Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI03.12.2014
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) işbirliği ile her üç aylık dönemde gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”nın “2014 Üçüncü Çeyrek” sonuçları açıklandı.

Lojistik Sektörü İhtiyatlı

UTİKAD Üyesi işletmelerin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen ve lojistik sektörünün “gerçekleşmeler” ve “beklentileri” kapsamında değerlendirmesini içeren araştırma, önemli sonuçlara ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem göz önüne alındığında (Ekim-Aralık, 2014), araştırmaya katılan lojistik işletmelerinin, yüzde 32,7’si yabancı sermaye yatırımlarının artacağını, yüzde 41’i sektörde bir yatırım planladığını, yüzde 50,8’i yeni personel istihdam edeceklerini, yüzde 36,1’i de sektörün büyüyeceğini belirtti.

Diğer taraftan, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, işletmelerin % 37,7’si beyaz yakalı, % 26,2’si ise mavi yakalı çalışan sayılarının arttığını ortaya koydu.

Sonuçları değerlendiren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Okan Tuna lojistik sektörünün beklentilerinin karmaşık olduğunu ve yılın sonunu ihtiyatlı karşıladığını belirterek “yabancı sermaye yatırımı ve lojistik sektöründe büyüme değişkenlerinde bir önceki çeyreğe göre çok az da olsa bir olumlu gelişme var ancak yatırım yapma ve personel istihdam etme beklentilerinde bir önceki çeyreğe göre olumsuzluk gözüküyor. 2013 yılının son çeyreğinde gözlemlediğimiz olumlu havadan şu anda uzak olsak da özellikle 2023 hedefleri konusunda pozitif bir hava söz konusu” yorumunda bulundu.

Lojistik Sektöründe Fiyat Rekabeti Yoğunluğu Değişmiyor

Araştırma sonuçları, lojistik sektöründe “fiyat temelli” rekabetin belirleyiciliğini devam ettirdiğini ortaya koydu. 2014 yılı 3. Çeyreğinde, yöneticilerin yüzde 68,9’u fiyat rekabetinin sektörde yüksek oranda gerçekleştiğini belirtti. Diğer yandan, lojistik sektöründe, “kalite” ve “servis hız”ı rekabetinin ise çok düşük seviyelerde olduğu tespit edildi. Kalite rekabetine “yüksek” diyen yöneticilerin oranı yüzde 18 iken, servis hızı rekabetine “yüksek” diyenlerin oranı yüzde 26,2 olarak belirlendi.

Araştırmadan Önemli Başlıklar

Araştırmaya katılan yöneticilerin, %14,8 gibi çok düşük bir oranı kamunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” düşündüğünü ifade etmektedir. Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin, %8,2 gibi bir oranı kamuoyunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” ifade ettiği gözlenmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar, bir önceki çeyrek sonuçları ile uyumlu gözükmektedir.

Araştırmaya katılan yöneticilerin, işletmeler arası bilgi alışverişinin (%86,9) ve işbirliğinin (%75,4) olduğu konusunda değerlendirme yaptığı gözlenmektedir.

Araştırmaya katılan yöneticilerin, %47,5’i hizmet verdikleri işletmelerin sektöre güven duygusunun “orta” düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Bir önceki çeyrek sonuçları ile uyumlu bir sonuç olduğu gözlenmektedir.

Lojistik sektöründe en önemli temel sorunlar; “fiyat odaklı rekabet (%80,3)”, “kalifiye insan kaynağı (%54,1)” ve “mevzuat eksiklikleri (%27,9)” olarak katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.

Lojistik sektörünün kamudan beklentileri anlamında; “mevzuat düzenlemeleri” (%75,4), “denetim ve standartlaşmanın sağlanması” (%63,9) ve “altyapı sorunlarının çözümü” (%50,8) öncelikli olarak ortaya çıkmıştır.

Araştırmaya katılan yöneticilerin %50,8’i, 2023 yılı 500 milyar Dolar ihracat hedefinin “gerçekçi olmadığını” düşünmekte, %36,1’lik oranı ise belirlenen hedeflerin “gerçekçi” olduğunu değerlendirmektedir.

Lojistik firmalarının %60,7’si, 2023 ihracat hedeflerine yönelik tedbir aldığını belirtirken, %23’lük oranı herhangi bir tedbir almadığını söylemektedir.

Kaynak: Ulaşım Online