Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / “LOJİSTİK SEKTÖRÜ, 2015 YILINDA DA ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRECEKTİR”

“LOJİSTİK SEKTÖRÜ, 2015 YILINDA DA ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRECEKTİR”

“LOJİSTİK SEKTÖRÜ, 2015 YILINDA DA ZORLUKLARI FIRSATA ÇEVİRECEKTİR”27.01.2015
UTİKAD olarak sektörün 2014 yılını değerlendirir misiniz?

Geriye bakıldığında “kolay bir yıl arkada kalıyor” diyemeyiz. Yılbaşında ve yıl sonunda döviz kurundaki dalgalanmalar, Irak, Suriye ve Ukrayna’da yaşanan karışıklıklar, geride bırakılan iki seçim süreci nedeniyle tüm sektörler için zorlu bir dönem oldu. Lojistik sektörü için özellikle Irak ve Suriye’de tansiyonun yükselmesiyle karayolu taşımacılığımızda yaşanan sorunlar arttı.

Ancak tüm bu etkilere rağmen sektör firmalarımızın 2014 yılını başarı ile tamamladığını ve gelecek yıl için kendilerine yine büyük hedefler belirlediğini söyleyebiliriz. Nasıl geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da yaşanan krizi ve Ortadoğu’daki problemleri yeni pazarlara yönelerek aştıysak ve yaklaşık yüzde 10’luk bir büyüme sağladıysak, sektör olarak bu krizleri de yeni fırsatlar yaratarak aşabilecek güce sahibiz.

Coğrafi konumu itibariyle, adeta bir aktarma merkezi konumunda olan ülkemiz, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda olması nedeniyle lojistik hizmetler açısından bölgenin lojistik üssü olma potansiyeline sahip. Bu potansiyeli son yıllarda iyi değerlendiren ve büyümesini devam ettiren sektörümüz, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yönelmiş durumda.

Bu fırsatlara sadece yeni pazar payları olarak değil farklı taşıma modlarının gelişmesi açısından da bakabiliriz. Lojistik sektöründe bu yıl demiryolunun serbestleşmesi önemli bir gündem maddesi. Türkiye içinde taşımacılık ağırlıklı olarak karayolu ile yapılıyor, demiryolunun serbestleşmesi ile birçok şirket bu alanda da önemli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor. Yine sektörümüzde havayolu, denizyolu ve liman yatırımlarının hız kazandığını görüyoruz.

2014 yılında sektörünüzü en fazla meşgul eden gündem ne oldu?

Lojistik sektörü içerisinde yapılanmaya baktığımız zaman komşularımızla, yakın bölgelerle ticaretimizde bugün en çok tercih edilen taşımacılık modu karayoludur. Karayolu taşımacılığında ise en temel sorunumuz taşıma kotalarıdır. 2014’ü kapatırken bütün bir yılı değerlendirdiğimizde en kötüyü tanımlamak gerekirse, özellikle körfez ülkelerine olan karayolu taşımacılığımızın çok büyük oranda bloke olması ve yakın zamanda şartların daha da zorlaşacağı sinyallerinin gelmesidir.

Öte yandan 2014 yılının sonuna doğru sektör yepyeni ve önemli bir sorun ile de karşı karşıya geldi. Ticari olsun ya da olmasın 30 kiloya veya 300 desimetreküpe kadar olan gönderilerin Posta Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek olması lojistik sektörünü hem yurt içi hem de yurt dışı gönderilerde etkiliyor. Hangi taşıma şekli kullanılırsa kullanılsın bu tanıma uyan taşımalar için yetki belgesi almak ve yapılan işin cirosu üzerinden evrensel posta hizmetleri katkı payı ödemek gerekecek. Posta hizmetleri ile lojistik hizmetinin birbirinden ayrılması ve gönderi miktarı ve ebadı ne olursa olsun ticari mal taşıma lojistiğinin bu kapsamın dışında tutulması gerekir.

2015 yılından sektör olarak beklentileriniz neler? 2015’te gündemi en fazla meşgul edecek konu ne olabilir?

UTİKAD sektörün nabzını yaptığı veri analizleri ile yakında tutmaya devam ediyor. UTİKAD’ın desteğiyle, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından 3 ayda bir yapılan sektör analizine göre firmaların büyük çoğunluğu 2015 yılında önemli oranda yeni yatırım ve istihdam artışı planlıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’de büyüyen bir pazar olan lojistik sektörü, birçok yabancı firmanın yatırım ve dış kaynak kullanımı açısından da ilgisini çekiyor.
Ayrıca, bu araştırmamızı ev sahipliğini yaptığımız ve 100’e yakın ülkeden bini aşkın katılımcının geldiği FIATA 2014 İstanbul Dünya Kongresi’nde de uyguladık. Araştırma sonucunda dünya lojistik sektörü, 2015 yılında lojistik sektörünün büyümeye devam edeceğini öngördü.

Sektör olarak temel beklentimiz ise büyümenin sürdürülebilir olması yönünde. Ayrıca yetki belgesiz taşıma ile haksız rekabet yaratılmasına karşı 2015 yılında önlemlerin arttırılması ve denetimlerin sıklaştırılmasını beklemekteyiz. Yine geçtiğimiz günlerde Gümrük Yönetmeliği'nde ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nde yapılan değişiklikler 2015 yılında sektörün önemli gündem maddesi olarak yer alacaktır.

Sektörün en önemli sorunu nedir? Bu sorunun aşılması yönünde ne gibi girişim ve beklentileriniz bulunuyor?

Yakın zamanlara kadar “yapmak” yeterli iken artık “kaliteli yapmak” başarıyı getiriyor. Lojistik sektöründe firmalarımız çok kaliteli işler yapmaktalar. Hatta bazı konularda dünya standartlarının da üstüne çıkarak “iyi örnekler” oluşturduklarını görüyoruz. Ancak gerek özel sektörün gerekse de kamunun lojistik sektörünün gelişmesi, kendisinden beklenen avantajları sağlayabilmesi için yapması gerekli daha çok işler var.

Ülkemiz, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında uluslararası lojistik yolunda hızla ilerken, sektörümüz de son 10 yıl içerisinde önemli bir büyüme oranı yakalamış durumda. Sektörümüz büyürken iyi yetişmiş çok sayıda nitelikli insan gücüne ihtiyacı da artıyor.

Her yıl ekonomik krizler, çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler, kota sorunları, altyapı yetersizliği, haksız rekabet gibi sektörümüz için sayabileceğimiz birçok önemli sorun gündemimizde yer alıyor. Ancak sektör içerisindeki en önemli sorunumuz “nitelikli ve eğitimli personel” sıkıntısıdır.

Üniversitelerimizde verilen lojistik eğitimi son yıllarda sektöre yetişmiş insan gücü sağlamada önemli bir kaynak oluşturuyor ancak firmalarımız da akademik boyutlu eğitim çalışmaları ile çalışanların eğitim, deneyim ve becerilerini arttırmaya destek vermeli. Bu konuda sektör temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. UTİKAD olarak düzenlediğimiz eğitim seminerleri ile sektörel bilgilerin yenilenmesi ve uygulamalı vaka çalışmalarıyla mesleki deneyimin artırılmasını amaçlıyoruz.

2014 yılında UTİKAD olarak, “FIATA Diploması” eğitimi verme yetkisini alarak bu konuda önemli bir adım daha attık. Şimdi UTİKAD Akademi’yi kurma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün ve üyelerimizin nitelikli çalışan açığını tamamlamaya katkıda bulunma amacını taşıyan bu projemiz yıllardır üyelerimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz eğitim ve kitap yayınlama etkinliklerimizi yeni bir düzeye çıkaracaktır.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra kamu ile de yakın işbirliği içerisindeyiz. Uzun yıllardır UTİKAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar sonuçlarını verdi ve lojistik artık bir taraftan kalkınma planımızda yer alırken diğer taraftan büyümemizde ve refah toplumu olmamızda öncelikle 9 sektörden birisi olarak tanımlandı. Ancak bu daha bir başlangıç diyebiliriz. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüsler hep  beraber 2015 yılında da sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Unibusiness
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr