Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 2014 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN

2014 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN

2014 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN17.12.2014
Kimi olumlu, kimi olumsuz gelişmelerle hafızalarımızda yer edecek bir yılı geride bırakıyoruz. Her yılbaşında olduğu gibi, 2015’e de yeni umutlar ve beklentilerle girmekteyiz. 2014 yılı, ülkemizde ve özellikle yakın çevremizde önemli gelişmelere sahne oldu. Lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD da önemli sorumluluklarının bilinci içinde bu gelişmelerin takipçisi olmaya devam etti.

Küreselleşmenin tekrar hızlandığı dünyada, bir taraftan üretim ve ticaret artarken diğer taraftan iş yapış şekil ve dinamikleri de eski kalıplarından çıkarak farklılaşmaya gelişmeye devam ediyor. Bugün bu değişim sürecinde lojistik te dünya çapında sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Gerek uluslararası gerek iç pazardaki kızışan rekabet ortamında mal hareketlerinin hızlanması ve maliyetlerin azaltılması noktasında lojistik kilit rol oynamaktadır.

Değişim dinamiklerine paralel olarak, uluslararası alandaki profili hızla yükselen ülkemiz, lojistik sektöründe de önemli gelişmelere imza atmıştır. Türkiye’nin ulaşım altyapısında yollar, deniz limanları, havalimanları, demiryolları, köprüler, lojistik merkezler gibi çok büyük yatırımlar yapıldı. Lojistik ülkemizin 10. kalkınma planında yer alırken, 9 stratejik sektörden birisi olarak tanımlandı. Lojistik değişim ve dönüşüm sadece lojistik merkezler kurmak veya alt yapı yatırımları ile sınırlı değil. Yatay ve dikey derinleşme, hizmet çeşitlenmesi, artan oranda dış kaynak kullanımı, kaliteli eğitim, yurt dışı yatırımları ile bütünsel bir yaklaşıma ve yepyeni bir lojistik kültürü oluşturmaya ihtiyacımız var.

Taşımacılığa bağlanıp kalmış sektörel yapıdan kurtulmamız için hala daha çok çalışmamız gerekiyor. Lojistik alt yapımızın ve mevzuatımızın gerekli dönüşümlere imkân verecek şekilde yapılandırılması gereksinimlerimizin en başında geliyor. Dünya değer zincirinde yer alabilmemiz, küresel ticarette payımızı arttırabilmemiz ve zenginleşerek refah toplumu olabilmemiz için iyi işleyen, hukuki ve teknik darboğazları ortadan kaldırıp maliyet avantajları yaratan bir lojistik yapılanmasına ihtiyacımız var. Öte yandan gelişimin tetikleyicisi olan lojistiğin, talebi karşılayabilmek için sürdürülebilir olması da zorunlu hale gelmiştir.

Bildiğiniz üzere, Ekim ayı içerisinde UTİKAD olarak FIATA 2014 İstanbul Dünya Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. 100’e yakın ülkeden 1.100’ü aşkın katılımcının yer aldığı kongremizin ana teması “Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme” idi. Beş gün boyunca tüm katılımcılar “Dünya ticaretinin en önemli aktörünün lojistik olduğu, bu konumun korunması ve daha da geliştirilmesi için sürdürülebilir bir büyüme politikası ile hareket edilmesi” noktasında hem fikirdi.

Türk lojistik sektörü olarak iş hacimlerimizi arttırırken, ülkemiz Avrupa-Orta-Doğu, Afrika ve Batı Asya arasında üretim ve dağıtım için bölgesel bir merkez olma yolunda ilerken yatay genişlemeye odaklanmak zorundayız. Son yıllarda bu hususa dikkat etmeye başlayan sektör temsilcilerimiz, faaliyet gösterdiği bütün taşıma modlarında yeni lojistik ürünler geliştiriyorlar.

UTA Dergisi’nin bu sayısında yer verdiği “Fuar, Etkinlik ve Sergi Lojistiği, E-Ticaret Lojistiği ile Kargo Taşımacılığı” bu gelişime en güzel örneklerdir. Bu 3 alan son yıllarda özellikle ülkemizde muazzam bir gelişim potansiyeli barındırmaktadır.

2013 yılı rakamlarına bakıldığında Türkiye’de e-ticaret pazarının büyüklüğü 14 Milyar TL’yi buluyor. Önümüzdeki dönemlerde ise 50 Milyar TL’yi geçmesi bekleniyor. Türkiye’de büyüyen bu pazarın müşterisiyle buluşmasını ise sektörümüz sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre e-ticarette müşterilerin satın alma kararından son anda vazgeçmelerinin altında yatan en önemli nedenlerden biri teslim süresi ve kargo maliyetleri. E-ticarette, bir ürünün sürekli stoklarda bulunması yani depolanması, taleplere göre depodan alınarak müşteriye en hızlı bir şekilde düşük maliyetlerle ulaştırılması ana hedeflerin başında geliyor. İşte bu nedenle e-ticaret sektörünün geleceğinde lojistik hizmetler büyük önem taşıyor. E-ticaret konusunda özel yatırım yapan lojistik firmalarımız gelecek yıllarda daha fazla tercih edilecek ve önemli bir avantaj kazanacaklar.

Ancak sektör yepyeni ve önemli bir sorun ile de karşı karşıya. Ticari olsun ya da olmasın 30 kiloya veya 300 desimetreküpe kadar olan gönderilerin Posta Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek olması lojistik sektörünü hem yurt içi hem de yurt dışı gönderilerde etkiliyor. Hangi taşıma şekli kullanılırsa kullanılsın bu tanıma uyan taşımalar için yetki belgesi almak ve yapılan işin cirosu üzerinden evrensel posta hizmetleri katkı payı ödemek gerekecek. Posta hizmetleri ile lojistik hizmetinin birbirinden ayrılması ve gönderi miktarı ve ebadı ne olursa olsun ticari mal taşıma lojistiğinin bu kapsamın dışında tutulması gerekir.

2014’ü kapatırken bütün bir yılı değerlendirdiğimizde en iyi ve en kötüyü tanımlamak gerekirse, en kötüsü, özellikle körfez ülkelerine olan karayolu taşımacılığımızın çok büyük oranda bloke olması ve yakın zamanda şartların daha da zorlaşacağı sinyallerinin gelmesi, en iyisi de gelmiş geçmiş en başarılı FIATA Kongresine UTİKAD’ın, dolayısıyla ülkemizin imza atmış olması.

2015 yılının her yönüyle beklentileri karşılayan ve özellikle de lojistik sektörü için atılım yılı olması temennilerimle yeni yılınızı kutlar, başarılar dilerim.

TURGUT ERKESKİN / UTA Köşe Yazısı

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr