Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD ANTREPOLARDA YAŞANAN SORUNLAR İÇİN DEVREYE GİRDİ

UTİKAD ANTREPOLARDA YAŞANAN SORUNLAR İÇİN DEVREYE GİRDİ

UTİKAD ANTREPOLARDA YAŞANAN SORUNLAR İÇİN DEVREYE GİRDİ18.03.2015
2 Aralık’ta yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği kapsamında, teminat miktarlarının yükseltilmesi ve depolara yeni kamera sistemi uygulamasının getirilmesi,  yüklü miktarda ek maliyetler ile karşılaşan antrepo işletmecilerini zor durumda bıraktı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD da yaşanan sorunların çözümü için girişimlerini sürdürüyor.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Dilik, Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu üyesi Ali Bozkurt ile UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, yönetmelik değişikliğinin ardından antrepo işletmelerinde yaşanan sorunları görüşmek üzere Ankara’da ziyaretler gerçekleştirdi.

UTİKAD Heyeti ilk olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Avni Ertaş’ı makamında ziyaret etti.

Antrepo işletmecilerinin 02 Aralık’taki yönetmelik değişikliğinden sonra karşılaştığı sorunlardan birisi “kameralar” konusu. Önceki yıllarda getirilen zorunlulukla depolarındaki kameraları ve görüntü depolama sistemlerini yenileyen antrepocular, son değişiklikle tekrar kamera yenilemesi ile karşıya karşıya kaldılar.

Henüz birkaç yıl geçmişken kamera ve görüntü depolama sistemlerinin tekrar yenilenmesinin sektöre çok yüksek bir ek maliyet getirdiğini ifade eden UTİKAD heyeti, yenileme işlemlerine başlamış ancak henüz tamamlayamamış antrepo işletmecilerine ek süreler tanınması ve bu süre içerisinde de depoya eşya girişlerine izin verilmesi yönündeki görüşünü aktardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Avni Ertaş, kamera sisteminin kurulumu için süreci başlatmış olan antrepo işletmecilerine üçer aylık dönemler itibariyle ek süreler verileceğini ve henüz kamera takılma süreci tamamlanmamasına rağmen işlemlerin sürdüğü kanıtlandığı takdirde antrepoya eşya girişine izin verileceğini belirtti.

UTİKAD heyeti ayrıca uzun sürelerdir antrepolarda bulunan tasfiyeye tabi eşyalarla üzerinde haciz bulunan eşyaların işlemlerinin sonlandırılarak, antrepolardan çıkarılamayan bu eşyalar nedeniyle idare tarafından tutulan 75.000 Avroluk eski teminatların serbest bırakılmasının sağlanmasını talep etti.

Daha sonra Antrepo ve Serbest Bölgeler Daire Başkanı Önder Göçmen’i makamında ziyaret eden UTİKAD heyeti, teminat kullanımlarıyla ilgili olarak sistemde yaşanan sorunları ve antrepolardaki uygulamalarda karşılaşılan aksaklıkları dile getirdi.

Yeni sisteme göre antrepo işleticileri 100.000 Avro tutarındaki sabit teminatı vermiş durumdalar, ancak eski sistem gereği verilmiş olan 75.000 Avroluk teminatlar henüz idarede tutulmaktadır. Tasfiyelik eşyaların işlemlerinin tamamlanarak; ayrıca gerçekte tüm işlemleri bitmiş ve eşyalar antrepodan çekilmiş olmasına rağmen, bir şekilde sistemde açık kalan beyannamelerin kapatılmalarının sağlanarak halen idarede bulunan 75.000 Avroluk eski teminatların iade edilmesi talep edildi. Açık beyannamelerin kapatılması işlemlerinin yeniden antrepolarda görevlendirilmiş olan gümrük idaresi memurları tarafından yerinde yapılabileceği belirtildi.

UTİKAD Heyeti, teminatın malların tamamı çekildikten sonra değil, çekilen her bir parti tutarı için iadesinin yapılabilmesi; beyanname girişlerinde farklı antrepo işletmecilerine ait tanımlı teminatların başkaları tarafından kullanılabilmesinin önüne geçilmesi; teminat oranlarının yanlış girilmesini önlemek için Bilge sisteminde GTİP numarasına duyarlı otomatik oran atamasının yapılabilmesi ve teminat hareketlerinin sistem üzerinden izlenebilmesinin sağlanması konusundaki taleplerini aktardı. Antrepo ve Serbest Bölgeler Daire Başkanı Önder Göçmen ziyaret sırasında gündeme gelen konuları ve talepleri inceleyerek dikkate alacaklarını söyledi.

Ziyaretleri takiben görüş ve taleplerini yazılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili gümrük idaresi birimlerine ileten UTİKAD yaşanan aksaklıkların bir an önce çözülmesi konusunda idarenin desteğini bekliyor.

Ayrıca 2 Aralık 2014 tarihli değişiklikle gümrük yönetmeliğinin 78. maddesine eklenen bir fıkra ile Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği öngörülmüştür.

Bu değişiklik sonucu yine Bakanlıkça faaliyetlerine izin verilen geçici depolama yerlerine konteynerle mal çıkartılamayacak olması, liman sahalarının sıkışmasına, mevcut geçici depolama yerlerinin atıl kalmasına ve limanların verimli kullanılamamasına neden olacaktır. Nitekim bu uygulama başladıktan sonra özellikle yoğun konteyner trafiği olan Ambarlı limanlar bölgesi içinde kalan terminallerde sıkışıklıklar ve malların alıcılarına geç teslim edilmesi sorunu yaşanmaya başlamıştır.

Bu nedenle UTİKAD, eklenen fıkranın bir an önce iptal edilmesi ve bu değişiklik gerçekleşene kadar da sıkışıklık yaşanan limanlardan aynı gümrük idaresine bağlı geçici depolama yerlerine konteynerlerin alınmasına izin verilmesi konusunda, Bakanlık ve ilgili birimler nezdinde girişimlerini sürdürecektir.
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr