Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ATP KONVANSİYONUNA GEÇİŞ SÜRECİ

ATP KONVANSİYONUNA GEÇİŞ SÜRECİ

ATP KONVANSİYONUNA GEÇİŞ SÜRECİ30.06.2015
Nakliye sırasında sıcaklığın değişmesi durumunda bozulabilen veya ticari değerini yitiren gıdaların sebep olabileceği olumsuzlukları önlemenin mümkün olabileceği sistem yaratılabilir.

ATP konvansiyonu esasları; İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi akdeniz’de kıyısı bulunan ülkeler bu uygulamayı sadece uluslar arası taşımalarda kullanmayıp yerel taşımalarda da uygulamaktadır. Bu ülkelerin ortak özellikleri hiç şüphesiz sıcak havanın yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik çabalardır.

Bu ülkeler konvansiyonu uygulamaya alırken sadece taşıma yapılan araç ve soğutucusunu değil aynı zamanda sürücü, filo yöneticisi ve şirket yetkililerinin eğitim ve sertifikalandırılmalarını sağlamışlardır.

Bu uygulama soğuk zincirin kırılması sonucu kayıp edilen ekonomik değerin kazanılmasını, üretici, dağıtıcı ve son kullanıcıların birlikte kazanacağı bir sistem yaratırken insan öğesi hep öne çıkacaktır.

"Gıda Güvenliği için tarihi bir fırsattır"

Karayolundan Tehlikeli maddelerin nakli(ADR) ile karayolundan bozulabilir gıdaların nakli (ATP) konvansiyonu arasında meydana gelebilecek istenmeyen olayların yaratacağı olası sonuçları arasında bir fark yoktur. Hepsinde insan ve çevre zarar görmektedir. Bu nedenle ATP konvansiyonun yerel mevzuata uyarlanmasında ADR yaklaşımıyla ulaşmak daha kolay ve hızlı olacaktır.

Bu konvansiyonun yerel mevzuata uyarlanması sırasında sadece uluslar arası nakliye kapsam içine alınmamalıdır. Zira Uluslar arası nakliye yapan araçlar yurtiçi nakliye de yapmaktadır. Bu durum nakliye firmaları için haksız bir rekabet yaratacaktır. Firmalar ATP sertifikalı araçları tercih edeceğinden ciddi sıkıntılara sebep olabilir.

Bu konvansiyonun ortaya çıkmasına sebep olan ana düşünce; ürünlerin nakledilmeleri sırasındaki olumsuzlukları ortadan kaldıracak önlemler almak olduğundan bu önlemlerin sadece araç kasası ve soğutucusu üzerindeki önlem ve kurallara bağlamak yetmez. Bu sistemi kullanan insanların eğitimi ve sertifikalandırılması en az diğeri kadar önemlidir. ATP sertifikalı bir aracın ürün taşırken soğutucusunun kapatılması durumunda sertifikasının olmasının bir anlamı da yoktur veya yükleme/boşaltma yaparken soğutucunun çalıştırılmayacağını bilmeyenler olabilir.

ATP konvansiyonu; girişimcilerimizin araç-soğutucu yatırım kararlarında kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma fırsatını ortaya çıkaracak, kendilerini 6 yıl sonraki denetimi düşünmeye zorlayacaktır. Örneğin 6 yıl sonra yapılacak testte FCR sertifikalı dondurulmuş ürün taşıyabilen bir araç belli kriterleri karşılayamazsa FNA sertifikasına sahip olacak ve donuk ürün taşıyamayacaktır. Bu nedenle işletme giderlerinin kontrol alınması dahil pek çok konu gündeme gelecek ve işletmeler daha az yakıt kullanma ,karbon ayak izini azaltılması gibi gider azaltıcı ve çevreye duyarlı  çözümleri arayacaktır.

Bozulabilir gıda ve ilaçların nakledilmesi süreçlerinde kullanılan araçlar sertifikalandırılırken sürücü ve yöneticilerinin de bu alanda eğitilip sertifikalandırılmaları gereklidir. Geçiş sürecinde yerel mevzuat düzenlenirken bir geçiş süreci içinde yurtiçi taşımalar da kapsama alınmalıdır.

Taner ATLATIRLAR
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr