Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI11.11.2014
Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı"nı programını açıkladı. 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören programın ilk 9 maddesi belli oldu. Bu maddelerin sektör için en önemli olanı ise Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı idi. Peki eylem planı çerçevesinde planlanan neler var?

Türkiye'nin, Lojistik Performans Endeksinde ilk 15 ülke arasına girmesi amaçlanıyor - Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezleri ve diğer lojistik faaliyetleri ile asgari ve azami gereklilikleri kapsayan Türkiye Lojistik Master Planı hazırlanacak - Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde yeni hava kargo terminali yatırımları yapılacak.

Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezleri ve diğer lojistik faaliyetleri ile asgari ve azami gereklilikleri kapsayan Türkiye Lojistik Master Planı hazırlanacak.

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı ile Türkiye'nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin, büyüme potansiyeline katkısının artırılması ve Lojistik Performans Endeksinde ilk 15 ülke arasına girilmesi amaçlanıyor.

Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla mevzuat, şehirleşme, gümrük, altyapı, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler ve firmaların rekabet gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşıyor.

Bu kapsamda kurumlar arası koordinasyon için yeni bir yapı oluşturularak, lojistik mevzuat düzenlemesine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Kamu kurumlarının lojistikte üstlenecekleri roller tanımlanacak, lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve işlem sürelerinin kısaltılmasına ilişkin tedbirler alınacak.

Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezleri ve diğer lojistik faaliyetleri ile asgari ve azami gereklilikleri kapsayan mevzuat niteliğinde Türkiye Lojistik Master Planı hazırlanacak.

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanarak, demiryollarının özel taşıyıcılara açılarak demiryolu taşımacılığında serbestleşme sağlanacak.

Şehirlerin gelişmesine paralel lojistik altyapının iyileştirilmesi ve şehirlerde belirli alanların lojistik faaliyetler için ayrılarak lojistik merkezlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Komşu ülkeler ve dış ticaret yapılan diğer ülkelerle gümrük işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik adımlar atılacak. Gümrüklerin fiziki ve beşeri kapasitesinin artırılacak, bilgi teknolojisinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Çandarlı, Filyos ve Mersin Konteyner Limanları

Çandarlı Limanı'nın altyapı ve üst yapıları kademeli olarak gerçekleştirilecek. Limanın ilk etabını 2018'de tamamlanması öngörülüyor. 2013 yılında Yatırım Programına alınan Filyos Limanı altyapı işleri 2018'de tamamlanacak. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olan Mersin Konteyner Limanının imar planı çalışmaları tamamlanarak yapımına başlanacak.

Otomotiv sektörünün dış ticaretinin kesintisiz sağlanması için; Doğu ve Güney Marmara Bölgesinde mevcut tesisler de dikkate alınarak otoport kurulması için yer tespit çalışmaları ve fizibilite etüdü yapılacak.

Ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları ve sınır kapılarına bağlantı yapan koridorlarda karayolu yatırımları tamamlanacak.

Yeni Kargo Terminalleri Yapılacak

Yüksek katma değerli malların ticareti yoğun olan bölgelerde yeni hava kargo terminali yatırımları yapılacak.

Demiryollarında yapımı devam eden 20 lojistik merkezi tamamlanacak ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde çift hat demiryolu yapımları gerçekleştirilecek. Mevcut konvansiyonel hatlarda eksik olan elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri tamamlanacak. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölge ve büyük fabrikalara iltisak hatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Hemzemin geçitler standartlara uygun hale getirilecek. Lojistik firmalarının taşımacılık yanında modern depoculuk anlayışıyla tedarik zincirini yönetecek şekilde yapılanması sağlanacak. Lojistikte yerli küçük firmaların birleşmesi ile lojistik firmalarının teknoloji kullanımı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecek.

İhracatta hedef ve öncelikli ülkelerde lojistik merkezler kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yeni ihracat güzergahları oluşturulacak.

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI

1. Programın Amacı ve Kapsamı

Sanayi sektöründe ürün veya hammaddenin navlun fiyatı, firmaların yatırım kararını ve rekabet gücünü etkilemektedir. İmalat sanayii yatırımları için potansiyelin artırılması ancak lojistik imkânların artırılması ve lojistik maliyetlerinin dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesi ile mümkündür.

Bu programla, Türkiye’nin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistiğin büyüme potansiyelimize katkısının artırılması ve Lojistik Performans Endeksinde ilk 15 ülke arasına girilmesi amaçlanmaktadır.

Program, lojistik alanında etkin ve verimli planlama yapabilmek amacıyla mevzuat, şehirleşme, gümrük, altyapı, yurtiçi ve yurtdışı lojistik merkezler ve firmaların rekabet gücünün artırılması konuları üzerine yoğunlaşmıştır.

2. Programın Hedefi

1. Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun güçlendirilmesi
2. Sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması
3. Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılması

3. Performans Göstergeleri4. Program Bileşenleri

1. Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması
2. Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi
3. Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması
4. Büyük Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması
5. Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması
6. Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi

5. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar

Program Koordinatörü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
1. Bileşen Sorumlusu: Kalkınma Bakanlığı/Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2. Bileşen Sorumlusu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3. Bileşen Sorumlusu: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
4. Bileşen Sorumlusu: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
5. Bileşen Sorumlusu: Ekonomi Bakanlığı
6.Bileşen Sorumlusu: Ekonomi Bakanlığı

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Kaynak: Trans Medya
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr