Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Demiryolu / DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM HİZMETLERİNDE DÜZENLEME

DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM HİZMETLERİNDE DÜZENLEME

DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM HİZMETLERİNDE DÜZENLEME 04.05.2015

Geçerli bir taşımacılık yetki belgesi almış demiryolu tren işletmecileri, altyapı kapasite tahsisi için başvuru yapmadan önce emniyet yönetim sistemini kuracak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından emniyet belgesi alacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği", Resmi Gazete''de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile serbest, adil, şeffaf ve sürdürülebilir rekabet ortamında ulusal demiryolu altyapı ağına erişimin sağlanması, demiryolu altyapı erişim ücretlerinin belirlenmesi ve demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ile ilgili uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesi amaçlandı.

Yönetmeliğe göre, geçerli bir taşımacılık yetki belgesi almış demiryolu tren işletmecileri, altyapı kapasite tahsisi için başvuru yapmadan önce ilgili ulusal mevzuat kapsamında tanımlanan emniyet yönetim sistemini kuracak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından emniyet belgesi alacak.

Demiryolu altyapı işletmecileri, birden fazla altyapı şebekesinden geçen uluslararası yük ve yolcu taşımacılık hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak için diğer demiryolu altyapı işletmecileri ile işbirliği yapabilecek. İşletmeciler, demiryolu taşımacılığında ulusal demiryolu altyapı ağının etkin kullanımını ve rekabet ortamının oluşmasını sağlayacak. İşletmeciler, uygulanmakta olan altyapı erişim ücret tarifesinin, kendi şebekelerinin tümü üzerinde aynı ilkelere dayalı olmasını sağlayacak.

Demiryolu tren işletmecilerinin serbest, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında demiryolu altyapısına erişimlerini sağlamak ve erişim haklarını kullanabilmelerine imkan vermek için gerekli tüm bilgiler demiryolu altyapı işletmecileri tarafından hazırlanarak yıllık şebeke bildiriminde yayımlanacak. Şebeke bildirimi, demiryolu tren işletmecilerinin erişebilecekleri demiryolu altyapı ağının teknik özelliklerini ortaya koyacak.

Demiryolu altyapı işletmecileri şebekenin benzer bir parçasında aynı nitelikteki hizmetleri gerçekleştiren farklı demiryolu tren işletmecileri için eşdeğer, ayrımcı olmayan bir ücret tarifesini uygulayacak ve uygulanan ücretlerin şebeke bildiriminde belirtilen kurallara uygun olmasını sağlayacak. Ücretlendirme sistemi, demiryolu tren işletmecilerinin verim artışlarını destekleyecek şekilde düzenlenecek. Şebeke bildirimi yayımlandıktan sonra, dönemi içinde ücret artırımı ve indirimi yapılamayacak.

Bakanlık, söz konusu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin, ülke ekonomisi veya kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için belirli bir süreyle sınırlı taban veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek.

Altyapı kapasite tahsisi için başvurular, altyapı kapasitesini kullanmak isteyen demiryolu tren işletmecileri tarafından yapılacak. Bir demiryolu tren işletmecisine tahsis edilmiş altyapı kapasitesi, demiryolu altyapı işletmecileri tarafından diğer demiryolu tren işletmecilerine kullandırılamayacak. Tahsis edilen altyapı kapasitesinin herhangi bir şekilde demiryolu tren işletmecileri arasında alımı, satımı, kiralanması veya başka bir yolla devri yapılamayacak.

Kaynak : Haberler.com


Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr