak ele alınması ve doğru şekilde yapılandırılması çok önem taşımaktadır. Büyük şirketler faaliyetlerini dünya üzerinde birçok farklı kıta, ülke ve bölgede gerçekleştiriyorlar. Bu global şirketlerin yatırım ve sourcing kararlarında sosyal, ekonomik göstergeler dışında ülkeye ait lojistik performansındaki seviye de öne çıkmaktadır.  Artan talebe karşı lojistik sektörün gelişebilmesi için yetişmiş işgününe ihtiyaç vardır. Lojistik alanında uzmanlaşmak isteyen ve gerekli eğitimi almış  adaylar işe alım aşamasında biz yöneticilerin  tercihidir.”

“AKICI İNGİLİZCE’YE SAHİP LOJİSTİK UZMANLARINA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Kıta Lojistik CEO Emre Eldener: “Lojistik sektörü çok hızlı büyüyor. Değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için iyi eğitim almış ve akıcı İngilizce’ye sahip lojistik uzmanlarına çok ihtiyacımız var. Kendini bu konularda yetiştirenler dünyanın neresinde olursa olsun kariyer basamaklarını da çok hızlı tırmanacaklardır.”

“SON YILLARDA DEVLET POLİTİKALARIYLA DESTEKLENMEKTEDİR”

MallLogistics CEO Emre Çizmecioğlu: “Lojistik sektörü Türkiye’de son 15 yılda çok hızlı bir gelişim gösterdi. Ancak günümüzde sektörün katma değer yaratma potansiyelinin olması gerektiği ölçüde kullanılmadığını görmekteyiz. Söz konusu katma değer arzu edilen seviyelere ulaştığı noktada gerek yaratacağı iş olanakları gerekse ülke ekonomisine sağlayabileceği kazanımlar bilinmekte ve son yıllarda devlet politikalarıyla da bu ivme desteklenmektedir. Gerek yapılacak yatırımlara harcanan bütçe kalemlerinin gerek ise eğitim olanaklarının arttırılması arzulanan seviyeye ulaşma süresini kısaltacaktır.”

“TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İSE ANCAK GÜÇLÜ BİR LOJİSTİK UZMANLIK İLE DESTEKLENDİĞİ TAKDİRDE BAŞARILI OLUR”

Vestel Elektronik Tedarik Zinciri Yöneticisi Engin Ergör: “Tedarik zinciri yönetimi günümüzün küresel rekabet ortamında firmalar için yaşamsal öneme sahiptir. Tedarik zinciri yönetimi ise ancak güçlü bir lojistik uzmanlık ile desteklendiği takdirde başarılı olur. Doğru zaman, doğru yer ve doğru maliyetle malzeme, ürün ve hizmetleri sağlayamayan şirketler ayakta kalamaz. Özellikle küresel tedarik ve dağıtım ihtiyaçları lojistik bilimini operasyon yönetiminin merkezine yerleştirmiştir. Bu ortamda lojistik konusunda uzman ve yetkin iş gücü ihtiyacının tüm sektörlerde artarak büyümesi kaçınılmazdır.“

“MUTLU OLMAK İÇİN LOJİSTİK, ZİRA LOJİSTİK İNSANLARI MUTLU EDER”

O2 Lojistik Yönetim Danışmanlık, Danışman Oruç Kaya: “Mutlu olmak için lojistik, zira lojistik insanları mutlu eder, siz de mutlu olabilirsiniz. Sevgilinize gönderdiğiniz hediye; askerdeki torununuza gönderdiğiniz hırka; çocuğunuz ile yediğiniz hamburger; televizyon karşısında atıştırılan kuru yemişler; hayat kurtarmak için taşınan organlar; yeni aldığınız araba; ek ve üzerine sürdüğünüz yağ veya salça; bayramda yüzleri güldüren şekerler ve çikolatalar; bayramda çocuğunuza aldığınız yeni kıyafetler; çılgın müzikler dinlediğiniz müzik sistemleri; çamaşırları mis gibi kokutan temizlik maddeleri; bebeğinize sürdüğünüz krem; kepekleri gideren şampuan; sıcakta içinizi rahatlatan su veya içecekler; patlıcan musakka ve cacığın patlıcanı, kıyması, salatalığı, yoğurdu, sarımsağı; soğukta içinizi ısıtan ılık süt ve diğerleri, zorlu ve zahmetli bir iş olan lojistiğin, âşık olunacak performansının sonucu olarak size, bize, sevdiklerinize ve herkese zamanında, tam ve sağlıklı ulaşır (ulaşmalıdır).“

Kaynak: Yeşil Lojistikçiler
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr