Karayolu

5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU23.06.2014
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı.

Buna göre, kara yollarında meydana gelen kazaların engellenmesi için bir dizi önlem alınmasına karar verildi. Bildirgede, dünya genelinde kara yolu ölümlerinin yüzde 50’sinin kara yolu ağının yüzde 10’luk kesiminde gerçekleşen çarpışmalarla oluştuğu belirtildi. Bu nedenle uluslararası kabul gören yaklaşım olarak, kara yolu yapımı projelerinde toplam bütçenin yüzde 10’unun güvenlik önlemlerine ayrılmasının önerildiği ifade edildi. Bu nedenle, mevcut durumda trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanların iyileştirilmesi, şehir içi ve şehirlerarası yolların tasarımının affedici ve kendini ifade eden yollar anlayışı doğrultusunda ele alınması gerektiği kaydedildi.

14 Ülkenin Trafik Denetiminden Sorumlu Yöneticileri Katıldı


Türkiye’nin kara yolu ulaşımı ve trafik güvenliğine ilişkin sorunların çok yönlü bir şekilde ele alınarak bilimsel öneri ve değerlendirmelerin yapıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu sonuç bildirgesi yayınlandı. Karayolu trafik güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar, karar vericiler, uygulayıcılar, akademisyenler ile sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle trafik sorununun bütün yönleriyle tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği sempozyuma toplam 130 bildiri gönderildi. Ayrıca, toplam 14 ülkenin trafik denetimlerinden sorumlu üst düzey yöneticileri de sempozyuma katıldı.

Birleşmiş Milletler Karayolu Trafik Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı'nda sunulan öneriler doğrultusunda hazırlanan bildiri sonucunda kara yollarının daha güvenli olması ve günümüz teknolojisinin kara yollarına adapte edilmesi gerektiği ortaya çıktı.

“Siyasi ve Mali Destek Zorunlu”

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için yürütülen çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğinin belirtildiği bildirgede, trafik güvenliği konusunun sürekli gündemde tutulması ve eylem planının yürütülmesi için siyasi destek yanında, yürütülecek faaliyetler için ilgili kurum ve kuruluşlara daha fazla mali destek sağlanması da zorunlu olduğu ifade edildi.

“Karayollarındaki Ağırlık Diğer Taşımacılık Alanlarına Kaydırılmalı”

Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında kara yollarına verilen ağırlığın kademeli olarak deniz ve suyolları, havayolları, boru hatları, raylı sistemler ve kombine taşımacılığa kaydırılarak yük ve yolcu taşımada bu sistemlerin kullanımı artırılması gerektiği belirtiliyor. Dünya genelinde kara yolu ölümlerinin yüzde 50’sinin kara yolu ağının yüzde 10’luk kesiminde gerçekleşen çarpışmalarla oluştuğu biliniyor. Bu nedenle uluslararası kabul gören yaklaşım olarak, kara yolu yapımı projelerinde toplam bütçenin yüzde 10’unun güvenlik önlemlerine ayrılması öneriliyor. Mevcut durumda trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanların iyileştirilmesi sağlanarak, şehir içi ve şehirlerarası yolların tasarımları affedici ve kendini ifade eden yollar anlayışı doğrultusunda ele alınması gerektiği ifade edildi.

Özellikle şehir içi ulaşım altyapısında çevre ve insan sağlığına daha fazla önem verilerek toplu taşıma ağırlıklı ve yaya ile bisiklet öncelikli projeler hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Trafik güvenliği açısından büyük tehlike arz etmekte olan ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış olan araçların trafikten çekilmesi için yapılan düzenlemelere devam edilmesi kararlaştırıldı.

“Lastik Tekerlekli Araçlar Muayene Edilmeli”

Kara yollarını kullanan araçların teknik yönden sağlam ve kusursuz olmaları gerekmektedir. Ancak, başta lastik tekerlekli traktörler olmak üzere çok sayıda aracın, periyodik teknik muayeneleri yaptırılmadan kullanıldığına dikkat çekildi. Bu konuda yapılan denetimler artırılarak, özellikle lastik tekerlekli traktör ve römorkların periyodik araç muayenelerini yapabilecek teknik özelliklere ve hareketliliğe sahip mobil istasyonlar yaygınlaştırılarak yerinde muayene yapma kapasitesi artırılması gerektiği kaydedildi.

"Sürücü Adayları Yeterli Oranda İlk Yardım Eğitimi Almalı"

Sürücü eğitim sistemi yapılandırılırken, kaza sonrası ilk yardım konusu üzerinde durularak bütün sürücü adaylarının yeterli oranda ilk yardım eğitimi almaları sağlanması gerektiği ifade edildi. Trafik çarpışmaları sonrasında sunulan acil yardım hizmetlerinin her geçen gün geliştiği görüldüğünden, şehir içi ve kırsal alanlarda meydana gelen çarpışmalarda acil çağrılara müdahale süresinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesine dikkat çekildi.

Kaynak: Ulaşım Online
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72