Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / DENİZ ULAŞIMINDA YENİ DÜZEN

DENİZ ULAŞIMINDA YENİ DÜZEN

DENİZ ULAŞIMINDA YENİ DÜZEN26.08.2014
Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, düzenli sefer yapmak isteyen işletmeciler, idarece belirlenecek belgelerle idareye başvuruda bulunacak. Yasaklara uymayan gemiler için işletmecisine; hat izin iptaline kadar artan cezalar uygulanacak.

Deniz yoluyla yapılacak düzenli seferlerde, sorumluluk ve yasaklara uymayan gemiler için gemi işletmecisine uyarmadan, hat izin iptaline kadar artan cezalar uygulanacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti liman-iskeleleri arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirleyen ve yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro-yük, Ro-Ro-yolcu, feribot gemileriyle yapılan düzenli seferleri kapsayan yönetmeliğe göre, düzenli sefer yapmak isteyen işletmeciler, idarece belirlenecek belgelerle idareye başvuruda bulunacak.

İşletmeci; mevsimsel yoğunluk, işletim maliyeti gibi nedenlerle gemisini veya gemilerini hat izni süresi içerisinde farklı hatlarda çalıştırmak üzere hat izni başvurusu yapabilecek ve hat izni alınan geminin çalışamaması durumunda eşdeğer gemi çalıştırmak amacıyla ilgili liman başkanlıklarına başvuruda bulunabilecek. İlgili liman başkanlıkları tarafından yerine çalıştırılacak geminin izinli olunan hatta çalışmasının uygun bulunması halinde, idareye bilgi vermek kaydıyla 2 aya kadar müsaade edilebilecek. İşletmeci hat izni bulunan bir gemiyi başka bir işletmeciye kiralaması durumunda, mevcut hat izni bitiş süresinin değişmemesi kaydıyla askıya alınacak.

Tarifeli sefer izinleri

İdare tarifeli sefer izinlerinde; ilgili liman başkanlıkları tarafından hazırlanan iskelelerin, limanların ve gemilerin taşımacılığa uygunluk raporunu, istenilen belgeleri, varsa daha önceki hat izin süresi içerisinde idare tarafından düzenlenen cezai müeyyideleri dikkate alarak değerlendirme yapacak. Yönetmeliğe göre yeterliliği tespit edilen gemilere, idarenin belirleyeceği ücret karşılığında klaslı gemiler için en fazla 3 yıl, diğer gemiler için en fazla 2 yıl süreli hat izin belgesi düzenlenecek.

Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yapacakları seferler ilgili mevzuata göre değerlendirilecek.
İşletmeci, hat iznine sahip gemisi için ilave hat izni talep etmesi halinde, idareye müracaat edecek. Uygun görülmesi durumunda, ilave hat izni idarenin belirleyeceği ücret karşılığında mevcut hat izni süresi bitimine kadar verilebilecek. İşletmeci, süresi bitecek olan hat izninin yenilenmesi için süre bitiminden en az 1 ay önce idare belirlenen belgelerle birlikte idareye başvuracak. İdare yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulması halinde söz konusu gemi ya da gemilerin hat iznini izin bitim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, idarenin belirleyeceği ücret karşılığında klaslı gemiler için en fazla 3 yıl, diğer gemiler için en fazla 2 yıl süreli hat izin belgesi düzenleyecek.

Hat izni iptal edilen gemiler, 6 ay izin alamayacak

Yönetmelik kapsamında tüm gerekleri yerine getirerek idareye başvuran işletmeler hariç olmak üzere hat izni olmadan tarifeli sefer yapan gemilerle idareden izin almış ancak sorumluluk ve yasaklara uymayan gemiler için gemi işletmecisine uyarmadan, askıya alma ve hat izin iptaline kadar artan cezalar uygulanacak.

Gemilere verilen hat izinleri, askıya alma yaptırımı uygulanan gemilerin yönetmelikte belirtilen sorumluluk ve yasaklara tekrar uymaması ve işletmecinin talep etmesi halinde gemiye verilen hat izni-izinleri iptal edilecek.

Hat izni iptal edilen gemiler, iptal tarihinden itibaren 6 ay süreyle hat izni alamayacak ve bu süre zarfında o hatta çalışamayacak. Hat izni askıya alınan gemilerin, askıya alma süresi içinde bildirilen uygunsuzluğu gidermediği durumlarda hat izni iptal edilmiş sayılacak. Gemiye ilişkin uygunsuzluğun olması halinde o gemiye ait hat izninin, işletmeciye ait uygunsuzluğun olması durumunda işletmecinin almış olduğu tüm hat izinleri iptal edilecek. İptal tarihinden itibaren geçerli olacak 6 aylık hat izni alamama hususunun başlangıç tarihi, askıya alma tarihi olarak kabul edilecek.

Kaynak: Dünya Gazetesi
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr