Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ KONSEYİ 123/124. DÖNEM TOPLANTISI

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ KONSEYİ 123/124. DÖNEM TOPLANTISI

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ KONSEYİ 123/124. DÖNEM TOPLANTISI22.07.2014
Dünya Gümrük Örgütü’nün 179 üyesini temsil eden Gümrük İdaresi Başkanları 123/124. Dönem Konsey Toplantısı dolayısıyla Brüksel’de bir araya geldi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Müsteşar Ziya Altunyaldız ve beraberindeki heyet katıldı.

Görüşmeler ağırlıklı olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, gümrük – özel sektör işbirliği, üye ülke gümrük idarelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi gibi konular üzerine gerçekleşti.

Toplantıda ayrıca sınırların daha etkin korunması ve gümrük idarelerinin karşı karşıya kaldığı risklerin karşılanmasında; araştırma faaliyetlerinin, kapasite geliştirme ve teknik desteğin, bilgi ve istihbarat paylaşımının ve uluslararası işbirliğinin daha iyi bir şekilde koordine edilmesinin oynadığı rol vurgulandı.

Toplantıda Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde Mercator programının başlatılmasına karar verildi.

Toplantı çerçevesinde Müsteşar Altunyaldız Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, kapasite geliştirme ve veri değişimi uygulamaları gibi konularda müdahale ve yönlendirmelerde bulundu.

Küresel tedarik zinciri olgusunun küresel değer zincirine doğru evrilmekte olduğunu ve bu sebeple üretim aşamalarının dünyanın farklı noktalarına dağıldığını belirten Müsteşar Altunyaldız bu durumun eşyanın küresel düzeyde daha hızlı bir şekilde dolaşmasını gerektirdiğini söyledi.

Altunyaldız, Gümrük idarelerinin asıl amacının ticaretin hızlı ve kolay yapılmasının yanı sıra toplum sağlığı ve güvenliğini de göz önüne alarak işlemlerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ticaretin kolaylaştırılmasının bölgesel kalkınma ve ekonomik gelişme açısından anahtar niteliği taşıdığına değinen Altunyaldız, bu alanda Dünya Gümrük Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü arasında kurulan paydaşlık ilişkisini tebrik etti. Gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve ticaretin kolaylaştırılması alanlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hem ulusal hem uluslararası düzeyde etkin bir aktör olarak rol aldığını, bu konuda daha yapılacak çok iş olduğunu ve ihtiyaç duyan gümrük idareleri için Türkiye’nin teknik yardım vermeye hazır olduğunu belirten Altunyaldız: “Veri değişimi konusunda Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen Politika Komisyonu Toplantısı görüşmeleri çerçevesinde ülkemizin de dahil olduğu üye ülkeler arasında tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Bugün çalışmaların aynı doğrultuda ilerlediğini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığı ile ithalat işlemleri çerçevesinde birçok konuda veri değişiminde bulunduğunu ve bu işlemlerin bir kısmının gerçek zamanlı olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz.” dedi.

Gerçek zamanlı veri değişiminin Türkiye gümrük ve gelir idareleri arasında yapılan veri değişimine güzel bir örnek olduğunu aktaran Altunyaldız gümrük idarelerinin kendi aralarındaki veri değişiminin de aynı derecede önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu konuda da ikili ilişkiler çerçevesinde kayda değer mesafe kat ettiğini kaydetti.

“Gümrüklerde kapasite geliştirilmesi hususunda, Dünya Gümrük Örgütü faaliyetleri çerçevesinde ortaya konulan insan merkezli yaklaşım çok yerindedir.” diyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Altunyaldız konuya ilişkin olarak gerçekleştirilen bu tür çalışmaların gümrük işlemlerinin kalitesinin daha ileri düzeye getirilmesi amacına hizmet ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara çok önem verdiklerini dile getiren Altunyaldız: “Azebaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Dünya Gümrük Örgütü Bölgesel Kapasite Geliştirme Ofisi’ne bir uzman arkadaşımızı göndererek bu tür faaliyetlere aktif olarak katkı sağlıyoruz.” şeklinde sözlerini sona erdirdi.

Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü Roberto Azevedo ise yaptığı konuşmada Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının amaçları ve yürürlüğe giriş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu kapsamda Dünya Gümrük Örgütü ile gerçekleştirilen işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Konsey ayrıca yabani türlerin yasadışı ticareti suçları ile mücadelede uluslararası gümrük camiasının girişimlerini destekleyen bir Deklarasyonu oybirliği ile benimsedi. Bu deklarasyonda yabani türlerin ticaretinde görülen artışın ortaya çıkardığı yakın tehlikelere dikkat çekilerek gümrük idarelerinin bu olgunun yayılmasına karşı caydırıcı önlemlerin uygulanması noktasındaki kararlığı vurgulandı.

Ayrıca toplantı çerçevesinde Müsteşar Altunyaldız ile Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya ikili sohbet toplantısında bir araya geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız ve beraberindeki heyet Konsey toplantısı süresince ikili temaslar da gerçekleştirerek Güney Kore, Suudi Arabistan, İran, Güney Kore, İngiltere ve Gambia gibi çeşitli delegasyonlar ile istişarelerde bulundu.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr